آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، خانم ها و آقايان

ابتدا مايلم از مديركل براي تهيه گزارش جامع و اصولي درخصوص “بهبود و رشد اقتصادي با كار شايسته” تشكر كنم .

خانم ها و آقايان

بحران كنوني جهاني تبعات متفاوتي بر مناطق و كشورهاي مختلف بر جاي گذارده است . در قاره ما ، آسيا ، بسياري از كشورها دچار ورشكستگي بانكها يا بحران هاي ناشي از مديريت هاي مالي نشدند بلكه با مشكلات ناشي از ركود تورمي با بحران جهاني مواجه گرديدند . اگرچه در جريان اين بحران، كشور من جمهوري اسلامي ايران ، به ميزان ساير كشورها ضربه سنگين اقتصادي احساس نكرد ، ولي به دليل وابستگي بسيار به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت ، اقتصاد كشور بعلت كاهش شديد بهاي نفت ، دچار مشكل گرديد .

لذا براي جمهوري اسلامي ايران ، شوك بزرگ در جريان بحران جهاني ناشي از تجارت بين المللي بود ، نه خود بحران . به عبارتي ديگر ، بحران در تقاضا بود نه در عرضه .

با ادامه اين روند ، دولت كه با كسري مالي مواجه گرديد ، نتوانست تمام تعهدات خود را ، در رابطه با اجراي طرح هاي عمراني زيربنائي ، كه نيروي محركه فعاليت بخش خصوصي در كشور است به انجام برساند . اين جريان بخش خصوصي را ناگزير ساخت تا در مواردي ناچار به تعديل نيروي انساني شود . از طرفي دولت نيز به منظور كنترل مخارج ، بخصوص در بخش دولتي ، اصلاح الگوي مصرف عمومي در كشور را در كانون توجه خود قرار داد .

دولت همچنين به تجديد اولويت بندي برنامه ها و اقدامات خود پرداخت و در اين راستا بيشترين توجه و تمركز خود را به امر ايجاد مشاغل نوين و ارائه گسترده تر حمايت هاي اجتماعي براي خانواده هاي كم درآمد متمركز نمود . براي اين منظور ، لايحه ” هدفمند كردن يارانه ها ” از سوي دولت تسليم قوه مقننه گرديد كه ، پس از بررسي هاي بسيار ، به تصويب مجلس رسيد. قرار است اين طرح ، از طريق پرداخت نقدي و واريزهاي بانكي به خانوارهاي كم درآمد، به زودي در كشور اجرا شود .

بديهي است تامين “مالي خُرد” به خانواده هاي كم درآمد كمك مي كند تا وضعيت خود را سر و سامان دهند ، در مقابل شوك هاي مالي از خود محافظت نمايند و پا برجا بمانند . لذا به ناچار اين طرح بايد بطور اصولي اجرا شود و نحوه پياده سازي آن بطور نسبي مورد قبول عامه مردم قرار گيرد و بسيار زود است كه در مورد نتايج آن قضاوت گردد . پيشنهاد ما آنستكه نحوه اجراي اين طرح با گفتگوهاي سه جانبه ملي برنامه ريزي شود .

حضار محترم ،

بايد آگاه بود كه اكنون ما در شرايط سخت زماني قرار داريم كه هنوز برهه دشوار آن را پشت سر نگذارده ايم . لذا اظهاراتم را با تأكيد بر سه مورد ذيل جمع بندي مي كنم :

اول – براي گذر از بحران حاضر ، كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مي بايد با يكديگر كار كنند تا تعادل لازم را به بازار و تعاملات جهاني بازگردانند . اين يك جريان پيچيده و طولاني است و لازم است تمامي عوامل اجتماعي با يكديگر همكاري نمايند .دولت ها ، نهادهاي كارفرمائي و كارگري هر يك داراي نقشي حياتي براي رسيدن به يك اجماع مثبت مي باشند .

دوم – مبالغ عظيم مشوق هاي مالي مي بايد براي سرمايه گذاري در زمينه”نيروي انساني و تكنولوژي” ، براي ايجاد مشاغل پايدار و پرانگيزه ، كه موجب افزايش توان رقابتي كشورها براي دهه ها ميگردد، هزينه شود .

سوم – ضروري است بر تقويت و احياي بخش خصوصي ، به عنوان نيروي محركه رشد اشتغال پايدار در هر كشور توجه و تمركز نمود .

و درپايان از سازمان بين المللي كار درخواست مي كنم كه :

اولاً با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط ملي هر كشور ، بر اهداف قابل حصول تمركز نمايد و” ارتقاي كارشايسته” و “توسعه واحدها و مؤسسات پايدار” كه موجب رشد اشتغال در بلند مدت ميگردند را بيشتر مد نظر قرار دهند .

درخصوص كارشايسته همچنانكه همواره در كشورم اظهار داشته ام ، اجراي كارشايسته در تمامي كشورها “عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه” را موجب ميگردد و اميدوارم برنامه كشوري كارشايسته در جمهوري اسلامي ايران، مندرج در ماده 101 برنامه چهارم توسعه كشور نيز به جريان افتد و به نحو اصولي به اجرا درآيد .

دوماً در ارزيابي تبعات و نتايج سياست هاي ضد بحران ، همكاري بيشتري با كشورهاي عضو صورت پذيرد و براي اجراي استراتژي هاي خروج از بحران در سطح ملي ، همكاري هاي فني مناسب ارائه گردد.

سوماً تأكيد ما به ويژه بر آن است كه پشتيباني ها و همكاري هاي فني سازمان بين المللي كار با برنامه هاي منطقه اي و ملي كشورها ” منوط و مشروط ” به وجود ساختار گفتگوهاي سه جانبه ملي گردد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان از توجه شما متشكرم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا