«دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) يك واحد تخصصي در سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) است كه وظيفه‌اش حفظ روابط نزديك با تشكل‌هاي كارفرمايي كشورهاي عسضو س.ب.ك است تا دسترسي اين تشكل‌ها به منابع س.ب.ك را تضمين كند و س.ب.ك را به طور مستمر از نظرات، دغدغه‌ها و اولويت‌هاي اين تشكل‌ها مطلع نگاهدارد. مأموريت دفكا تقويت خوش‌كاركردي تشكل‌هاي كارفرمايي است، چرا كه توانمندي تشكل‌هاي كارفرمايي ايجاد فضايي مناسب براي خلق بنگاه‌هاي پايدار را تضمين خواهد كرد كه به معناي تضمين رفاه و ثروت شهروندان خواهد بود.

دفكا تا كنون اقلام آموزشي فراواني براي ارتقاء‌ خوش‌كاركردي تشكل‌هاي كارفرمايي توليد كرده و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران نيز بسياري از اين اسناد را معرفي يا به فارسي ترجمه و منتشر كرده است. سندي كه برگردان فارسي آن در 6 قسمت تقديم مي‌شود، جزو‌ه‌اي است به قلم سريان دو سيلوان، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار، كه در سال 1997 از سوي دفكا منتشر شده است.

اين روزها، به ويژه وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي به طور جدي در پي استقرار سازوكارهاي سه‌جانه‌ در كشور است. اين رويكرد را بايد به فال نيك گرفت و كوشيد تا روند سه‌جانبه‌گرايي در اين مرحله از حياتش در كشور بيش از پيش استحكام يابد و ريشه بگيرد.

براي تحقق همين هدف است كه ترجمه‌ي جزوه‌هايي در مورد سه‌جانبه‌گرايي در دستور كار شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا) قرار گرفت. با اين اميد كه مورد توجه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران قرار بگيرد.

به همين خاطر،‌ از تمام كشاني كه از طريق ايميل اين خبر را دريافت مي‌كنند، انتظار مي‌رود متن خبر را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين جزوه‌ي با ارزش مطلع سازند.

خاطر نشان مي‌شود، در پي انتشار برگردان تمام قسمت‌ها، متن چاپخور كامل اين سند نيز تقديم علاقمندان خواهد شد. هرچند تا آن زمان مي‌توانند با كليك كردن منوي پرينت در منوي «فايل» نسبت به پرينت اين نوشته‌ها اقدام كنند.

با اين مقدمه، برگردان ديباچه‌ي سند تقديم مي‌شود:

الف. ديباچه

براي مقاصد اين جزوه، «سه‌جانبه‌گرايي» به معناي فرايندي (از همكاري) به كار مي‌رود كه از طريق آن‌ دولت‌ها:

  • در صورتبندي سياست‌هاي اجتماعي – اقتصادي در سطوح ملي و صنعتي و به طور خاص، در صورتبندي چارچوب قانوني روابط كار و سياست‌هاي مرتبط با كار با نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري مشورت كرده و آنان را درگير مي‌سازند؛
  • تضمين مي‌كنند كه نظرها و دغدغه‌هاي شريك‌هاي اجتماعي در اين سياست‌ها و قوانين صورتبندي شده بازتاب مي‌يابد؛
  • فرصت‌هاي مشاركت در پيشرفت اجتماعي – اقتصادي را براي شريكان اجتماعي فراهم مي‌آورند، و بدينوسيله آنان را توانمند مي‌سازند تا نقشي گسترده‌تر از ارايه‌ي خدمات صرف به اعضاء خود در ارتباط با مسائل مربوط به روابط كارفرمايي را ايفاء كنند.

ترتيبات سه‌جانبه – چه رسمي و چه غيررسمي – ترتيباتي هستند كه ممكن است مصوب باشند (نشست‌ها يا تشكيلات مشورتي) ابزارهايي هستند كه هدف‌هاي اساسي سه‌جانبه‌گرايي را محقق مي‌سازند.

در برخورد با موضوع مورد بررسي نكات زير نياز به تأكيد دارند:‌
1. لازم است تدوين سياست‌ها مورد مذكره قرار بگيرد تا بيشترين منافع ممكن متوازن شود.
2. براي اين منظور، لازم است بر تضمين استقرار سازوكارهاي كارآمد تمركز كنيم. سه‌جانبه‌گرايي ممكن است نمايشي يا كارآمد باشد. اگر نمايشي باشد، اتلاف وقت و منابع خواهد بود.
3. ررويكردهاي دولت‌ها در تعيين اينكه سه‌جانبه‌گرايي نمايشي است يا كارآمد مهم است.
4. با اين همه، ظرفيت شريكان اجتماعي براي مشاركت در گفتگو‌هاي سه‌جانبه و تأثيرگذاري بر صورتبندي سياست نيز در انتقال آنچه كه ممكن است نمايشي بشود به يك روند با معنا و كارآمد، به همان اندازه اهميت دارد. از همين رو، تمام عناصر سه‌جانبه براي تضمين كارآمدي سازوكارهاي مشاوره‌ي سه‌‌جانبه نقشي دارند كه بايد ايفاء كنند.
5. منظور از سازوكارهاي مشاوره‌ي سه‌جانبه تأثير گذاري بر صورتبندي سياست در مورد موضوع تحت بررسي با نگاه به دستيابي به هدف‌هاي توسعه است، وفقط تا زماني كه ساير شرايط فراهم شود كارآمد خواهند بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا