در حال حاضر، «افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان (تأمين اجتماعي) پرداخته باشند، مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند». اما اگر كساني كم‌تر از زمان‌هاي تعيين شده كارهاي سخت و زيان‌آور انجام داده باشند چي؟ ظاهراًً قوانين موجود در اين زمينه ساكت هستند و در نتيجه افرادي كه كم‌تر از اين زمان‌هاي تعيين شده كار سخت انجام دهند از اين حمايت ويژه محروم مي‌شوند. براي رفع همين بي‌عدالتي است كه جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير محترم كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به آقاي رحيمي معاول اول رئيس جمهوري لايحه‌اي پيشنهاد داده است تا پس از تأييد در هيأت وزيران براي تصويب تقديم مجلس شود. متن اين نامه و آن لايحه كه در صورت تصويب تأثير بسيار مثبتي در حمايت از نيروي كار خواهد گذاشت، در ادامه تقديم مي‌شود:

 برادر گرامي جناب آقاي رحيمي
معاول اول محترم رئيس جمهور

سلام عليكم

پيرو موارد مطروحه در حضور جنابعالي در خصوص كارهاي سخت و زيان آور توسط كارگران در هفته‌ي كارگر، همانگونه كه مستحضريد در بخش حمايتي ماده واحده‌ قانون اصلاح تبصره «2» الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) ‌و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، مصوب سال 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام، افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور (مخل سلامتي) اشتتغال داشته و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند و براي سابقه كم‌تر از آن هيچ مزايايي لحاظ نشده است. اين امر موجب نارضايتي در بين كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان آور شده است. لذا با توجه به رسالت وزارت كار در صيانت از نيروي انساني و تحقق عدالت در ميان مشمولين قانون مذكور پيشنهاد مي‌گردد ضمن تعريف مجدد مشاغل سخت و زيان آور بخش حمايتي اين قانون نيز به شرح پيوست به عنوان لايحه تقديمي به مجلس محترم شوراي اسلامي خارج از نوبت در دستور كار هيأت محترم دولت قرار گيرد.

عبدالرضا شيخ الاسلام وزير
شماره نامه:‌29821
تاريخ نامه:‌31/3/1390

قانون اصلاح بخش حمايتي بتصره (2) الحاقي ماده (76) قانون تأمين اجتماعي

ماده واحده: جزء الف و بند «1» و «5» جزء «ب» ماده واحده‌ قانون اصلاح تبصره «2» الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، مصوب سال 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- تعريف كارهاي سخت و زيان آور:

كارهاي سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آن‌ها عوامل فيزيكي، شميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار بالاتر از حد مجاز و يا غيراستاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌اي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند زمينه بروز بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن را فراهم نمايد و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره، صفت سخت و زيان‌ آور بودن آن مشاغل را كاهش داد يا حذف كرد.

ب – حمايت‌ها

1. افرادي كه حداقل يك سال يا بيشتر به صورت متوالي و يا متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه‌ مدت مذكور را به صندوق مربوطه پرداخته باشند، اين مدت حداكثر با ضريب 5/1 قابل محاسبه در سنوات مورد قبول بازنشستگي خواهد بود. هر سال سابق پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور حسب نوع و درجه سخت و زيان‌ آوري حداكثر يك سال و نيم محاسبه خواهد شد. گ

5. تشخيص مشاغل سخت و زيان آور

نحوه‌ي تشخيص فرسايش جسمي و روحي حسب نوع و درجه سخت و زيان آوري و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداست، درمان و آموزش پزشكي و صندوق تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا