«سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان» عنوان مقاله‌اي است كه سريان دو سيلوا كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار نوشته و در سال 1997 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) اين سازمان منتشر شده است. برگردان قسمت دوم اين مقاله‌ كه برخي از خصوصيات سه‌جانبه‌گرايي در آسيا را بررسي كرده؛

قسمت دوم:‌ بعضي از خصوصيات سه‌جانبه‌گرايي در آسيا

يك الگوي كلي سه‌جانبه‌گرايي كه بتوان به تمام كشورها توصيه كرد وجود ندارد،‌ زيرا در هر كشوري شكلي مي‌يابد كه بايد با تنوعي از خصوصيات ملي جور باشد. با اين همه، براي آنكه سه‌جانبه‌گرايي به صورت كارآمد عمل كند بعضي شرايط ضروري و اساسي لازم است. از جمله اذعان به حق كارفرماان و كارگران نسبت به عضويت در تشكل‌هاي منتخب خودشان، و ظرفيت اين تشكل‌ها براي اعمال نفوذ بر سياست‌هاي مرتبط با موضوع‌هايي كه بر منافع كساني كه نمايندگي مي‌كنند تأثير مي‌گذارند.

در اين ارتباط، چند ويژگي و خصوصيت بر سه‌جانبه‌گرايي در منطقه‌ي آسيا – پاسفيك اثر دارد:

  • فضاي مطلوب كسب و كار كه كارفرمايان در آن عمل مي‌كنند، در بعضي از كشورها در تعارض آشكار با زيرمنطقه‌ي آسياي جنوبي و بسياري از اقتصادهاي در حال گذار قرار مي‌گيرد. در نتيجه، در چنين كشورهاي مطلوب كسب و كار نياز چنداني وجود ندارد كه كارفرمايان براي تأثيرگذاري بر فضاي سياسي به گفتگو‌ و ساختارهاي سه‌جانبه تكيه كنند. تعدادي از چنين دولت‌هايي نشان داده‌اند كه به توسعه‌ي اقتصادي به مثابه شرط ضروري ايجاد ظرفيت براي تحقق فعاليت‌هاي ديگري همانند برنامه‌هاي اجتماعي توجه درجه اول دارند. دولت‌هاي سنگاپور، كره و مالزي از اين جمله‌ هستند؛
  • نقطه ضعف نسبي اتحاديه‌ها در بعضي كشورها از لحاظ عضويت و/يا نفوذ سياسي؛
  • ساختار تك اتحاديه‌اي در بعضي كشورها مثل كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذار، ‌سنگاپور و اندونزي؛
  • نبود دوجانبه‌گرايي كارآمد ناشي از تركيبي از عواملي مانند مداخله‌‌ي زياد دولت در بازار كار، ضعف اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي در بعضي از كشورها؛
  • در بسياري از اقتصادهاي در حال گذار، اتحاديه‌ها، كه اغلب با دولت‌ها يكسان هستند، چنان نفوذي دارند كه كارفرمايان براي تأثيرگذاري بر سياست به نحوي كه با رشد كسب و كار و توسعه هماهنگ‌تر شود، نيازمند استفاده از روند سه‌جانبه‌گرايي هستند؛
  • در بعضي از كشورهاي جنوب آسيا (شبه‌ قاره‌ي هند)، كارفرمايان در فضاي نسبتاً نامطلوب كسب و كار فعاليت كرده‌اند، در حاليكه، اتحاديه‌هاعموماً نفوذ سياسي قابل توجهي داشته‌اند. در نتيجه، اين كارفرمايان هستند كه براي تأثيرگذاري بر سياست‌هاي كار بايد به روند سه‌جانبه متوسل شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا