در سخنان افتتاحي خود گفتم كه رئيس جمهو پوتين با سخنراني خود در يكصدامين كنفرانس بين‌المللي كار در 2011 به سازمان بين‌المللي كار (س ِ.ب ِ.ك ِ) افتخار داد و همانجا بود كه براي شركت در كنفرانس بين‌المللي كار شايسته در روسيه دعوت كرد. و حالا ما اينجا هستيم.

حضور شما گواهي بر ميزان چالش‌هاي فراروي ما و نيز گواهي بر آن چيزي است كه فكر مي‌كنم بايد عزم مشتركي براي صادق بودن نسبت به برنامه كارشايسته باشد، حتي، يا به ويژه، در اين زمانه‌ي بحران. البته كه لازم است شغل ايجاد كنيم – فوراً و در مقايس وسيع – اما بايد اين شغل‌ها شايسته باشند.

اين كنفرانس شانسي به ما مي‌دهد تا با هم جلو برويم در حاليكه اين همه نشانه از جهان كار حاكي از آن است كه ما هنوز در جا ايستاده‌ايم و چه بسا كه حتي به پس رفته باشيم. ما بايد به اين نشانه‌هاي هشداردهند توجه كنيم.

همانطور كه رئيس جمهور پوتين در كنفرانس بين‌المللي كار گفت، «در قرن بيست و يكم، كار انسان نمي‌تواند به مثابه يك چرخ‌دنده‌ي غيرشخصي در فرايند توليد، يك ابزار بي‌چهره براي رسيدن‌ به شاخص‌هاي اقتصادي تلقي شود. بايد تا آنجا جلو بروم كه بگويم جوامع و اقتصاد‌هاي مدرن به صورت عادي و پايدار توسعه نخواهند يافت اگر سرمايه انساني مهم‌ترين اولويت نباشد، اگر در ايجاد شرايطي كه به ما اجازه دهد تا نيروهاي خلاق بالقوه هر فرد بروز يابد توفيق نيابيم». آن هشدار به ويژه در شرايط امروز جهان كار مصداق دارد.

اين جهان كار است كه در پي چهار سال بحراني كه از جهان مالي ناشي شد، گوياترين شواهد خسارت وارده و بهترين اقداماتي را كه بايد صورت بگيرد عرضه مي كند.

اسحتضار داريد كه بيكاري جهاني 30 ميليون بيش از بحران است و 40 ميليون نفر تحت شرايط كار اجباري قرار گرفته‌اند، 70 ميليون جوان بيكار هسند، كه 12 درصد از جوانان جهان را در بر مي‌گيرد. بسياري از بنگاه‌ها با چالش مواجه‌اند و قادر نيستند اعتبار روز به روزي را كه رگ حياتي آن‌هاست تأمين كنند.

چه بسا نگران كننده‌ـرين عنصري كه ما اينجا در مسكو با آن مواجه هستيم اين است كه در چنين وضعيتي علائم واقعاً ناچيزي مبني بر بهبودي اين وضع و شاخص‌هاي فراواني حاكي از اينكه كه چيرها پيش از آنكه بهتر شوند بدتر خواهد شد مشاهده مي‌شود.

فقط به اين فكر كنيد. از زماني كه در 18 ماه قبل رئيس جمهور پوتين در ژنو سخنراني كرد ما چيري مثل پيشرفت و بهبود نديده‌ايم. آيا مي‌توانيم 18 ماه ديگر شبيه اين ارايه كنيم؟

با تداوم كاهش جهاني و اروپايي كه هنوز با بدهي عميق و مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي‌كن، چشم‌اندازها براي شغل خوب نيست مگر آنكه تحول چشم‌گيري در جهت‌گيري رخ دهد.

شما از مناطق مختلف جهان آمده‌ايد و اسحتضار داريد كه اين بحران، در حاليكه جهاني است، اثرات بسيار نابرابري دارد.

درست هنگامي كه جهان صنعتي قديم به مباره براي بيرون كشيدن خود از ركود ادامه مي داده، بسياري از كشورهاي در حال توسعه و نوظهور از جمله روسيه قادر بوده‌اند رشد خود را با درجات متفاوت، و حتي بعضي به نحو چشم‌گير حفظ كنند. اثرات ادامه دار بحران مالي در حال تغيير اقتصاد جهاني است. اين روند انتقالي جهاني شدن در حاليكه هنوز اين بحران آشكار نشده، متوقف نشده است.

خيلي زود، شايد سال بعد، وزن اقتصادي كشورهاي پيشرفته قديمي كم تر از وزن جهان در حال توسعه‌ي نوظهور خواهد شد.

اين تركيب بحران و تعيير پي‌ آمدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد. آن‌ها را مي‌توان به ويژه به روشني، به عنوان مثال، در رفتار دستمزدها در اكناف جهان ملاحظه كرد. اجازه بدهيد يك ثانيه در مورد دستمزدها صحبت كنم.

دستمزدهاي واقعي به صورت جهاني در 2011 رشد كرد هرچند آهسته‌تر از قبل. اما داستان واقعي در تفاوت‌هاي نهفته است كه بين مناطق وجود دارد. ارقام سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد كه در جهان توسعه‌ يافته، دستمزدهاي واقعي در سال گذشته 5/0 درصد كاهش يافت در حاليكه در آسيا و آمريكاي لاتين به رشد خود ادامه داد.

در يك چشم‌ انداز گسترده‌تر، از سال 2000 دستمزد‌هاي واقعي كشور توسعه ‌يافته واقعاً خيلي آهسته رشد كرد، روي هم رفته 5 درصد در مقايسه با متوسط رشد جهاني 23 درصد. در همان حال، در آسيا دستمزدها دو برابر شده و در چين سه برابر شده است.

بنيان تمام اين چيزها تغيير درازمدت درآمد ناشي از كار نسبت به سرمايه است. سهم نيروي كار در درآمد ملي از حدود 75 درصد در اواخر دهه‌ي 70 در كشورهاي توسعه‌ يافته به 65 درصد در امروز كاهش يافته و در كشورهاي در حال توسعه از 62 درصد به 85 درصد رسيده است.

واقعيت اين است كه دستمزدها هم پاي بهره‌ وري پيش نمي‌روند. او دو از هم منفك شده‌اند. و همين واقعيت به عدم توازن‌هاي عمده در اقتصاد جهاني، در كشور‌ها و در بين‌ آن‌ها منجر شده است. همچنين باعث نابرابري غيرقابل قبولي شده كه لازم است ضمن تلاش براي برون رفت از اين بحران با آن‌ها برخورد كنيم.

دوستان عزيز،

هننگامي كه روسيه رياست گروه 20 را بر عهده بگيرد، هيچ اولويتي اضطراري‌ تر از بازگرداندن اقتصاد جهاني به مسير رشد شغل ساز نمي‌تواند وجود داشته باشد. در واقع آن نياز دست كم در سه سال اخير به رسميت شناخته شده است اما جامعه بين‌المللي هنوز مي‌بايست راهي براي تحقق آن بيابد. به محض نشست سران گروه 20 در آوريل 2009 در لندن رهبران گروه 20 نسبت به «تعهده خدشه ناپذير به همكاري با يكديگر براي احياي رشد و مشاغل» قول دادند. و دو ماه پس از آن كنفرانس بين‌المللي كار طرحي براي اقدام سه‌ جانبه جهت ايجاد مشاغل در «ميثاق جهاني مشاغل» خود تشريح كرد.

اما با نگاه از چشم‌انداز امروز واقعيت اين است كه ما پيشرفتي را كه مي‌خواستيم نداشته‌ايم. پس واقعاً اميدوارم كه اين كنفرانس به مسأله‌ي كليد اينكه ما چه بايد بكنيم جهان به سر كار بگردد بپردازد. ديگر نمي‌توانيم درنگ كنيم.

به خاطر اين دلايل بسيار خرسندم كه روسيه نيت خود براي قرار دادن رشد و مشاغل به عنوان نخستين اولويت رياستش بر گروه 20 را اعلام كرده است. به علاوه، زماني كه به نظر مي‌رسد ثبات مالي و ايجاد كار در برابر يكديگر قرار دارند، به ويژه براي بعضي كشورها كه با مشكلات حاد بدهي مواجه‌اند، بسيار تشويق كننده است كه روسيه در حال ساختن تمام پيوند‌هاي مهم بين بخش مالي و اقتصاد واقعي است كه قرار است خدمت كند.

در واقع تأكيد بر اينكه روسيه خودش اين بحران را با موفقيت چشم‌ گير پشت سرگداشته ارزشمند است. اينجا بيكاري 2.5 درصد، زير سطوح پيش از بحران است. رشد قوي است و وضعيت مالي رضايت بخش به نظر مي‌رسد. تمام اين‌ها كشور را در وضعيت خوبي قرار مي‌دهد وظايف ناشي از دستيابي به سازمان جهاني تجاربت به انجام دهد.

وقتي سال گذشته پرزيدنت پوتين كنفرانس ما را مخاطب قرار داد از نياز به مدرن‌سازي يك شغل از هر سه شغل در روسيه سخن گفت. در نتيجه وي هدف ايجاد 25 ميليون شغل در كشورتا سال 2020 را مشخص كرده است. اين يك چشم‌انداز بلند پروازانه و دور ياب براي كار شايسته در روسيه است. اميدوارم توافقنامه همكاري مجددي كه اواخر امروز قرار است با وزير توپلين و شركاي اجتماعي امضاء كنم به تحقق آن مدد برساند. و بايد اضافه كنم كه قوت شراكت اجتماعي در روسيه‌ي امروز يك سند درتمندي براي نتايچ موفقيت آميز فراهم مي‌آورد.

در سطح بين‌المللي زمان آن رسيده كه به بلند پروازي دستيابي به رشد شغل ساز محتواي مشخص داده شود. تجربه بحران به روشني نشان مي‌دهد كه همكاري بين‌المللي نقش اصلي را بايد داشته باشد.

اگر تمام كشورها در پي كسب رقابت‌ پذيري از طريق چلاندن هزينه‌هاي نيروي كار براي صدور مشكلات خروج خودشان باشند، هيچ كس نمي‌تواند نفعي ببرد و همه فقيرنر خواهند شد.

اين يك مسأله‌ي منطق اقتصادي است، بدون واردكننده، صادركننده‌اي نخواهد بود. نيز اين منطق كه «رقابت‌پذيري» يك مفهوم نسبي است. رقابت‌ پذير در ارتباط با كي و كي؟

چالش فرا روي گروه 20 ساختن برنامه‌‌ي اقدام براي رشد و مشاغل است كه هر كشوري نسبت به آن متعهد باشد زيرا آن برنامه اولويت‌هاي داخلي را در نظر مي‌گيرد و همچنين به اقدام دسته جمعي بين‌المللي مدد مي‌رساند و يك چرخه مطبوع بهبود را به راه مي‌اندازد.

آن امر به اين معناست كه مسؤليت براي اقدام همانقدر كه كشورها كسري دارند مازاد است.

همانطور كه پيشتر تأكيد كردم، سازمان بين‌المللي كار همواره استدلال كرده است درست به دليل اين كه اشتغال يك چنين مسأله‌اي مهمي در تمام كشورهاست به طور طبيعي يك تمركز سازماني است، نقطه‌اي كه سياست هماهنگ بين‌المللي مي‌تواند حول آن قرار بگيرد. اين اولويت سياسي زمان ماست. من تعدادي راه‌هاي كاربردي مي‌بينم كه كشورها از طريق آن‌ها مي‌توانند براي بهبود مشاغل اقدام كنند و مسيري را براي قوي‌تر، متوازن‌تر و پايدارتر سازي رشد مشخص سازند.

قبول دارم كه ما بايد خيلي واقع بين باشيم. اين‌ها دشواري و پيچيدگي عظيم اقتصاد جهاني روزگارها هستند. آن‌ها مستلزم سطحي از همكاري بين‌المللي خواهند بود كه از هر آنچه كه جامعه ملت‌ها تا كتون به دست آورده‌ فراتر مي‌رود به جز آنچه كه در يك نگاه به روزهاي اوليه اين بحران گرفتيم آنطور كه گروه 20 گرد هم جمع شدند تا براي سقوط مالي جهاني تلاش كنند.

كشورهاي پيشرفته آنجا كه اين بحران طولاني بودن خود را نشان داد از كوه‌هاي بدهي كه در جريان حباب پيشرفت ساخته بودند و در سال 2008 تركيد، برگشتند. تاريخ به ما مي‌گويد كه بهبودي كامل يك سقوط مالي در مقايسي كه تجربه كرده‌ايم سال‌ها طول مي‌كشد و بيش از هر چيز مستلزم مشاركت منصفانه در بار هزينه‌هاست. عرصه‌هايي وجود دارد كه كشورها به تنهايي يا دسته‌جمعي مي‌توانند از هم اكنون شروع كنند.

من چهار اولويت سياستي مشاهده مي‌كنم كه مي‌توانند ايجاد شغل و محتواي بهبود را بيشرين‌سازي كنند و حمايت گسترده‌ي بسياري از كشورهاي عضو را جلب نمايند:

  • حمايت زيرساختاري به مثابه منبع مشاغل و پتانسيل آتي بهره‌وري؛
  • ترويج راه‌اندازي و رشد بنگاه‌هاي پايدار و به ويژه شركت‌هاي كوچك و متوسط، و به ويژه از طريق دسترسي به اعتبار بانكي مورد نياز زياد؛
  • گسترش حمايت اجتماعي، كه منطق اقتصادي و نيز اجتماعي آن وقتي كنفرانس ما سند جهاني آن را امسال براي كف‌هاي حمايت اجتماعي تصويب كرد مورد تأييد قرار گرفت؛ -* بلاخره، برخورد با وظيفه‌ي مهم ايجاد فرصت شغلي براي جوانان. شبحي كه امروز اروپا و بازار جهاني نيروي كار را تسخير كرده نسل از دست رفته‌ي جوانان است. به همين خاطر اجازه دهيد تا حمايت خود را براي ابتكار اعلام شده از سوي كمسيون اروپا در هفته پيش براي اشتغال جوانان اعلام كنم، كه شامل تضمين يك شغل، آموزش يا پرورش براي جوانان خارج از كار براي چهار ماه است. اين به تأمين مالي، به اجرا نياز دارد و اطمينان دارم كه تأمين خواهد شد

اين عرصه‌هاي اقدام با عرصه‌هاي مهمي كه من به عنوان يك تمركز براي كار سازمان بين‌المللي كار در آينده مطرح كرده‌ام بسيار هماهنگ است. من در نظر دارم جزئيات اين پيشنهادها را در هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار در مارس آينده مطرح كنم.

تغيير و اصلاح در سازمان ما آن را تجهيز خواهد كرد تا براي تمام كشورهاي عضو، براي همه‌ي شما، شريك كارآمدتري باشد. نقش سازمان بين‌المللي كار مستلزم آن است كه كار خودش با عالي‌ترين كيفيت باشد، براي شما، كشورهاي عضو ما، در مواجهه با اين چالش‌هاي مفيد و مربوط باشد. همكارانم و من به سختي كار مي‌كنيم تا سازمان بين‌المللي كار شريك و يك ابزار بحران كوبي باشد كه شما مي‌خواهيد و به آن نياز داريد.

اينجا در مسكو، مي‌توانيم با هم يك پيام بسيار مهم بدهيم.

كه مشكلات هرچه باشد سازمان بين‌المللي كار در تعهدش نسبت به عدالت اجتماعي و كار شايسته محكم ايستاده است. زيرا دقيقاً همين ارزش‌ها هستند، بدون تغيير، كه راه برون رفت از اين بحران را به ما نشان مي‌دهند همانطور كه در بحران‌هاي گذشته نشان دادند. شغل‌هاي خوب ب حمايت اجتماعي مناسب براي همه هدف هميشگي ما باقي مي‌ماند.

كه گفتگوي اجتماعي تقويت خواهد شد نه طرد و كه حقوق بنيادين در كار انكار نخواهد شد بلكه محترم خواهد بود.

نگذاريم فرصتمان از كف برود. بياييد در برابر مسؤليت‌هاي خود برابر باشيم و بگذاريد نسبت به ارزش‌هاي سازمان خودمان، سازمان بين‌المللي كار، محكم بايستيم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا