كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) در نشست سال 2011 خود كنوانسيون شماره‌ي 189 و توصيه‌نامه‌ي شماره‌ي 201 را در مورد كارگران خانگي به تصويب رساند و اكنون ترويج تصويب اين كنوانسيون و توصيه‌نامه از سوي دولت‌‌هاي كشورهاي عضو را آغاز كرده است. در اين زمينه، تشكل‌هاي كارفرمايي چه نقشي بايد ايفاء كنند؟ سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) با انشار جزوه‌اي به بحث در مورد همين پرسش پرداخته و كوشيده‌ است تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو را در اين زمينه راهنمايي كند. برگردان اين جزوه، طي چند قسمت در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار مي‌گيرد. از رابطان خبري و نيز از كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به صورت خودكار به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود متن اين سند را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي رشته‌ي صنعتي خود قرار دهند. اما برگردان اين سند:

پيشگفتار

كنفرانس بين‌المللي كار (ك‌ ب ك) در سال 2011 دو استاندارد جديد نيروي كار براي كار خانگي ايجاد كرد:
الف) كوانسيون كارگران خانگي، 2011، (شماره 189)
ب) توصيه‌‌نامه كارگران خانگي، 2011 (شماره 201)

تشكل‌هاي عضو سازمان بين‌لمللي كارفرمايان (س.ب.كاف) به دلايلي چند،‌ از جمله به دلايل زير، بايد در سطح ملي در تصويب و اجراي كنوانسيون 189 درگير شوند:
الف) اين استانداردها دولت‌ها را ملزم ساخته است با تشكل‌هاي كارفرمايي مستقر در خصوص تصويب و تدبير كار خانگي مشورت كنند.
ب) قانون جديد در مورد كار خانگي ممكن است رويه‌هاي قضايي ايجاد كند كه بر قانون اشتغال به طور كلي‌تر تأثير بگذارند.
پ) مقررات جديد كار خانگي مهاجر ممكن است رويه هاي قضايي ايجاد كند كه به طور كلي بر قانون مهاجرت اثر بگذارند.
ت) اگر تشكل‌‌هاي كارفرمايي تأسيس نشده باشد، چه كسي كارفرمايان را نمايندگي خواهد كرد؟ انجمن‌هاي كوچك واليدن و خانوارها فاقد ظرفيت‌هاي فني براي شركت مؤثر در تنظيم و تصويب مقررات كار استاندارد بين‌المللي كار هستند.

تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌توانند درتضمين اينكه ملاحظات راهبردي و عملي به شكل مناسبي مورد بررسي قرار بگيرد، و دولت‌ها در شرايط ملي خودشان، مناسب‌ترين راهبردها را نسبت به كار خانگي پيگيري كنند، نقش حياتي بازي كنند.

اين راهنما

دفتر بين‌المللي كار ترويج فعالانه‌ تصويب كنوانسيون شماره 189 را آغاز مي‌كند. بعضي دولت‌ها خاطر شنان ساخته‌اند كه با سرعت به سوي تصويب حركت خواهند كرد.

هدف اين راهنما كمك به فدراسيون‌هاي عضو س.ب.كاف است تا به موقع با اين استانداردهاي جديد مواجه شوند و پيش و پس از تصويب آن با دولت‌هاي ملي همكاري كنند.

براي كمك به اعضاء دو نوع نشريه س.ب.كاف موجود است:

الف) راهمناي خلاصه، كه به نكات كليدي برگزيده‌ي يك كنوانسيون جديد مي‌پردازد.
ب) تحليل جزئي‌تر، كه تمام مواد كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي جديد را (فقط به انگليسي)‌ مورد بررسي قرار مي‌دهد.

آيا دولت بايد كنوانسيون 189 را تصويب كند؟

براي تمام كشورها نمي‌تواند استاندارد، پاسخ يكساني وجود داشته باشد.

شايد پرسش اين نباشد كه «آيا دولت بايد كنوانسيون 189 را تصويب كند؟»، بلكه اين باشد:
الف) دولت چگونه بايد با يك كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي جديد برخورد كند؟
ب)تشكل‌هاي كارفرمايي چگونه مي‌توانند كارآمدترين برخورد را داشته باشند و براي حفظ منافع اعضاء درگير باقي بمانند؟
پ)تشكل‌هاي كارفرمايي براي مدرن‌سازي مقرارت كار خانگي و حفاظ بهتر حقوق و منافع كارفرمايان و كارگران چه نقشي مي‌توانند بازي كنند؟
ت) تشكل‌هاي كارفرمايي چگونه مي‌توانند، براي ارايه‌ي بهترين خدمت به منافع تمام كارفرمايان، بهترين نفوذ را بر روند تصويب و اجرا بر جا بگذارند؟
ث) كارفرمايان چه نكات فني و اشتغالي را بايد با دولت‌ها در ميان بگذارند؟

هر دولتي، فقط با درك فني استاندادرهاي جديد و وضعيت فعلي قانون و عملكرد ملي، و با درك درست نحوه‌ي تصويب الزام‌هاي جديد مورد نياز يك كشور براي تغيير قوانين‌اش، مي‌تواند يك نظر قطعي نسبت به تصويب اتخاذ كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا