روابط اینداستریال و قانون کاراین شماره خبرنامه دو اثر مهم را مورد توجه قرار می‌دهد: یکی، گزارش مشترکی از سازمان بین‌المللی کارفرمایان (س.ب.ک)‌ و کنفدراسیون جهانی اشتعال (ک.ج.ا)، و دیگری از سازمان بین‌المللی کار (س.ب.ک).

گزارش س.ب.کا/ک.ج.ا یک مجموعه توصیه‌های سیاستی برای بهبود شغل پایدار با سیاست مشخص و گزینه‌های مقرراتی برای سیاست‌سازان و شرکای اجتماعی در تمام سطوح مدیریت بازار کار را مطرح می‌کند از جمله ترویج اشکال متنوع کار، (باز)طراحی سیاست‌ها برای کار از دور، و بازطراحی مؤسسات بازار ملی کار و شبکه‌های ایمنی.

هدف گزارش س.ب.ک ارزیابی نقش مبتکرانه و کمک‌های سازمان‌های عضویتی کسب و کار و کارفرمایی در جریان همه‌گیری کووید ۱۹، نیز، شناسایی ابتکارات این سازمان‌ها است که می‌توانست برای حمایت و تقویت اقتصادهای ملی و بازارهای کار افزایش یابد.

خبرنامه این ماه همچنین پیامدهای توافق در خصوص تحرک آزاد اشخاص، و شناسایی متقابل شراط پروفشنال بین پادشاهی متحد و اتحادیه اروپا را بررسی می‌‌کند.

کشورهای بیشتر و بیشتری پیش‌نگاری یا تصویب قانون ملی دورکاری را دنبال کردند. در این شماره، ما روی اجرای «استراتژی ملی دورکاری ایرلند»، و نیز، روی راهنماهای سه‌حانبه در خصوص بهزیستی روانی که در سنگاپور تدوین شده، تمرکز می‌کنیم، در حالی که پارلمان اروپا نیز طرح مشروحی در کمیسیون اروپایی برای یک «دستورالعمل» در مورد «حق قطع‌رابطه» مطرح کرده است.

مقاله پایانی خبرنامه اثر «موافقتنامه تجارت آزاد قاره‌‌ی آفریقا» برمشاغل، سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و حاشیه‌کاری را مورد توجه قرار می‌دهد.

مطالب این شماره خبرنامه در شش بخش دسته‌بندی شده است. عنوان بخش اول «اخبار بین‌المللی» است شامل سه خبر با این عناوین:

  • س.ب.کا و ک.ج.ا مسیر بهبود پایدار برای اشتعال و کار شایسته را پیشنهاد می‌کند
  • گزارش س.ب.کا در مورد کمک کلیدی سازمان‌های کارفرمایی به جامعه
  • فراخوان‌های س.ب.کار برای طرازسازی فرصت‌های دیجیتال

عنوان بخش دوم این خبرنامه «گفتگوی اجتماعی» است. عنوان دو مطلب از این بخش:

  • فیلیپین: کمک بیمه بهداشتی به صورت موقت و به درخواست کارفرمایان و کارگران تعلیق می‌شود
  • شرکای سه‌جانبه سنگاپور راهنماهایی برای بهزیستی روانی را منتشر کردند

عنوان فصل دیگر این خبرنامه از این قرار است: قوانین و مقررات کار. با مطالبی که عنوان دو تا از آن‌ها عبارت است از:

  • برگزیت و عواقب آن روی تحرک آزاد اشخاص
  • قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا در خصوص حق قطع رابطه

«سهم بخش خصوصی» عنوان فصل ششم این خبرنامه است. عنوان چند مطلب از این بخش:

  • فدراسیون صنایع مصر خدماتی برای حمایت از جامعه و بنگاه‌های کوچک و متوسط ارایه می‌دهد
  • کمیته بلاک‌چین کنفدراسیون جهانی اشتغال (ک.ج.ا) برای تسهیل تطابق نیروی کار
  • پیامدهای موافقتنامه تجارت آزاد قاره آفریقا بر مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا