جناب آقاي مهندس محمد عطادرديان دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكاَ) در پانزدهمين نشست منطقه‌اي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كار، كه روزهاي 4 تا 7 دسامبر 2011 (يكشنبه تا چهارشنبه 13 تا 16 آذر 1390)‌ در توكيو برگزار شد، سخناني ايراد كرد كه متن كامل آن در ادامه تقديم مي‌شود. متن انگليسي اين سخنراني نيز در اينجا قرار دارد:

آقاي رئيس ،

در ابتدا ، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مايل است همدردي قلبي خود را با دولت و ملت بزرگ ژاپن در رويداد زلزله و سونامي مخرب ماه مارس (2011) ، ابراز نمايد .

اين كانون عالي همچنين از دولت و شرکای اجتماعی ژاپن براي تقبل ميزباني اين نشست تشكر مي نمايد .

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، ميهمانان گرامي،

سياست هاي پولي – مالي غرب اثرات نامطلوبي بر اقتصاد بسياري از كشورها در مناطق مختلف بر جاي گذارده است و جهان نيز نتوانست به موقع رهبري و هدايت لازم را در كنترل و مهار تبعات منفي آن سياست ها به انجام برساند. اين امر موجب آشفتگي مالي و ركود اقتصاد جهاني گرديده است .

به دليل تيرگي چشم انداز اقتصاد جهاني ، دولت ها شديدترين اقدامات لازم را جهت به حركت درآوردن اقتصاد و بازگرداندان آن به موقعيت سلامت پولي – مالي به عمل آورده اند . ولي پايداري مشكل بيكاري همچنان عاملي براي پائين آمدن بيشتر ” ميزان مصرف و قدرت خريد ” و بالا رفتن اين خطر است كه روند بهبود وضعيت اقتصاد جهاني متوقف گردد .

براي جايگزين كردن ميليون ها شغل كه به صورت اجباري از دست رفته است ، يقيناً رشد اقتصادي بيشتر ضروري مي باشد. لذا بايد سياست گذاران جهاني به آن ميزان از عمل كرد لازم در رفع و حل مشكلات عميق اجتماعي ناشي از بحران اخير دست يابند كه بتوانند به اين مهم جامة عمل بپوشانند .

واقعيت موجود بيانگر آن است كه تحقق رؤياي ايجاد يك جامعة عادلانه و برابر ، در جهان هنوز ميسر نشده است و با توجه به افول اقتصاد جهاني و مشكلات و تنش هاي ناشي از بدهي ها در اروپا ، يكي از بهترين فرصت هاي موجود آن است كه جهان منطقة آسيا و اقيانوسيه را به عنوان نيروي محركة فوق العاده اي براي رشد اقتصاد جهاني تلقي نمايد . اقتصاد شكوفا و پررونق برخي كشورهاي منطقه تا به آنجا رسيده است كه بالقوه بتواند هدايت بهبود وضعيت اقتصادي و رشد جهاني را به دست گيرد . ولي در عين حال همچنان شكاف عميق اقتصادي ميان كشورهاي درون اين منطقه ، ضرورت تعامل ومشاركت جمعي و فزايندة كشورها را، از طريق ارتقاي سطح فعاليتهاي تجاري وبازرگاني درون منطقه نمايان مي سازد.

علاوه بر آن ، تمركز مجدد “رشد ” بر محور اشتغالزايي ، تقويت حمايت هاي اجتماعي ، بهبود دستيابي قشر كم درآمد به منابع و اعتبارات مالي مولد و برقراري و گسترش تعامل و ارتباطات تجاري – بازرگاني درون منطقه از جمله عوامل و فاكتورهاي حياتي براي ايجاد رشد پايدار و برابر در منطقه است .

در ميان كشورهاي اين منطقه ، جمهوري اسلامي ايران ، كشوري پهناور و غني با موقعيت هاي سياسي – جغرافيايي ويژه است كه داراي پتانسيل هاي ارزنده جهت همكاري با ساير كشورها است .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان ،

اظهاراتم را با تأكيد بر موارد ذيل خاتمه مي دهم :

1. در وضعيت دشوار كنوني كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در منطقه بايد با يكديگر تعامل بيشتري بنمايند تا تعادل و توازن تجاري – اقتصادي منطقه و جهان برقرار گردد . سياستگذاران ما نيز بايد يك رويكرد هماهنگ شدة منطقه اي اتخاذ نمايند تا تهديداتِ در حال بروز را ، قبل از تسّري يافتن آن به كل جهان كاهش و يا متوقف سازند . همچنين دولت هاي ما نيز بايد همكاري شان را در تدوين يك نظام هشدار دهندة زود هنگام ، حتي در شرايطي كه اوضاع هنوز آرام به نظر مي رسد ، جهت مقابله با بحران هاي جديد جهاني افزايش دهند .

2. براي ايجاد مشاغل پايدار و پرجاذبه كه توان رقابتي كشورها را براي دهه ها بالا مي برد ، بايد تلاش لازم در امر سرمايه گذاري بر روي نيروهاي جوان و همچنين تكنولوژي هاي نوين به عمل آيد . جوانان كليد دستيابي به آيندة بهتر با پتانسيل پيشبرد موفق تر اقتصاد كشورها – با بهره گيري از نيروي خلاقيت و توانمندي در نوآوري هايشان هستند . ما بايد براي سلامت و بهداشت ، آموزش و تحصيل و مهارت هاي فني آنها سرمايه گذاري كنيم . اين امر موجب رشد اقتصادي ، و توسعه و پيشرفت نسل هاي آتي خواهد شد .

3. پذيرش رويكرد اين حقيقت كه بخشي از دنياي كار متعلق به كارآفرينان خصوصي است ، بايد مورد توجه قرار گيرد. لذا ضروري است بر احياء و رونق بخشي به فعاليت هاي بخش خصوصي ، به عنوان نيروي محركة رشد مشاغل پايدار توجه و تمركز شود . و اين از جمله وظايف و مسئوليت هاي دولت هاي ما است كه بخش خصوصي را تشويق نمايند و زمينه هاي لازم را براي حضور فعالانه آنها در عرصة توسعه و پيشرفت كشور فراهم آورند .

همچنين ما از سازمان بين المللي كار مي خواهيم :

نخست، كشورهاي عضو را در ارزيابي نتايج و اثرات سياست هاي اتخاذي در رفع بحران ياري كنند و توصيه هاي لازم را در اجراي سياستگذاري هاي مناسب اعمال و همكاري هاي فني جهت اجراي استراتژي هاي خروج از بحران در سطح ملي را بيشتر نمايد .

دوم، بر اهداف قابل حصول تمركز كند و با در نظر گرفتن وضعيت ملي كشورها ، برنامه هاي “كارشايسته” و “مؤسسات پايدار” را ، كه موجب رشد اشتغالزايي در بلند مدت مي شوند ، ارتقاء بخشد .

در رابطه با كار شايسته ، من همواره در كشورم در مناسبت هاي مختلف اظهار داشته ام كه ترويج كار شايسته در سطح ملي منجر به تحقق عدالت اجتماعي براي عموم مي گردد .

من اميدوار هستم كه برنامة كشوري كارشايسته كه براساس ماده 25 در برنامه پنجم توسعة ملي ايران ، كه از ماه مارس سال 2011 شروع و در ماه مارس سال 2016 پايان مي يابد ، گنجانده شده است ، بتواند با موفقيت آغاز شود و به طريق مقتضي به اجرا در آيد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا