روزهاي 4 تا 7 دسامبر 2011 (13 تا 16 آدر 1390) پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و پاسفيك سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در شهر كيوتوي ژاپن برگزار شد. عمده‌ترين دستور كار اين نشست بررسي برنامه‌ي «دهه‌ي كار شايسته براي آسيا و اقيانوسيه» بود. س.ب.ك جمع‌بندي اين نشست را در سندي شصت و سه بندي تدوين كرده كه ترجمه‌ي 15 بند اول آن در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود و برگردان ساير بند‌هاي اين سند مهم نيز به مرور در همين شبكه منتشر خواهد شد.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند. متن برگردان اين سند:

I. توسعه‌ي پايدار و فراگير براي آسيا و پاسفيك از طريق كار شايسته براي همه

1. ما قدرداني خود را نسبت به شجاعت و انعطاف‌ پذيري مردم ژاپن در ترميم تلفات انساني عظيم زلزله‌ي شرق ژاپن و پيامد‌هاي آن ابراز مي‌كنيم.

2. ما از دولت و شركاي اجتماعي ژاپني به خاطر استقبال گرم و سازماندهي عالي اين نشست به فاصله‌ي كمي بعد از آن تراژدي ملي سپاسگزاريم و،‌ با حضور خود در اينجا، كيوتو، همبستگي خود را با مردم ژاپن به و مناطق آسيب ديده اعلام مي‌كنيم.

3. ما از اجلاس ويژه‌ا‌ي كه دولت ژاپن در جريان اين نشست سازمان داد، و ما را قادر ساخت تا درس‌هاي مهم مواجه با فاجعه را، به ويژه همراه با تمركز بر سياست اشتغال،‌ فرابگيريم قدرداني مي‌نمايم.

4. ما همچنين سپاس خود را نسبت به نخست وزير نودا كه با سخنراني افتتاحيه‌ي خود به ما افتخار داد ابراز مي‌داريم.

5. ما از مديركل به خاطر گزارش خود با عنوان «ساختن آينده‌اي پايدار در آسيا و اقيانوسيه با كارشايسته»،‌ و گزارش تكميلي‌ وي كه تحولات اخير در منطقه را ارايه و الگوهاي جديد و كارآمدتر رشد همراه با عدالت اجتماعي را نشان مي‌داد تشكر مي‌كنيم.

6. ما قدرداني خود را نسبت به خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، كه در اين آخرين نشست آسيا و اقيانوسيه در دوران كاري خويش شركت مي‌كند، به خاطر حمايت قاطع از توسعه‌ي اين منطقه و در مساعدت عظيم او به پيشبرد دستوركار كار شايسته در سراسر جهان ابراز مي‌داريم.

I. اريابي اوضاع از نشست منطقه‌اي 2006 به بعد

7. از زمان تدوين برنامه‌‌ي دهه‌ي كارشايسته‌ در آسيا و اقيانوسيه‌ در آخرين نشست مان در بوسان در 2006 تا كنون پنج سال مي‌‌گذرد. ما پيشرفت در پيگيري تعهدات بوسان را ارزيابي كرده‌ايم و ضمن اذعان به دستاورهاي مهم،‌ چالش‌هاي بسياري نيز، اعم از قديمي يا جديد، بر سر راه تحقق هدف ما مبني بر كار شايسته براي همه قرار دارد.

8. ما در تبديل كارشايسته به هدف اصلي راهبردهاي رشد و بهبود مديريت بازار كار، از جمله تقويت چارچوب‌هاي مديريتي براي ترويج برابري جنسيتي به پيشرفت‌هايي نائل آمده‌ايم. كنوانسيون شماره شصت و هشت (68) از سوي اعضاء آسيا – اقيانوسيه در آگوست 2006 به تصويب رسيد، در حاليكه تصويب و اجراي كنوانسيون‌هاي اصلي سازمان بين‌المللي كار نسبت به ساير مناطق در سطح پائين‌تري باقي مي‌ماند. امروز آگاهي و اقدام نسبت به حقوق كارگران مهاجر افزايش يافته است، گرچه آنان همچنان آسيب پذيرترين كارگران اين منطقه هستند. سرمايه‌گذاري در نظام‌هاي حمايت اجتماعي، در مبارزه با كار كودك و تأمين مهارت‌هاي بيشتر براي زنان و مردان جوان ارتقا يافته است. از دو برنامه‌ي كشوري كار شايسته (ب.ك.ك.ش) در سال 2007، اكنون ما 21 ب.ك.ك.ش فعال داريم و 21 برنامه‌ي ديگر نيز،‌ از جمله 6 برنامه در پاسفيك، در دست تدوين هستند. اين برنامه‌ها طيفي از فعاليت‌ها، از جمله سياست‌هاي اشتغال، نظام‌هاي تربيت‌ شغلي، ظريفيت‌سازي شركاي اجتماعي، بهداست و ايمني شغلي، و حذف كار كودك را شامل مي‌شوند.

9. پنج سال از نشست بوسان شاهد فجايع طبيعي عظيم – سيل‌ها، زمين لرزه‌ها، سونامي‌ها، و طوفان‌ها، در منطقه نيز بوده‌ است. همانطور كه اخيراً ژاپن نشان داد، اشتغال و سياست‌هاي اجتماعي بخش مهمي از برنامه‌ي پيشگيري از فجايع و واكنش به آن است و مسائل مهمي براي همكاري سازمان بين‌المللي كار براي همكاري در منطقه است.

منطقه‌اي پويا رو در رو با چالش‌هاي عظيم

10. آسيا و پاسفيك پوياترين منطقه در جهان است. رشد سريع در تعدادي از كشورها درآمدهاي خانوار را بالا برده و صدها ميليون انسان را قادر ساخته تا از فقر جدي رها شوند.

11. حتي در سريع ‌ترين مراحل رشد، ما به اندازه‌ي كافي كار شايسته ايجاد نكرده‌ايم تا تعداد زياد كارگران فقير و اقتصاد غيررسمي عظيم را كاهش دهيم.

12. طي يك نسل، آسيا و پاسفيك پيشرفت‌ اقتصاي عظيمي كسب كرده است. اين منطقه، با تمام فرصت‌ها و چالش‌هاي ناشي از رقابت در بازار جهاني، به صورت فزاينده در اقتصاد جهاني ادغام مي‌‌شود.

13. بعد از بحران اقتصادي و شغلي جهاني، اين منطقه به سرعت بهبود يافت. اما اكنون، آشفتگي مالي تازه در بخش‌هايي از جهان توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي ما را دوباره تهديد مي‌كند.

14. حتي پيش از اين بحران، رشد سريع به صورت نامتوازن بود و نابرابري‌ها در ثروت و درآمد در بسياري از اقتصاد‌ها گسترش يافت. چند صد ميليون نفر از مردم از پائين‌ترين آستانه‌ي فقط بالا آمدند، اما 73 درصد از كارگران فقير در اين منطقه هستند. بسياري از آنان در برابر فجايع و ضربات بشرساخته آسيب‌پذيرند. به رغم پيشرفت‌هاي اخير، نظام‌هاي حمايت اجتماعي هنوز به صورت كارآمد بسياري از مردم ما را تحت پوشش نمي‌گيرند.

15. منطقه‌ي ما فوق‌العاده متنوع است، و با توجه به اين واقعيت، همكاري براي آينده‌ي ما بسيار حياتي است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا