در حاليكه يكي از هدف‌هاي محوري شانزدهمين همايش ملي كار (ده همايش پيش و پنج همايش پس از انقلاب برگزار شده) كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389، با حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان، به صورت سه‌جانبه‌، در تهران برگزار خواهد شد، تصويب سند «برنامه ملي كار شايسته» است، كه به همت مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تهيه شده، اين پرسش قابل طرح است كه ارتباط اين سند با آنچه كه از سوي سازمان بين‌المللي كار به عنوان «برنامه‌ كشوري كار شايسته» تعريف شده چيست؟

شبكه اطلاع رساني كارفرماياين ايران در نظر دارد در فرصت باقي مانده تا برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار، ترجمه‌ي برخي از اسناد سازمان بين‌المللي كار در مورد سند برنامه‌ي كشوري كار شايسته‌ را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور قرار دهد تا مسؤلان اين تشكل‌ها – كه نمايندگان آن‌ها در شانزدهمين همايش ملي كار شركت خواهند كرد، بتوانند با درك روشن‌تري نسبت به اصلاح و تصويب سند ملي كار شايسته اقدام كنند.

در ادامه ترجمه‌ي پيشگفتار «راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته» كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، تقديم مي‌شود.

1. پيشگفتار

سازمان بين‌المللي كار (آي.ال.او) وقف پيشبرد فرصت‌هايي براي مردان و زنان شده است تا كار شايسته و بهره‌ور در شرايط آزاد، برابر، ايمن و با كرامت انساني به دست آورند. اين سازمان به پيگيري مأموريت بنيادين خود، آنگونه كه در اساسنامه و بينانيه قبلادلفيا بيان شده، ادامه مي‌دهد تا عدالت اجتماعي را به عنوان مبنايي براي صلح جهاني و نهايي ترويج كند.

آي.ال.او تصميم گرفته است كمك‌هاي خود به كشورهاي عضو براي دستيابي به هدف‌هاي كار شايسته را از طريق طرح‌هاي زمانمند و تأمين مالي شده‌ به نام «برنامه‌‌هاي كشوري كارشايسته» [1] ب.ك.ك.ش [*] ارايه دهد.

ب.ك.ك.ش‌ها سند‌هاي مديريتي آي.ال.او هستند كه:

 • نتايج مورد نظر دبيرخانه طي يك زمان مشخص در يك كشور مشخص را مشخص مي‌سازند(دستاوردهاي برنامه كشور يا دستاوردهاي ب‌.ك) [2].
 • با تعهد آي.ال.او نسبت به سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌ي اجتماعي، هماهنگ هستند، و عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان (دولت‌ها، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي) را به مشاوره براي تعيين اولويت‌هاي برنامه‌ي كشوري تشويق مي‌كنند؛
 • با مشاركت عناصر تشكيل دهنده به اجرا در مي‌‌آيند؛
 • وسيله‌اي در اختيار دبيرخانه‌ هستند تا همكاري‌اش را با آژانس‌هاي ملل متحد و شركاي خود از طريق «چارچوب‌هاي كمك توسعه‌‌اي ملل متحد» [3]، كه عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان‌ هم درگير آن هستند، مديريت كند.

1. الف. هدف اين راهنما

اين راهنما وسيله‌اي است براي مديران و كاركنان آي.ال.او كه در روند تدوين و اجراي ب.ك.ك.ش‌ها مشاركت دارند. اين راهنما:

 • سياست ملي و فعلي ب.ك.ك.ش‌ را در آي.ال.او بيان مي‌كند؛
 • دانش‌واژه‌ها، مسؤليت‌ها و رويه‌هاي مرتبط با ب.ك.ك.ش را روشن مي‌سازند؛ و
 • سرمشق‌هاي مرتبط با ب.ك.ك.ش را معرفي مي‌كند.

اين راهنما تعهد بزرگتر آي.ال.او به مديريت نتيجه – بنياد را كه در كتاب راهنماي مديريت نتيجه – بنياد با جزئيات توصيف شده بازتاب مي‌دهد. [4]

1.ب. منابع راهنما و اطلاعات ديگر

براي داد و ستد، گفتگو و آموزش در ارتباط با برنامه‌هاي كشوري كار شايسته فرصت‌هاي فراواني فراواني موجود است:

— *گروه‌هاي منطقه‌اي حمايت از برنامه‌ي كشوري كار شايسته كه پيش‌نويس ب.ك.ك.ش يا متن بازنگري شده‌ي آن‌ها را بررسي كرده و از آن‌ها كه اجرايي هستند حمايت مي‌كنند.

 • سايت داخلي ب.ك.ك.ش در اينجا
 • اعلاميه مديركل در مورد حساب تكميلي بودجه‌ي عادي در اينجا
 • رويه‌ي دبيرخانه در استفاده از حساب تكميلي بودجه‌ي عادي در [اينجا (http://www.ilo.org/intranet/edmsp1/… 9.pdf)َ
 • اطلاعات كلي در مورد حساب تكميلي بودجه‌ي عادي در اينجا
 • راهنماهاي تجهيز منابع محلي در اينجا
 • اطلاعات در باره‌ي ب.ك.ك.ش و پيوند‌هاي آن‌ها به كار بخش‌هاي آي.ال.او در ستاد‌هاي مركزي و در مناطق از «سامانه منبع يكپارچه اطلاعاتي» (IRIS) قابل دريافت هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا