در آستانه‌ي برگزاري نود و هشتمين كنفرانس بين‌آلمللي كار و انتخاب و اعزام گروه كارفرمايي به اين كنفرانس، مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با ارسال نامه‌اي به رياست محترم شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران و توصيف پرونده‌هاي موجود پيرامون وضعيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از اين دادگاه خواست تا «گواهي لازم در مورد ادامه جريان پرونده و طرح دعوي مذكور و وضعيت اين كانون عالي» را جهت ارايه به سازمان بين‌المللي كارفرمايان و مراجع داخلي صادر كند.

مديردفتر شعبه‌ي 86 عمومي حقوقي تهران نيز در پاسخ به اين درخواست اعلام كرد: «تا كنون اتخاذ تصميمي پيرامون انحلال كانون‌هاي موجود و مذكور صورت نپذيرفته است و پرونده‌هاي مطروحه در جريان رسيدگي قرار دارد».

متن اين دو نامه در ادامه تقديم مي‌شود:

- 23 فروردين ماه 1388
- 410- 10426

- رياست محترم شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران
- موضوع – درخواست صدور گواهي در مورد موضوع پرونده كلاسه 85/86/847

پس از سلام و تحيّت ، چنانچه مستحضرند وزارت كار و امور اجتماعي دادخواستي داير بر انحلال اين كانون عالي در آن دادگاه محترم مطرح نموده است كه در جلسه اول رسيدگي ، به علت فقدان دليل براي انحلال ، وكيل خواهان ناچار شد كه انحلال را مسترد كند و خواسته مطروحه را به نقض صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 10/8/1385 اين كانون عالي تغيير دهد.

با اين تغيير به نظر مي رسد كه هنوز هم موضوع انحلال در آن دادگاه محترم مطرح نمي باشد . حتي اگر هم مطرح باشد ، به علت آنكه هنوز تصميمي گرفته نشده است اين كانون عالي منحل نيست و مي تواند فعاليت هاي خود را ادامه دهد ، چنانكه بطور فعال هم دارد همچنان وظايف خود را در سطوح ملي و بين المللي به انجام ميرساند .

اما پس از صدور دادنامه شماره 3311 شعبه اوّل تجديد نظر ديوان عدالت اداري (تصوير دادنامه مزبور پيوست مي‌باشد ) وزارت كار و امور اجتماعي آنرا دليل قاطعي بر انحلال اين كانون عالي دانسته است و باستناد آن سعي دارد كه در گستره ملّي و بين المللي مانع از فعاليت هاي اين كانون عالي گردد كه اين امر بطور طبيعي اختلال در پيشبرد امور اين كانون عالي را موجب شده است . در حاليكه همانطوركه مستحضرند متن دادخواست اين كانون عالي به ديوان عدالت اداري نقض دستور وزارت كار و امور اجتماعي در مورد انحلال اين كانون عالي بوده است كه در دادنامه بدوي به شماره 3061 صادره از شعبه 19 ديوان عدالت اداري دستور مزبور نقض شده است ( تصوير دادنامه مزبور پيوست است ) و دادنامه تجديد نظر فوق از حدود دادخواست و رأي بدوي فراتر رفته است و ضمن آنكه اعلام كرده است كه وزارت كار و امور اجتماعي اين كانون عالي را منحل نكرده است ، ولي شعبه مزبور در مورد امور داخلي اين كانون عالي كه ارتباطي به پرونده و صلاحيت آن شعبه نداشته است اظهار نظر نموده است كه اين كانون عالي خود به خود منحل مي باشد در صورتيكه اين كانون عالي آنرا وارد نمي داند . به هر حال اگر اين كانون عالي منحل است پس دليل ادامه كار در شعبه محترم 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران چه مفهومي دارد و اگر منحل نيست قاعدتاً عمل وزارت كار و امور اجتماعي وفق قانون نيست و نادرست مي باشد .

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است در صورت امكان دستور فرمايند با توجه به جريان پرونده كلاسه 85/86/847 و پرونده هاي مرتبط با آن و نيز دادنامه هاي شمارة 3061 بدوي و شمارة 3311 تجديد نظر ديوان عدالت اداري ، گواهي لازم در مورد ادامه جريان پرونده و طرح دعوي مذكور و وضعيت اين كانون عالي ، جهت ارائه به سازمان بين المللي كارفرمايان و مراجع داخلي صادر و در اختيار اين كانون عالي قرار داده شود كه تا پايان رسيدگي به پرونده هاي مطروحه اين كانون عالي در آن شعبه محترم ، اين كانون عالي بتواند به فعاليت هاي خود بدون مشكل ادامه دهد .

قبلاً از مرحمتي كه خواهند فرمود سپاسگزار است .

با تقديم شايسته ترين احترامات

- محمد عطارديان
- دبيركل


پاسخ مدير دفتر شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران

- 26 فروردين ماه 1388
- شماره 85/86/847

به نام خدا

بدين وسيله گواهي مي‌گردد در خصوص پرونده‌هاي مطروحه از ناحيه‌ وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين شعبه تا كنون اتخاذ تصميمي پيرامون انحلال كانون‌هاي موجود و مذكور صورت نپذيرفته است و پرونده‌هاي مطروحه در جريان رسيدگي قرار دارد. اين گواهي بنا به تقاضاي آقاي محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پيرو مكاتبه شماره 410-10426 مورخ 23/1/88 در جهت ارايه به سازمان بين‌المللي كارفرمايان و مراجع داخلي صادر شده و فاقد هرگونه ارزش ديگري مي‌باشد.

مبتدي – مدير دفتر شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا