ارتقاء شاگردي‌ها: ابتكار تكميلي بي 20

در اقتصاد قرن بيست و يكم، ‌كسب آموزش، مهارت‌ها و صلاحيت‌ها، و يادگيري مادام‌ العمر يك ضرورت است. نظام تربيت حرفه‌اي مهم‌ترين وسيله كاربردي براي كسب و هنگام‌ سازي مهارت ارايه مي‌دهد، و منبعي براي كارگران با كيفيت در اختيار كسب و كار مي‌گذارد. در اين دوران بيكاري بالاي جوانان، اين امر به جوانان يك شروع زندگي كاري مي‌دهد كه كاربردي است و به سمت نيازهاي امروز و فرداي بازار كار جهت گيري شده است. كميته اشتغال كسب‌وكار 20، كه طي رياست فرانسه بر گروه 20 در سال 2011 ايجاد شد، به نياز به شاگردي و كارآموزي براي تسهيل انتقال مدرسه به كار و تأمين نيازهاي آتي كسب و كار به نيروي كار مهار اذعان داشت. اين كميته هنچنين دريافت كه فقدان مهارت و تجربه‌هاي كاري مانع اصلي براي ورود موفق و به شيوه‌ي پايدار به بازار‌ كار هستند.

شاگردي‌هاي با كيفيت ابزار كارآمدي براي افزايش فرصت‌هاي كاري براي جوان، هم در كوتاه و هم در بلند مدت هستند. با توجه به اين نكته، توصيه‌هاي كميته اشتغال كسب و كار 20 به نشست سران گروه 20 در لوس‌ كابوس، در مكزيك در ژوئن 2012 از جمله شامل افزايش شاگردهي‌ها و كارآموزي‌ها بود.

اقدام مشترك صورت گرفته از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س ِ.ب ِ.كاف) و كميته مشورتي صنعت و كسب و كار (ك ِم ِ.ص ِ.ك) براي پيگيري تعهد كسب و كار به اين توصيه را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

  • مشورت‌هاي با اعضاء براي درك بهتر ابتكارها در اين زمينه در سطح ملي براي ارتقاء شاگردي‌ها و كارآموزي‌ها صورت گرفت.
  • يك بررسي كلي از عناصر كليدي نظام‌هاي موفق شاگردي براي ارايه به نشست اكتبر 2012 كميته اشتغال در اين مورد، انجام شد.
  • برنامه‌هايي براي توسعه‌ي يك شبكه كمپاني براي ارتقاي شاگردي‌ها و ايجاد يك پلتفرم جهاني براي تبادل بهترين سرمشق‌ها در دست اجراست.

بازخورد اعضاء، كه كليات آن را مي‌توانيد در پيوست بيابيد، نشان مي‌دهد كه بسياري از فدراسيون‌هاي كارفرمايي، و كمپاني‌هاي عضو آن‌ها، در ترويج شاگردي بسيار فعال هستند. گرچه در سراسر جهان نظام‌هاي شاگردي متنوعي عمل مي‌كنند، كه با توجه به شرايط ملي متفاوت قابل انتظار هم بود، اقدامات گسترده و رايج از سوي سازمان‌هاي كارفرمايي و/يا كمپاني‌ها عبارتند از:

  • رايزني با مقامات مربوطه براي ايجاد چارچوب شرايطي كه ايجاد شاگردي را براي كمپاني‌ها كم‌تر بووركراتيك سازد.
  • همكاري با مؤسسات آموزش حرفه‌اي و مشاركت فعال در تدوين و طراحي مواد درسي.
  • ارتقاي آگاهي در سطح كمپاني در خصوص مزاياي شاگردي.
  • مشاوره كمپاني‌ها هنگام راه‌ اندازي شاگردي.
  • پشتيباني از جواناني كه راه‌هاي شغلي خودشان را انتخاب مي‌كند، به عنوان نمونه از طريق تشويق همكاري بيشتر و بهتر بين مدارس و كمپاني‌ها.
  • ترويج موضوع‌هاي علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات در دبيرستان.

علاوه بر دفاع و ساير ابتكارات فدراسيون‌هاي كارفرمايي، كمپاني‌هاي زيادي در ميان همقطاران خود شاگردي را ترويج مي‌‌كنند و مديريت‌ها را معين مي‌سازند. كمپاني‌هاي چند مليتي هنگام سرمايه‌گذاري‌ در خارج به طور خاص تخصص‌ها و تعهد را گردهم مي‌آورند، و به اين وسيله از توسعه نظام‌هاي شاگردي در كشورهاي ميزبان جديد پشتيباني مي‌كنند.

كار سازمان بين المللي كارفرمايان و كميته مشاوره كسب و كار و صنعت بر اساس اين يافته‌ها در پي ايجاد يك شبكه جهاني كمپاني‌ براي شاگردي است، كه در آن اعضاء به تدوين مجموعه‌اي از اصول، به عنوان نمونه، براي ارايه شاگردي‌هاي با كيفيت عالي؛ مشاركت و استقرار شراكت‌هايي در مؤسسات آموزشي و پرورشي؛ براي اشتراك گذاري تجربه‌ها با كمپاني‌ها، فدراسيون‌هاي كارفرمايي و ادارات كار ديگر، و ارايه گزارش از اجراي برنامه به صورت سالانه متعهد مي‌شوند. دبيرخانه‌ اين ابتكار مشتركاً از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره كسب و كار و صنعت با يك صفحه‌ وب سايت كه نقطه كانوني براي اين شبكه را فراهم مي‌آورد، ميزباني خواهد شد. اين سازمان و كميته در نظر دارند با سازمان بين‌المللي كار نيز همكاري كنند تا پيوند نزديك با نظام ملل متحد نيز تضمين شود.

منطق اين طرح اين است كه گام‌هاي درستي براي تضمين نيروي كار با مهارت براي آينده كه نيازهاي كسب و كار را تأمين كند، از طريق تعهد كمپاني‌ها به ارايه شاگردي‌هاي با كيفيت عالي؛ تقويت تبادل فرامرزي تجربه‌ها بين كمپاني‌ها و تشويق توسعه شاگردي‌ها، و همكاري با مؤسسات آموزش حرفه‌اي براي ارتقا‌ي نظام‌هاي آموزش حرفه‌اي برداشته شود.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره‌ كسب و كار تمام فدراسيون‌هاي كارفرمايي و كسب و كار، كمپاني‌ها و شبكه‌هاي مربوطه را بريا همكاري در اين ابتكار دعوت مي‌كند. اين سازمان و كميته نسبت به ترويج شاگردي‌ها و تبادل سرمشق‌ها از طريق شبكه كمپاني در اين زمينه كاملاً معهد هستند. موفقيت اين ابتكار به كمك‌هاي شركاي هرچه بيشتري متكي خواهد بود.

لطفاً براي همكاري با نيكول پرمي‌ير [1] وماتياس تورن [2] تماس بگيرد. ما شما را از گام‌هاي بعدي مطلع خواهيم ساخت و منتظر همكاري و پشتيباني شما خواهيم ماند.

- برنت اج. ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان
- تداهيرو اسامي. دبيركل كميته مشاوره كسب و كار و صنعت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا