هفته گذشته، نهمين نشست منطقه‌ي اروپاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در اسلو برگزار شد. همانطور كه در بيانيه مطبوعاتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)در 11 آوريل اعلام شد، اين نشست «بيانيه اسلو: بازسازي اعتماد در شغل‌ها و در رشد» را به عنوان جمع‌بندي به تصويب رساند.

مشتاقيم تمام اعضاي س.ب.كا از اين بيانيه مطلع باشند چون مي‌تواند به عنوان حسن سابقه براي نشست‌هاي آتي منطقه‌اي و غيرمنطقه‌اي س.ب.ك مورد توجه قرار بگيرد.

اين بيانيه با استقبال فراوان كارفرماياني مواجه شد كه براي نخستين بار قادر شدند تا اتحاديه‌هاي كارگري را به يك بيانيه دو صحفه‌اي متوان و عمل‌ گرا وادارند كه:

  • اعلام كند كه «استحكام مالي، اصلاح ساختاري و رقابت‌پذير، از يك سو؛ و بسته‌هاي تشويقي، سرمايه‌گذاري در اقتصاد واقعي، شغل‌هاي با كيفيت، و اعتبار افزايش يافته براي بنگاه‌ها،‌ از سوي ديگر، نبايد پارادايم‌هاي رقيب باشند». اين بيانيه همچنين از دبيرخانه مي‌خواهد تا از شركاي اجتماعي «براي براي تقويت سهم خود» براي بهبود «اصلاحات» «مسؤليت‌‌هاي خود را برعهده بگيرند». اين نكته اهميت دارد، چون براي پذيرش اصلاحات مورد نياز اكراه خيلي زيادي وجود دارد و تمام طرف‌ها در اجراي آن‌ها مسؤليت دارند.
  • اذعان كند كه «واقعيت‌هاي ملي هنوز فرق دارند. بعضي از كشورها در منطقه اروپا و آسياي مركزي با بازارهاي نيروي كار با ثبات يا بهبوديابنده دارند از بحران خارج مي‌شوند» (كارفرمايان فشار زيادي را تحمل مي‌كنند تا تأكد ِ، بيشتر انحصاري، بر تصوير بسيار منفي از وضعيت اجتماعي را بپذيرند).
  • بيان كند كه س.ب.ك بايد ايجاد شغل را، همراه با ساير ابزارها، از طريق «فضاي زيست توانمند‌ساز بنگاه‌ها و نيز راهبردهاي مناسب براي ارتقاء رقابت‌پذيري و توسعه پايدار با رعايت اصول و حقوق بينادين در كار» ترويج كند. بيانيه كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) 2007 در خصوص بنگاه‌هاي پايدار نيز (عليرغم موضوع اوليه كارگران) به عنوان يك وسيله‌ي مهم مورد تأكيد قرار گرفت. تذكر اين نكته مهم است كه اين سند براي تغيير مسيري كه س.ب.ك با سياست‌هاي اشتغال برخورد مي‌كند، دارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد:‌اين سند بر شناسايي موانع خاص براي توسعه كسب و كار و رفع آن‌ها تأكيد مي‌كند.
  • «مشاركت اجتماعي مسؤل و قوي» را درخواست مي‌كند. مفهوم مسؤليت پذيري، نه بدون مشكل، مطرح شد تا توجه را به نياز به اقدام به روش مسؤلانه، با آگاهي كامل از اثر منفي يا مثبت اقدام ما (از جمله اقدام‌هاي دسته جمعي) معطوف سازد

اين بيانيه همچمين، به عنوان نخستين نكته، از دبيرخانه مي‌خواهد «تحقيقات، تحليل و مشاوره‌ي مبتني بر شواهد و با كيفيت»، و نيز «بسترهايي براي اشتراك‌گذاري سرمشق‌ها از طريق سازماندهي به سمينارها براي آموزش متقابل متمركز بر موضوع‌هاي خاص مورد نظرن»‌ به كشورهاي مشكل‌دار ارايه دهد. اين پيشنهاداي مشخص كاربردي با نياز به تقويت كمك فني س.ب.ك، اجتناب از «حمايت» ايدتولوژيك و تحريفي (آنطور كه گزارش ارايه شده به نشست نشان داد) كه بر فائق آمدن بر وضعيت‌هاي اجتماعي بحراني كمكي نمي‌كند، همراستا است.

ما اميدواريم اين رويكرد بتواند در موقعيت‌هاي آتي حفظ شود. س.ب.كا خوشحال خواهد شد حمايت‌ مورد نياز به سازمان‌هاي كارفرمايي عضو را جهت ساختن آينده بر مبناي اين سنت مدد برساند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا