يكي از مصوبات پر مناقشه‌ي يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1390 در ژنو برگزار شد، كنوانسيون كارگران خانگي (شماره 198) و توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي (شماره 201) است. به اين ترتيب، كلفت‌ها و نوكرها و خانه‌شاگردهاي سابق نيز در سطح جهان داراي حق و حقوق شدند. خدا را شكر.

وقتي پارلمان كشوري در اروپا با تصويب قانون، ذبح اسلامي و يهودي حيوانات را به اين دليل ممنوع مي‌كند كه كشتار بدون بيهوشي زبان بستگان، اسباب رنجشان را فراهم مي‌آورد، تصويب چنين كنوانسيون‌هايي جاي تعجب ندارد. جاي تعجب اينجاست كه در همين كره‌ي خاكي كساني مانند قذافي و بشار با مخالفان خود چه نمي‌كنند.

اينكه محتواي اين استانداردهاي جديد چيست و چه تبعاتي براي كارفرمايان ايراني در پي خواهد داشت، موضوع بحث‌هاي آتي خواهد بود. اما فعلاً برگردان فارسي بخش ديگري از گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه به اين دو استاندارد جديد پرداخته در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است كه اين گزارش درست در آخرين روز يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار (17 ژوئن 2011) تهيه شده و با قاطعيت و اعتماد به نفس در خور تحسيني مواضع كارفرمايي را بيان و از آن مواضع دفاع مي‌كند.

از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود متن اين نوشته را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار داده و آنان را از انتشار برگردان اين سند مهم مطلع سازند. اما برگردان اين بخش از سند:

كار شايسته براي كارگران خانگي

براي خواندن برگردان فارسي بخش پيشين اينجا و بخش نخستين اينجا را كليك كنيد

كميته‌ي كارگران خانگي مذاكرات دومين سال خود در مورد استانداردهاي بين‌المللي براي كارگران خانگي (خدمتكاران، رانندگان، نظافتچي‌ها، آشپزان، كودك‌ياران و غيره) را تكميل كرد. كارفرمايان از ابتداء مزاياي برخورد با كارگران خانگي، و بذل توجه سازمان بين‌المللي كار به اين عرصه‌ي اغلب فراموش‌ شده از اشتغال را را پذيرفتند.

با اين حال، كارفرمايان همچنين در طول مذاكرات كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار در سال‌هاي 2010 و 2011 خاطر نشان كردند كه يك توصيه‌نامه‌ي مستقل، بدون تدوين يك كنوانسيون بهترين رويكرد براي برخورد با دغدغه‌هاي بيان شده در مورد كارگران خانگي است. كارفرمايان پس از استماع تنوع اولويت‌ها و تجربه‌ها در سراسر جهان نسبت به اين رويكرد خود راسخ‌تر شدند.

با اين وجود، تمايل اكثريت كميته حركت به سوي كنوانسيون همراه با توصيه‌نامه بود، و از همين رو، كارفرمايان به صورت سازنده و مثبت در اين مذاكرات، هرچند كه بهترين نبود، شركت كردند.

نتيجه‌ي پاياني تصويب دو استاندارد بين‌المللي كار جديد از سوي اين كنفرانس بود:‌

  • كنوانسيون كارگران خانگي، 2011 (شماره 189)
  • توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي، 2011، (شماره 201)، مكمل كنوانسيون

كارفرمايان كه مي‌خواستند در جريان كار كميته نسبت به نهايي سازي استانداردهاي جديد تا جايي كه ممكن است روشن و شفاف باشند، پيشاپيش مسائل كليدي را كه لازم بود با آن‌ها برخورد شود مطرح مي‌كردند.

نكته‌ي اصلي براي كارفرمايان رفتار آژانس‌هاي كاريابي بخش خصوصي بود، كه در متن پيش‌نويس اصلي تا حدودي به شيوه‌ي غيرسازنده و توهين‌آميز با آن‌ها برخورد شده بود.

كارفرمايان استدلال مي‌كردند استانداردهاي جديدي داشته باشند كه رويكردهاي مدرن‌تر نسبت به آژانس‌ها را بهتر بازتاب ‌دهد، و به نقش اساسي آن‌ها در اشتغال و اقتصاد اذعان شود. اين امردفاع از انطباق هر نوع استاندارد جديد با كنوانسيون 181 سازمان بين‌المللي كار (كنوانسيون آژانس‌هاي كاريابي بخش خصوصي، 1997) را نيز قوياً در بر مي‌گرفت.

كارفرمايان موفق شدند دولت‌ها و كارگران را به رعايت كنوانسيون 181 سازمان بين‌المللي كار، و جلوگيري از نكوهش و شيطان‌نمايي بيش از حد آژانس‌ها وادارند. كارفرمايان توانستند در مورد متن كنوانسيون (ماده 15) و توصيه‌نامه (بند 23) كه براي كارفرمايان، كارگران و دولت‌ها پذيرفتني بود و از منافع كارفرمايان خانوادگي، كارگران خانگي و آژانيس‌هاي كاريابي حمايت مي‌كرد مذاكره و توافق كنند.

كارفرمايان همچنين توانستند با موفقيت در مورد دستاوردهاي ناشي از ساير مسائل دشوار نيز به توافق برسند. اين امر شامل تعريف كارگر خانگي و دامنه‌ي كنوانسيون (ماده يك)، بهداشت و ايمني شغلي (ماده 13، بند 19)، و بازرسي‌ها، از جمله مسأله‌ي بسيار دشوار بازرسي از خانه‌هاي خانوادگي (ماده 17، بند 19) مي‌شد.

مجموعه‌ توقع‌هاي كليدي كارفرمايان براي اين فرايند ايجاد استانداردهاي اجرايي اما انعطاف‌پذير را در مي‌گرفت. موارد فراواني بود كه كارفرمايان با موفقيت اين دستاوردها را تضمين كرند، از جمله:

  • تلقي از زمان كار و مشكلات اجراي مقررات دقيق زمان كار در منازل. كارفرمايان به شدت با گنجاندن رويكرد‌هاي بسيار جزئي و دستوري در كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي پيشنهادي مخالت كردند.
  • به رغم بعضي اصلاحات، مفاهيم ناشي از مقررات عمومي اشتغال مانند ساعت كار معمولي، اضافه‌كاري و ثبت ساعت كار، بر خلاف مخالفت صريح كارفرمايان، در كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي نهايي (ماده 10، بند 8 تا 11) گنجانده شد. اين امر وقتي كارفرمايان استاندارهاي پيشنهادي را عليه قانون عرف جاري ملي خودشان ارزيابي كردند موجب ابراز نگراني از شرايط ملي متنوع شد.
  • به ويژه نگراني جدي گروهي از كارفرمايان از انتقال مفهوم زمان كشيك و آمادگي (آن كال و استندباي) براي شب‌كاري در صنعت به طور كلي، به اين كنوانسيون (ماده (3)10) و توصيه‌نامه‌ي (ماده 10، بند 8 تا 11) جديد بود. نگراني‌ها روي غيرعملي بودن اين رويكرد در شرايط خانوادگي، و تبعات آن براي صنايعي كه ترتيبات كشيك و بي‌خوابي دارند (از قبيل مراقبت از افراد مسن و ناتوان) متمركز شده بود.

تعداد ديگري از كارفرمايان حاضر دو نگراني ديگر نيز داشتند.

  • كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي نهايي تا حدودي گسترده، در بخش‌هايي تكراري و خيلي طولاني است. واضح است كه سندهاي برساخته از مصالحه هستند، و بعضي از كارفرمايان وزن كلي مقررات و دستورات را در اين استانداردهاي جديد زياد مي‌يابند.
  • گروه كارفرمايان همچنين در داشتن حقوق و منافع در خانواده‌ها كه در اين استانداردهاي جديد به رسميت شناخته شد موفق شدند. به رغم اذعان جزئي، به طور كلي اذعان به ماهيت منحصر به فرد كارفرما و اشتغال در خانه و خانوادهكافي نبود. اين نگراني بسيار واقعي در اجرا و تفسير اين استاندرادها، هم در سطح ملي و هم در سطح كميته‌ي كارشناسان سازمان بين‌المللي كار باقي مي‌ماند.

كارفرمايان در طول اين روند خاطر نشان كردند كه هر استاندارد جديدي بايد قابل تصويب باشد، و آنان تدوين استاندادرهاي جديد را بدون تصويب ملي بعدي، صرفاً روي كاغذ و به عنوان يك شكست آشكار كار اين كميته تلقي مي‌كنند.

در پايان كار كميته در گروه كارفرمايان، در مورد موفقيت‌هاي اين گروه در تضمين طيف وسيعي از اذعان به بسياري از نگراني‌هاي آنان طيفي از نظرات وجود داشت.

در پايان كنفرانس بين‌‌المللي كار 2011 نظرات در اين زمينه تركيب شد:

  • از يك سو، كارفرمايان،‌دولت‌ها و كارگران تقريباً به صورت جهاني اشتياق خود براي آغاز فوري مذاكرات براي بازنگري ترتيبات ملي موجود براي كار خانگي و شناسايي فرصت‌ها براي اصلاح‌ را اعلام كردند.
  • با اين وجود، تعداد فزاينده‌اي از نشانه‌هاي غيررسمي مبني بر اينكه بسياري از دولت‌ها‌ي حامي اين كنوانسيون و توصه‌نامه نيت يا ظرفيت تصويب آن‌‌ها را ندارند.

سرانجام كارفرمايان در مواضع نهايي در مورد كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي پيشنهادي طيفي از مواضع، از مخالفت،‌ امتناع، و حمايت اتخاذ كردند.

كارفرمايان در طول اين جريان خاطر نشان ساختند كه تصويب (اين اسناد) فقط بخشي از برخورد با كار خانگي استت، و اينكه كار كميته، از جمله يك توصيه‌نامه‌ي جديد، بايد قادر به راهنمايي دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران در سطح ملي براي شروع بازنگري عرف موجود در اين عرصه بوده و كاملاً از هر ملاحظه‌ي تصويب مجزا باشد. اين رويكردي است كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان به اعضاء‌ خود توصيه مي‌كند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي كمك به اعضاء خود به زودي يك راهنماي كارفرمايان در مورد دو استاندارد جديد سازمان بين‌المللي كار در مورد كار خانگي منتشر خواهد كرد، كه اين استانداردهاي جديد را با جزئيات بررسي كرده و يك چارچوب كاربردي براي اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي ارزيابي موضع خود در مورد تصويب يك كنوانسيون جديد و همكاري با دولت‌ها و كارگران به طور كلي در مواجهه با مقررات كار خانگي در شرايط ملي خودشان ارايه خواهد داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا