چشم انداز رشد اقتصادي و شغل‌افريني همچنان دغدغه‌ي جهاني است. اقتصاد طي هفت ماه گذشته همراه با پيادهاي منفي براي جريان‌هاي تجارت كالا به مبارزه خود ادامه داده است. تازه‌ترين پيش‌بيني براي رشد تجارت كالا در 2013، 3/3 درصد است. گرچه اين از 2 درصد رشد در 2912 بالاتر است، اما هنوز از 5 درصد متوسط 20 سال گذشته پائين تر است.

اين گزارش قالب جديدي را دنبال مي‌كند كه از سوي اعضاء در مذاكرات تسكيلات بازرسي سيات تجاري (ت.ب.ست) [2] مطرح شد، بنا بر اين، اقدامات تحت سه مقوله : اقدامات تسهيل‌ كر تجارت؛ فعاليت هاي جبران تجاري (چه شروع تحقيق‌‌ها و چه ختم اقدام‌ها)؛ و ساير اقدامات تجاري دسته بندي شده‌اند.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه در دوره مورد بازرسي 58 اقدام تسهيل‌گر تجاري گزارش شده است. اكثريت آن‌ها هم كاهش و هم حذف تعرف‌هاي واردات بودند (بعضي از آن‌ها فقط بر يك مبناي موقت اجرا شدند). كارآمدسازي رويه‌هاي گمركي دئمين اقدام تسهيل‌گر بوده است. در ارتباط با جبران‌هاي تجاري، در طول دوره مورد بازرسي 133 اقدام گزارش شده است (86 ابتكار جديد براي تحقيق‌ها و 47 خاتمه‌ي تحقيق يا كارهاي موجود). اكثريت وسيع اقدامات جبران تجاري به اقدامات ضد دامپينگ مربوط مي‌شدند. در ارتباط با مقوله‌ آخر ساير اقدامات تجاري، 86 مورد گزارش شده كه بيش از نصف آن‌ها به افزاش تعرفه مربوط مي‌شوند. شانزده درصد از اقدامات فهرست شده زير اين مقوله‌ي آخري در مورد صادرات به كار رفته است.

اعضاء در همين مدت تحت بررسي اقدامات مؤثر بر تجارت متنوعي صورت داده‌اند. با اين حال، يك گرايش سياستي با بخشي روشني بروز نيافته است. در واقع، بخش‌هاي تحت تأثير مثل باندكداري، توزيع، بيمه يا ارتباطات راه دور متنوع هستند؛ و اقدامات طيفي از آزادسازي و كارآمدسازي چارچوب‌هاي نظارتي تا محدوديت‌هاي بيشتر بر دسترسي بازار و رفتاري ملي، تا سفت‌تر سازي مقررات را در بر مي‌گيرد.

تجارت كشاورزي به خاطر مداخلات سياستي در گذشته، همچنان تحت كنترل شديد و عرصه‌ي معوج شده‌ تجارت جهاني است، حتي اگر در دوره مورد بررسي، هيچ اقدام سياستي چشم گيري در عرصه‌ كشاورزي ملاحظه نشده باشد.

تعدادي از دولت‌ها اقدامات اقتصادي حمايتي جديدي، به ويژه كمك‌ نجات براي صنايع خاص، حمايت صادرات، حمايت مالي عمومي به شكل تضمين بيمه‌اي و وام، صورت داده‌اند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (ب.ك.م‌ها) سودبرندگان اصلي بودند. ادامه پيگيري منظم اين نوع اقدامات در ارتباط با تسهيلات در كسب اطلاعات مربوطه چالش اصلي است.

اين گزارش يك مروري كلي از صورت انطباق اعضاء با الزام‌هاي ناشي از اخطاريه‌هاي س.ج.ت به آنان را ارايه مي‌دهد. در طول دوره مورد بررسي، اعضاء اعضاء به تلاش خود در راستاي ارتقاء تكميل‌شدگي و ب هنگامي اختطاريه‌هايشان به كميته‌ها و شوراهاي مختلف س.ج.ت‌ ادامه داده‌اند. گرچه اين تلاش‌ها نرخ انطبق در در كل گستره نشان مي‌دهد، اما پيشرفت همجنان كند و ناهمتراز است. گزارش انطباق در بعضي از عرصه‌ها مانند شرايط تعرفه و اطلاع‌رساني تجاري به اي.دي.بي بهبود چشم‌گير يافته است در حاليكه در ساير عرصه‌ها مثل اقدامات حمايت كشاورزي مي‌تانست پيشرفت بيشتري صورت بگيرد.

دولت‌ها براي فائق آمدن بر تهديدهاي حمايت‌گرانه و جلوگيري از ملي‌گرايي اقتصادي، لازم است توجه خودشان بر تقويت نظام تجاري چندجانبه متمركز كنند. تجارت بازتر مي‌تواند موتور رشد و منبع قدرت براي اقتصادي جهاني باشد تا منبعي براي بي‌ثباتي و تنش. در اين مرحله، اقتصاد جهاني به تمام كمك‌هايي كه بتواند بگيرد نياز دارد، و تجارت يك گزينه مهم و عملي است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا