خانم‌ها و آقايان!

امروز اينجا بودن مايه خرسندي عظيم است. از دعوت صميمانه شما سپاسگذارم.

خوشحالم كه در جريان نخستين بازديدم از مكزيك به عنوان مديركل سازمان جهاني تجارت فرصت ملاقات با بخش خصوصي را يافتم.

نشست‌هاي من با نمايندگان دولت، از جمله رئيس جمهور پنا نيتو، بسيار مثبت و مفيد بوده است.

مكزيك يكي از اعضاي مؤسس س.ج.ت بود – و در فعاليت ما يكي از بازيگران مهم باقي ماند. در عين حال، فكر مي‌كنم س.ت.ج نيز نقش مهمي در حمايت از تجارت مكزيك – و در نتيجه در حمايت از شركت‌هاي مكزيكي ايفا مي‌كند.

در واقع، نظام تجارت چندجانبه مي‌تواند به روش‌هايي كه فوراً آشكار نمي‌شود و به همين خاطر من فكر مردم كه بسياري از مردم از آن اگاه نيستند كمك‌هاي زيادي به كسب و كار – و به طور خاص به بنگاه‌هاي كوچك و متوط (ب.ك.م/ها) – بكنند.

پس موضوع سخنراني امروز من اين است – مي‌خواهم به اين سؤال بپردازم: س.ج.ت براي ب.ك.م‌.ها چه مي‌تواند كرد؟‌

س.ج.ت چيست؟

اما مفيد است اول به اين سؤال بنيادي‌تر جواب داده شود: س.ج.ت چيست؟

به عبارت ساده س.ج.ت قواعد نظام تجارت جهاني را فراهم مي‌آورد و اين كار را بر اساس توافقت بين اعضا انجام مي‌دهد.

ما 160 عضو داريم كه با هم مالك حدود 97 درصد از اقتصاد جهاني هستند. هر يك از اين 160 كشور يا سرزمين متعهد‌اند كه يك مجموعه از قواعدي را كه اكنون بر طيف بسيار گسترد‌ه‌اي موضوعات تجارت جهاني – از تعرفه‌ها و يارانه‌ها تا ثبت اختراعات و موانع فني تجارت – حاكم هستند رعايت كنند.

براي پشتيباني از اين قواعد، س.ج.ت همچنين پيروي از اين قواعد را پيگري مي‌كند و مجمعي فراهم مي‌آورد تا هر اختلاف تجاري كه بروز پيدا كند برطرف سازد.

نيت ما تقويت تجارت به عنوان وسيله‌‌اي براي اين هدف است. اين هدف رشد و توسعه را حمايت مي‌كند – و در نتيجه زندگي مردم را بهبود مي‌بخشد.

. . . اما اجازه بدهيد كه مشخص‌تر صحبت كنم.

س.ج.ت براي ب.ك.م‌/ها چه مي‌تواند كرد؟‌

طي سال‌ها، قواعد س.ج.ت به بهبود فضاي كسب و كار در سطح جهاني كمك كرده است.

اول، با تأمين پيش‌بيني‌پذيري.

با ملزم‌سازي كشور‌ها به الزامات فعاليت‌هاي تجاري، س.ج.ت منافع مهم كسب‌ و كار را حفظ مي‌كند و ثبات مورد نياز براي رشد تجارت را افزايش مي‌دهد.

ب.ك.م/ها بهتر از هر كس ديگري اهميت ثبات و خطر ناشي از فقدان آن را درك مي‌كنند. كمپاني‌هاي كوچك ممكن است شانس ديگري براي انتطباق با قواعد غيرقابل‌پيش‌بيني نداشته باشند.

دوم، س.ج.ت به بهبود شفافيت در اقدام‌هاي مرتبط با تجارت كمك مي‌كند.

قواعد س.ج.ت به كسب و كار در سطح جهاني كمك مي‌كند تا سياست‌ها و فعاليت‌هاي كشور‌هاي مختلف را بهتر درك كنند.

اين امر همچنين به اعضاي س.ج.ت كمك مي‌كند تا سياست‌ها را مورد تأمل قرار دهند و، در صورت لزوم، در مورد شركاي تجاري خود بررسي كنند.

به عنوان نمونه، هر كمپاني مي‌تواند از طريق اخطارهاي تحقيق س.ج.ت [1] در مورد موانع فني فرا راه تجارت كه از سوي يك عضو س.ج.ت ايجاد شده است سؤال كند. و البته به صورت رايگان.

اما اكنون اجازه فرماييد روي اين نكته متمركز شويم كه س.ج.ت چگونه مي‌تواند به خلق فرصت‌هاي جديد كسب و كار به ب.ك.م/ها كمك كند.

س.ج.ت با كاستن از موانع تجاري دسترسي به بازارهاي جديد را فراهم مي‌آورد و حمايت‌گرايي را در تنگا قرار مي‌دهد.

به عنوان يك مثال بسيار واضح، هر عضو س.ج.ت براي اعمال تعرفه‌هايي كه مي‌توانند اعمال كنند محدوديت‌هايي دارند و اين به خاطر قواعد اين سازمان است.

همين امر در مورد موانع غيرتعرفه‌اي تجارت نيز صدق مي‌كند. اگر س.ج.ت اين را نداشت، هيچ تمهيد حفاظتي براي جلوگيري از اقدامات حمايت‌گرانه‌اي كه به عنوان موانع فني در برابر تجارت تعبيه مي‌شد وجود نداشت.

ب.ك.م/ها در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ، به خصوص به ابتكارهاي آزادسازي براي رفتن به بازارهاي خارجي وابسته هستند. به عنوان مثال، ب.ك.م/ها برخلاف كمپاني‌هاي بزرگ، شركت‌هاي وابسته در خارج نمي‌توانند داشته باشند تا بر موانع تجاري يا سرمايه‌گذاري علبه كنند.

س.ج.ت همچنين هزينه‌هاي تجاري فرامرزي را با استانداردسازي و روان‌سازي رويه‌هاي گمركي كاهش مي‌دهد.

بوروكراسي مشكلي است كه ب.ك.م/ها خيلي خوب با آن آشنا هستند.

موافقتنامه تسهيل تجارت س.ج.ت يك گام عمده براي برخورد با بوروكراسي در تجارت بود. برآوردهاي نشان مي‌دهد كه 10 تا 15 درصد هزينه‌ها مي‌ـواند با اجراي اين موافقتنامه مهم كه در دسامبر گذشته در بالي به نتيجه رسيد كاهش يابد.

اجراي اين موافقتنامه مي‌تواند در كمك به ب.ك.م/ها براي نفوذ در بازارهاي خارجي بيشتر بسيار مؤثر باشد.

با اين حال، در اين لحظه از زمان، اعضاي س.ج.ت دارند بررسي مي‌كند اين موافقتنامه را چگونه به اجرا بگذارند. متأسفانه نخستين ضرب‌الاجل عمده براي اجراي اين توافنامه در آخر جولاي از دست رفت. اكنون اعضا دارند فكر مي‌كنند در آينده چه مي‌توان كرد. من بعداً به اين موضوع برخواهم گشت.

بعد، قواعد س.ج.ت فرصت‌هاي كمپاني‌ها براي الحاق به زنجيره‌ي جهاني ارزش را افزايش مي‌دهند.

برخورد با موانع فرا راه تجارت كالا و خدمات، هزينه‌هاي معامله را كاهش مي‌دهد و فضاي كسب و كار را بهبود مي‌بخشد: اين‌ها عناصر كليدي براي ب.ك.م/ها در مكزيك و هر جاي ديگري در جهان هستند تا قادر شوند به زنجيره ارزش جهاني بپيوندند.

اين زنجيره‌هاي ارزش فرصتي براي ادعام در اقتصاد جهاني با هزينه‌هاي كمتر ، از طريق تخصصي شدن در توليد بعضي عناصر يا وظايف خاص به جاي محصول كامل، ارايه مي‌دهند.

البته، خطراتي وجود دارد، اما ترديدي نيست كه فرصت‌هاي واقعي هم وجود دارد.

س.ج.ت همچنين مي‌‌تواند ب.ك.م/ها را از طريق تلاش براي حل اختلاف‌هاي تجاري حمايت كند.

اغلب كمپاني‌هاي بزرگ درگير اختلاف‌ها مي‌شوند اما هميشه هم انيطور نيست.

تنوعي از اختلاف‌ها در س.ج.ت با منافع س.ك.م/ها در بخش‌هاي مختلف جهان ارتباط مي‌يابد. به عنوان نمونه، شكايت‌هاي بسيار زيادي بخش‌هايي مثل نساجي و كفاشي را دبر مي‌گيرد كه، حتي بدون آگاهي، فرصت‌هاي مهم دسترسي براي ب.ك.م/ها در بخش‌هاي ديگر از طريق حل اختلاف‌هاي س.ج.ت حفظ مي‌شود.

و بنيادي‌تر از اين، وقتي كشورها بايد از قواعد مشترك پيروي كنند، كمپاني‌هاي سراسر دنيا شاانس‌ها بهتري براي رقابت به شيوه‌اي منصفانه، طبق توانايي خودشان،‌ و نه ملاحظات ديگر، خواهند داشت.

و ما مي‌دانيم كه تجاربت يك انگيزه مهم براي كسب و كار است.

شواهد نشان مي‌دهد كه ب.ك.م/ها كه تجارت مي‌كنند و در اقتصادي جهاني درگير مي‌شوند گرايش به اين دارند كه مبتكر‌تر، شغل‌آفرين‌تر، مزده بده‌تر و پردرآمدتر هستند.

بنا بر اين حتي اگر ب.ك.م/ها در كار س.ج.ت درگير هم نباشند- با اين وجود، س.ج.ت براي آنان كار مي‌كند. اين سازمان به شكل‌گيري فضايي كه آن‌ها در آن فعاليت دارند كمك مي‌كند.

و حتي اگر ب.ك.م/ها به صورت مستقيم در تجارت خارجي درگير نباشند، كار ما بر رقابتي كه شما در بازار با آن مواجه هستند، يا بر محصولات و خدماتي كه شما براي كسب و كار خود به آن‌ها نياز داريد اثر خواهد گذاشت.

پس براي ب.ك.م/ها مهم است كه ما كارمان را با موفقيت انجام دهيم.

و فكر مي‌كنم كارهاي بسيار ديگري نيز مي‌توانيم بكنيم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا