بر اساس اخبار دريافتي از سازمان بين‌المللي كارفرمايان شامگاه روز 27 اكتبر 2010 (چهارشنبه 5 آبان 89) گروهي مسلح و نقابدار در كاراكاس پايتخت ونزوئلا به فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت آن كشور حمله كردندو رئيس، مديراجرايي، خزانه‌دار و رئيس سابق اين فدراسيون را كه عضوي هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار است، ربودند. اين آدم ربايي سه ساعت طول كشيد و خانم موئز رئيس هيأت مديره‌ي فدراسيون به شدت آسيب ديد و به بازو و سينه‌ي وي تير خورد.

در پي بروز اين آدم ربايي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌الللي كارفرمايان در نام‌اي به خوزه سوماويا دبيركل سازمان بين‌المللي كار از دولت ونزوئلا شكايت كرد. ترجمه‌ي نامه‌ي وي در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطرنشان مي‌شود با انتشار خبر اين ادم ربايي بسياري از سازمان‌هاي بازرگاني و تشكل‌ها‌ي كارفرمايي با انتشار بيانيه‌هايي اين اقدام را محكوم كرده‌اند.

 جناب آقاي خوزه سوماويا
مديركل سازمان بين‌المللي كار
3 نوامبر 2010، چهارشنبه 12 آبان 89

دبيركل محترم

شامگاه 28 اكتبر 2010 يك گروه 5 نفره‌ي مسلح و نقابدار در كاركاس، نوئل آلوارز رئيس فعلي فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع ونزوئلا، آلبيس ميونز رئيس سابق عضو كارفرماي فعلي هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار، لوئيس ويلگاس دبير اجريي ، و ارنستو ويلاميل خزانه‌دار را ربودند، دسبت به تيراندازي و سوءاستفاده زدند.

آدم ربايان سه بار به خانم ميونز تيراندازي كرده و به او آسيب جدي رساندند. مهاجمان او را كه خون زيادي از دست داده بود، از خودرو بيرون اندختند و نزديك بيمارستان پرز كارنو رها كردند و يك گشت پليس كه اتفاقي از آنجا گذر مي‌كرد او را پيدا كرد. سه گروگان باقي مانده دو ساعت بعد و پس از آنكه مهاجمان يك آدم‌ ربايي را به نمايش گذاشتند، و درخواست خود براي دريافت 300 ميليون بوليوار و مصادره‌ي تمام دارايي‌هاي گروگان‌ها را اعلام كردند، آزاد شدند.

با توجه به شكل حمله، به نظر مي‌رسد كه هدف نابود كردن يك سازمان بازرگاني در ونزوئلا با بيشتر نمايندگي بوده است، حتي اگر يك نمايش آدم ربايي به اجرا گذاشته شده باشد.

دولت ونزوئلا الزام دارد كه زندگي و امنيت شهروندان و مؤسسات آنان را حفظ كند. رهبران و تسهيلات فدراسيون اتاق‌‌هاي بازرگان و صنايع ونزوئلا به طور مكرر هدف حملات خشونت‌ آميز بوده است كه در شكايات قبلي به كميته‌ي آزادي انجمن مطرح شده است.

فضاي تهاجم و تخاصم عليه بخش خصوصي، به ويژه عليه فدراسيون‌ اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و رهبرانش به طور مستمر از سوي عالي‌ترين مؤسسات دولتي، به ويژه از سوي شخص رياست جمهوري، هوگو چاوز، ب نمايش گذاشته شده، و نا‌امني فزاينده در كشور، حكومت را در برابر اين حادثه‌ي خشونت‌ آميز عليه رهبران كسب و كار ونزوئلا مسؤل مي‌سازد.

سازمان بين‌المللي كافرمايان از مديركل درخواست مي‌كند تا به كميته‌ي آزادي انجمن دستور دهد تا با سرعت اين حمله‌ي جديد عليه رهبران فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع ونزوئلا را مورد بررسي قرار دهد و بخواهد كه حكومت ونزوئلا يك تحقيق جامع در مورد اين حمله انجام داده مهاجمان را دستگير كرده و به خشونت فيزيكي، مصادره‌ي اموال و تهاجم لفظي عليه كسب و كار و كمپاني‌هاي بخش خصوصي ونزوئلا خاتمه بخشد.

بايد خاطر نشان شود كه ژوئن گذشته پرزيدنت چاوز «جنگ اقتصادي» عليه بخش خصوصي ونزوئلا و سازمان‌هاي بازرگاني آن را اعلام كرد.

همچنين بايد يادآوري شود كه تا اين تاريخ، هيچ كدام از حمله‌ها عليه فدراسيون اتاق‌هاي بارگاني و صنايع ونزوئلا، عليرغم آنكه نام افراد و مؤسسات حامي آنان شناخته شده است، منجر به بازجويي و تحويل اين مسؤلان به دست عدالت نشده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا