آقای ژان فرانسو رتورنارد مدیر دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار با ارسال نامه ای به آقای مهندس محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از کارفرمایان ایران دعوت کرد تا در هشتمین کنفرانس عالی مرتبه کارفرمایان آسیا – پاسفیک و نیز در پانزدهمین نشست منطقه ی آسیا – پاسفیک سازمان بین المللی کار که از 9 تا 11 آوریل 2011 (شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 فروردین 1390) کیوتو برگزار خواهند شد، شرکت کنند.

این نامه سه پیوست دارد که برگردان نکات مهم آن ها نیز به زودی از همین شبکه در اختیار کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی قرار خواهد گرفت. برگردان متن نامه در ادامه تقدیم می شود:

آقای عزیز

در پی برگزاری هفقتمین کنفرانس عالی مرتبه کارفرمایان آسیا – پاسفیک (اولان باتور، 2006)، که موفق به ترویج همکاری بین تشکل های کارفرمایی منطقه حول موضوع های فنی خاص شد، زمان برگذاری هشتمین کنفرانس فرارسیده است. از هفتمین کنفرانس تا کنون حوادث زیادی رخ داده است: بحران مالی؛ ارتقاء اهمیت جهانی اقتصادهای آسیا – پاسفیک؛ و نفوذ فزاینده کانون های مذاکراه قبلی و جدید بر سیاست هایی که بر فضای کسب و کار تأثیر می گذارند.

هشتمین کنفرانس فرصتی است برای تحکیم مجموعه ای از پیام های کسب و کار که مبنی بر اینکه این کانون های هم اندیشی بین المللی باید شنیده شوند، تا جامعه کسب و کار آسیا – پاسفیکک بتواند سهم خود تأمین رفاه مردم را به شکل بهینهه ایفاء کند. این ایده در یادداشت مفهومی (پیوست یک)، که شامل یک برنامه ی کلی غیرقطعی است، بیشتر توضیح داده شده است.

من بسیار خرسندم که از جنابعالی به عنوان دبیرکل کنفدراسیون کارفرمایان ایران دعوت کنم تا در این کنفرانس شرکت فرمایید.

همانند کنفرانس عالی مرتبه ی قبلی، سازمان بین المللی کار تأمین هزینه روزانه را، که شامل هزینه های محلی و اقامت برای روز کنفرانس به نرخ جاری برای کیوتو از سوی سازمان ملل متحد، برعهده می گیرد. یادداشت اطلاعاتی پیوست (ضمیمه دو) توضیح بیشتری در این زمینه ارایه می دهد. از شرکت کنندگان درخواست می شود فرم ثب نام (پیوست سه) را تکمیل کنند و آن را تا 11 مارس 2011 برای ما بفرستند. من به خاطر تأخیر در دعوت، که به تأخیر در نهایی شدن محل برگزاری مربوط می شد، عذر خواهی می کنم.

هشتمین کنفرانس همزمان با پانزدهمین نشست منطقه ای آسیا – پاسفیک سازمان بین المللی کار برگزار می شودد که از 10 تا 13 اوریل سال 2011 در همان محل تشکیل خواهد شد. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد تا هزینه های سفر افراد شما که در هیأت ملی اعزامی به نشست منطقه ای آسیا – پاسفیک حضور دارند از سوی دولت های مربوطه تأمین شود.

در انتظار پاسخ جنابعالی خواهم ماند و امیدوارم شرکت در امری را تقبل فرمایید که قرار است ممارستی باشد که بتواند کارآمدی صدای کسب و کار منطقه را به نحو چشمگیری ارتقاء بخشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا