آقاي اسكات بارك لمب مشاور منطقه‌ي آسيايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نامه‌اي خطاب به تشكل‌هاي كارفرمايي آسيايي عضو سازمان بين‌ المللي كارفرمايان دستوركار پيشنهادي نشست نمايندگان كارفرمايان آسيا در سازمان بين‌ المللي كارفرمايان را ارايه داد.

خاطر نشان مي‌كند نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي منطقه‌ي آسيا، آفريقا،‌ اروپا‌ و آمريكا، روز 31 مه 2011 (سه‌شنبه 10 خرداد 1390) نشست‌هاي جداگانه‌ي خودشان را در دبيرخانه‌ي بين‌المللي كار در ژنو برگزار خواهند كرد و سپس در نشست عمومي نمايندگان كارفرمايان حضور خواهند يافت و گزارش هر نشست از سوي گزارشگر منطقه‌اي به مجمع ارايه خواهد شد.

از آنجا كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان تنها تشكل كارفرمايي ايراني كه عضويتش در سازمان بين‌اللملي كارفرمايان پذيرفته شده است، نمايندگان كارفرمايان ايراني در اين نشست را معرفي خواهد كرد، يكي از مخاطب نامه‌ي مشاور آسيايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است.

در ادامه، برگردان نامه‌ي مشاور منطقه‌ي آسياي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تقديم مي‌شود و از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي درخواست مي‌شود اگر نظري در مورد دستوركار اين نشست دارند از طريق ايميل به دبيركل كانون عالي كارفرمايي – آقاي مهندس محمد عطارديان – اطلاع دهند.

خانم گرامي، آقاي عزيز

در پي يك مجموعه از هم‌انديشي‌هاي منطقه‌اي موفق در نشست‌ شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خرداد 2010، بار ديگر اين روند در بعد از ظهر روز 31 مه 2011 جريان مي‌يابد تا فعاليت سازمان بين‌المللي كارفرمايان را براي اعضاء از سراسر جهان مطرح كند.

اين نشست به ويژه براي اعضاء منطقه‌ي آسيا سازمان بين‌المللي كارفرمايان، با توجه به 15‌مين نشست (هنوز در دست بررسي) منطقه‌ي آسيا پاسفيك سازمان بين‌المللي كار كه قرار است بين كنفرانس‌هاي بين المللي كار سال‌‌هاي 2011 و 2012 برگزار شود، به موقع به نظر مي‌رسد.

به پيوست (در ادامه) دستوركار پيشنهادي نشست بعد از ظهر 31 مه 2011 براي اعضاء منطقه‌ي آسياي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تقديم شده است.

تمركز پيشنهادي اين نشست بر اولويت‌هاي كارفرمايان سراسر آسيا است، و اين را به موضوع‌هاي كليدي نشست منقطه‌ي آسيا پاسفيك سازمان بين المللي كار ترجمه مي‌كند.

ارادتمند شما
اسكات بارك لمب. مشاور منطقه‌اي – آسيا
شماره نامه: 06/2011 – آر
تاريخ نامه:‌ 3 مه 2011 – ژنو (13 ارديبهشت)

دستور كار نشست منطقه‌اي – بعد از ظهر

سه‌شنبه 31 مه 2011
دبيرخانه بين‌المللي كار
از ساعت 30/14 تا 30/16

30/14 تا 35/14 – مقدمه:
كامران رحمان. نياب رئيس سازمان بين‌المللي كارفرمايان. آسيا

35/14 تا 40/14 – هيأت مديره و سازمان بين‌المللي كارفرمايان – ترتيبات تداركاتي
اسكات بارك لمب. مشاور ارشد سازمان بين‌المللي كارفرمايان. آسيا

40/14 تا 50/14 – نشست منطقه‌ي آسيا پاسفيك سازمان بين‌المللي كار – آخرين اخبار
اسكات بارك لمب. مشاور ارشد سازمان بين‌المللي كارفرمايان . آسيا
روي چاكو. مشاور ارشد دفتر ادام‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار. آسيا

50/14 تا 45/15 – افتتاح مذاكرات«اولويت‌هاي سياستي براي كارفرمايان آسيا»
پيشنهاد:‌ روزآمدسازي اولويت‌ها و چالش‌ها براي كارفرمايان در منطقه‌ آسيا براي مطلع سازي و هدايت تداركاتي نشست منطقه‌ي آسيا پاسفيك

معرفي‌هاي كوتاه – سپس گفتگوي آزاد

اگر امكان‌پذير شود، اطلاعات بيشتري در خصوص دستوركار پيشنهادي براي نشست در دست بررسي منطقه‌ي آسيا تقديم خواهد شد.

45/15 تا 50/15 – جمعبندي اوليه

50/15 تا 55/15 – كارهاي ديگر

55/15 تا 16 – تذكرات اختتامي
كامران رحمان. نايب رئيس سازمان بين‌المللي كارفرمايان. آسيا

نشست 16 تا 30/16 : استماع گزارش
گزارشگران منطقه‌اي نتايج نشست‌هاي منطقه‌اي خودشان را به مجمع سازمان بين‌المللي كارفرمايان ارايه مي‌دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا