اين گزارش، نخستين گزارش من به عنوان مديركل به كنفرانس بين‌المللي كار، نيروهاي متحول‌سازنده‌‌ ي واقعيت‌هاي جهان كار و اقدام ابتكاري مورد نياز از سوي س.ب.ك براي نوسازي ظرفيت‌هايش جهت انجام مأموريت عدالت اجتماعي‌اش را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين گزارش اذعان دارد كه تعهد سه‌ جانبه نسبت به س.ب.ك براي دستيابي به هدف‌واره‌هايش [1]، همانطور كه هميشه بوده، حياتي است، و با جمع‌بندي چند ابتكار مشخص براي تحكيم آن تعهد سازمان كه به سده‌ي خويش نزديك مي‌شود خاتمه مي‌يابد.

2. نمايندگان استحضار دارند كه در نه ماه پيش از اين كنفرانس س.ب.ك‌ به روند عمده‌ي تغيير و اصلاح طراحي شده براي تجهيز سازمان جهت پاسخ‌گويي بهتر به نيازهايش و توقعات اعضايش پرداخته است. به علاوه، اين كنفرانس در برابر خود پيشنهادهاي برنامه و بودجه‌ براي 2014 تا 2015 را دارد كه بر اساس اين اصلاح تدوين شده و اولويت‌هاي روشني تعيين كرده كه سازمان حول آن‌ها مي‌تواند تلاش‌هاي خود را متركز كند و خدمات بهتري ارايه دهد.

3. با عنايت به اين سابقه، گزارش من كه به تحولات و چالش‌هاي اصلي در جهان كار و نقشي كه س.ب.ك بايد در قرن بيست و يكم ايفا كند مي‌پردازد، منظري بلند مدت و چشم‌ اندازي وسيع‌‌ تر اتخاذ مي‌كند.

4. س.ب.ك تاريخ خود را با 44 كشور عضو آغاز كرد؛ امروز تقريباً عضويت كل 185 كشور جهان را داراست. س.ب.ك طي بيش از 94 سال از تاريخ خود، خلاقيتي عظيم و ظرفيتي قابل‌ توجه براي تطبيق با شرايط محتول را مكرراً به نمايش گذاشته است. اين سازمان ، هنگامي كه تحولات جهاني هشدار داده كه پيشرفت اجتماعي نمي‌تواند ناديده گرفته شود، با هوشياري هميشگي بيانيه‌ي فيلارلفيا را در 1944، و بيانيه اصول و حقوق بنيادين در كار و پيگيري آن را در 1998 و بنيانيه س.ب.ك در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني‌سازي منصفانه را در 2008 به تصويب رساند.

5. اين بيانيه‌ها در زمان‌هاي بحراني به س.ب.كجهت‌گيري اساسي داده است، اما موضوع وراي اين حرف‌هاست. اين سازمان شراكت‌هاي قوي ايجاد كرده و در مجموعه‌ي محول نظام چند جانبه رهبري را بر عهده گرفته است. تحت مديريت سلف من كار شايسته را به مثابه هدف‌واره‌ي جامعه جهاني در قرن بيست و يكم مستقر ساخت.

6. درس‌هاي گذشته‌ي س.ب.ك عبارتند از اينكه آينده‌اش به نوسازي مداوم در مواجهه با واقعيت‌هاي متطور و تعهد فعال اجزاء سازنده‌ي سه‌جانبه‌اش به ارزش‌ها و هدف‌هاي تغيرتاپذير بستگي دارد. س.ب.ك همه جا در برابر فشارها براي انحراف از اين ارزش‌هاي ابدي مقاومت كرده و چنين خواهد كرد.

7. ليكن هدف عدالت جهاني و از اين طريق هدف صلح جهاني و پايدار همچنان بايد محقق شود. در واقع، دلايل موجهي وجود دارد كه اين هدف كم تر به مثابه هدف ثابتي كه روزي به طور كامل محقق شده باشد تلفي شود تا افق فراري كه فاصله‌ي دائمي بين واقعيت و آرزو تعريفش كند كه بخشي از وضعيت بشري است. اگر آن نظرگاه اتخاذ شود، در آن صورت آنچه كه واقعاً در عمل اهميت دارد جهتي است كه جامعه در ارتباط با عدالت اجتماعي اتخاذ مي‌كند، و براي مقاصد ويژه ما، كمك س.ب.ك به آن پويايي از طريق جهان كار است. ‌

8. براي اين چشم‌ انداز، تمركز روي دغدغه‌هاي مشتركمان مناسب است: بي‌عدالتي‌هاي سمجي كه بايد عليه‌ آن‌ها كار كنيم. بحران اقتصادي و مالي كه در 2008 ضربه زد – و فاجعه‌ي بيكاري و كم اشتغالي كه در بعضي كشورها ايجاد كرد – نبايد اقتصاد واقعي و پيشرفت اجتماعي خلق شده از سوي پويايي بي‌سابقه‌ي كشورهاي به ويژه نوظهور پنهان بماند. به همين ترتيب، نبود گسترده و ادامه دار عدالت اجتماعي نبايد ما را نسبت به دستاوردهاي تاريخ س.ب.ك كور كند. شكست در اذعان به موفقيت‌هايمان درست مانند آسودگي خيال براي عزم و استعدادمان جهت ادامه‌ي كار زيانبار است.

9. وقتي ديويد مورس، پنجمين مديركل دفتر بين‌المللي كار، سخنراني نوبل خود در سال 1969 را، پس از آنكه س.ب.ك ‌در 50 امين سالگردش جايزه صلح نوبل را كسب كرده بود، ايراد مي‌‌كرد، نيمه دوم سده‌ي موجوديت سازمان را به خنثي سازي «مواد منفره خطرناكي» اختصاص داد كه هنوز در اعماق جامعه – جامعه ملي و جامعه جهاني- باقي مانده است.

10. اكنون كه به پايان آن نيمه‌ي دوم سده نزديك مي‌شويم، بسياري از آن مواد منفجره هنوز با ماست، و مواد ديگري نيز به آن‌ها اضافه شده است. اين گزارش جايي كه آن‌ها قرار دارند و چگونگي پرداختن به وظيفه‌ي مداوم خنثي سازي آن‌ها را نشان مي‌هد.

11. فرصتي كه اين گزارش به اجزاء سازنده عرضه مي‌كند فراهم ساختن راهنمايي روشن و بلندپرواز در خصوص ابتكاراتي است كه مي‌توانند س.ب.ك ‌را به سوي صدمين سالگردش ببرند كه براي مأموريتي كه سده قبل بر عهده‌اش گذاشته شده به خوبي مجهز، مطمئن و متعهد باشد. درخواست بيان شده در اين گزارش براي اجزاء سازنده سه‌جانبه تعهد دوباره به تحقق همان مأموريت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا