چهار شنبه 23 دسامبر 2009 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌هايي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان بين‌‌المللي – از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران – از كارفرمايان سراسر جهان خواست تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي «ايزو 26000» كه در مورد مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاي اجتماعي و از جمله بنگاه‌هاي اقتصادي است، و هم اكنون در سازمان بين‌المللي استانداردها مراحل تصويب نهايي خود را طي مي‌كند، اعلام نمايند.

اينكه اساساً «مسؤليت اجتماعي» بنگاه‌ها چيست و استاندارد «ايزو 26000» چگونه كوشيده است تا مسؤليت اجتماعي بنگاه‌ها را در قالب يك استاندارد بين‌المللي تدوين كند، و نيز اينكه اساساً يك استاندارد در سازمان جهاني استانداردها چگونه تدوين شده و به تصويب مي‌رسد،‌ همه، نكاتي هستند كه بايد براي كارفرمايان تمام كشورها جالب باشند. در نتيجه انتظار مي‌رود اسنادي كه ترجمه‌ي آن‌ها در ادامه تقديم خواهد شد، مورد توجه كارفرمايان ايراني قرار بگيرد – هرچند آنان گرفتار مبارزه‌‌اي بي‌امان براي به عقب انداختن مرگ دلخراش بنگاه‌هاي تحت مديريت خود هستند!

اين توضيح ضروري است كه در نخستين گام ترجمه‌ي يكي از نامه‌هاي جناب آقاي آنتونيو پنالوزا تقديم مي‌شود. و در عين حال، از طريق ايجاد پيوند يه اسناد مرتبط به «ايزو 26000» تلاش خواهد شد تا منابع مورد نياز براي فهم بهتر موضوع معرفي شوند.

آخرين پيش‌نويس ايزو 2600 با عنوان «پيش‌نويس استنانددار بين‌‌المللي» (پ.ا.ب) براي اظهارنظر و رأي‌گيري تا 14 فوريه 2010 (يك‌شبنه 25 بهمن ماه 1388) منتشر شده است. در جريان رأي‌گيري،‌ سازمان‌هاي ملي ايزو و سازمان‌هاي بين‌المللي حاضر مانند سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.ك) مشخص خواهند كرد كه آيا آنان اين پيش‌نويس را براي ارايه به مرحله‌ي بعدي روند تدوين استاندارد – يعني مرحله‌ي «پيش‌نويس نهايي استاندراد بين‌المللي» (پ.ن.ا.ب) – كه آخرين نقطه‌ در روند ايجاد تغييرات اساسي سند است، – مناسب مي‌دانند يا نه.

هرچند كه ويرايش پ.ا.ب نسبت به ويرايش‌هاي قبلي يك بهبود تلقي مي‌شود، س.ب.ك اعتقاد دارد كه اين پيش‌نويس پيش از آنكه به مرحله‌ي پ.ن.ا.ب احاله شود به تغييرات بيشتري نياز دارد. نظرات اصلي س.ب.ك در مورد اين سند در ادامه و نيز در نامه‌ي صنايع به پيوست اين نامه به هيأت مديره‌ي فني ايزو ارايه مي‌شود. ما كانون‌هاي عضو را تشويق مي‌كنيم تا اين نظرات را پيش از 14 فوريه به سازمان‌هاي ملي استاندادرد ايزو در كشور خود منعكس نمايند.

1. نظرات كلي

ثقل و پيچيدگي متن: پيش‌نويس فعالي بسيار طولاني، پيچيده و خواندن آن بسيار سخت است. به مثابه يك راهنماي استاندارد، پيش‌نويس بايد موضوع مسؤليت اجتماعي را با زباني ساده و روشن توضيح دهد به نحوي كه غيرمتخصص‌ها نيز به سادگي مفاهيم و اقدام‌هاي پيشنهادي را درك كنند.

سطح جزئيات: سند بيش از حد به جزئيات موضوعات مورد بحث پرداخته است. افراط در پرداختن به جزئيات اين سند را بسيار بيش از يك استاندارد راهنما به يك سند تجويزي تبديل كرده است.

كاربستني براي تمام سازمان‌ها: ايزو 26000 قرار است براي انواع سازمان‌ها به‌ كاربستني باشد،‌ اما متن فعالي به وضوح كمپاني‌ها، و به ويژه كمپاني‌هاي بزرگ را هدف قرار داده است. اين امر سبب بروز اين خطر مي‌شود كه مشؤليت اجتماعي صرفاً به عنوان يك الزام كسب‌ و كار تلقي شود و ديگر انواع سازمان‌ها مسؤليت‌هاي خودشان را فراموش كنند.

موضوع‌هاي كليدي

براي كمك به اعضاء در بيان نظرات خودشان، س.ب.ك موضوع‌هاي زير را كه بايد در تنظيم نظرات در باره‌ي سند پيش‌نويس مورد توجه قرار بگيرند، شناسايي كرده است:

موانع تجارت و تأييديه: (بند يك) در مورد دامنه‌ي محدوديت‌هاي استفاده از ايزو 26000 به عنوان يك مانع تجاري بالقوه‌ در متن دبليو.تي.او زبان جديدي به كارگرفته شده است و با وضوح بيشتري بيان مي‌كند كه اين سند نبايد براي صدور تأييديه مورد استفاده قرار بگيرد – س.ب.ك به شدت از چنين زباني حمايت مي‌كند. دامنه مي‌تواند با توضيح تفاوت بين يك راهنماي استاندارد و يك تأييديه‌ي استاندارد باز هم بهبود يابد.

اصطلاح‌ها و تعاريف: (بند دوم) تعدادي از اصطلاح‌ها و تعاريف مهم نياز به اصلاح بيشتر دارد، از جمله: 1) تعريف «مسؤليت اجتماعي» كه در آن استفاده از «سلامتي و رفاه جامعه»‌ ناروش است. 2) «دامنه‌ي نفوذ» – «نفوذ» با «قملرو» محدود نشده است. 3) در تعريف «ذي‌نفعان» آنجا كه از كلمه‌ي «نفع» استافده شده، بسيار گسترده‌اند و بايد به كساني كه توسط سازمان «تحت تأثير» قرار مي‌گيرند، محدود شود.

مسؤليت اجتماعي و دولتي: (بند 3 و 4) نقش حكومت همچنان يك موضوع مورد اختلاف است و دولت‌ها سعمي كنند تا به كارهايي كه دولت‌ها بايد انجام دهند ارجاع شود و ذينفعان ديگر مي‌كوشند تا به نتايج خودشان برسند. س.ب.ك اعتقاد دارد كه بايد در مورد نقش حكومت‌ها در تضمين ايمني و ثبات فضا‌هاي عملياتي بايد بيشتر گفته شود.

هنجارهاي بين‌المللي رفتار/تباني: (بند 4 و 7) اين موضوع‌ها نكات قانوني و سياسي مهمي را، به ويژه در ارتباط با تضاد بين قانون و استانداردهاي بين‌المللي، مطرح مي‌كنند. فدراسيون‌هاي عضو س.ب.ك [1] بايد براي شناسايي هر خطر بالقوه‌ي قانوني در قوه‌ي قضائيه‌ي خود با دقت متن فعلي را مطالعه كنند.

دامنه‌ي نفوذ: (بند 3 و 2 و 5) متن فعلي كه همچنان بر «نفوذ» و «مسؤليت» تمركز دارد، از نظر دروني با موضوع نفوذ ناسازگار است و از اين نقطه‌نظر بعضي از جنبه‌هاي چارچوب روژي Ruggie در مورد كسب و كار و حقوقق بشر را نقض مي‌كند. لازم است كه متن به روشني تضمين كند كه مسؤليت مبتني كنترل است تا صرفاً مبتني بر نفوذ.

هدف‌‌هاي اصلي مسؤليت اجتماعي: (بند 6) بخش مربوط به هدف‌هاي اصلي [2] يك موضوع اساسي اين سند است، زيرا همين جاست كه راهنماي جدي در مورد مسؤليت اجتماعي ارايه مي‌شود. در حاليكه هدف‌هاي اصلي خودشان جالب هستند، زير هر هدف اصلي به موضوع‌هاي زيادي اشاره شده و به جزئيات پرداخته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا