آنچه كه در ادامه تقديم شده، برگردان بند‌هاي 16 تا 29 سند جمعبندي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) از پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي اين سازمان است كه روز‌هاي 13 تا 16 آذر 1390 در كيوتوي ژاپن برگزار شد. برگردان بنده‌هاي يك تا 15 سند اينجاست. برگردان 33 بند باقيمانده نيز به زودي در همين شبكه منتشر خواهد شد. متن انگليسي اين سند نيز دراينجا است.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را در اينجا ملاحظه مي‌كنيد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند. متن برگردان اين سند:

تأمين تقاضاي كارشايسته

16. منطقه‌ي ما پرجمعيت‌ترين منطقه‌ي جهان است و نيروي كار تندرشدي دارد كه ما بايد ظرفيت بالقوه‌ي بهره‌وري آن را بسط داده و در جهت ريشه‌كني فقر از طريق كاهش مقياس اقتصاد غيررسمي و تشويع خلق مشاغل شايسته مورد استفاده قرار دهيم.

17. تبعيض جنسيتي، به ويژه برخورد و فرصت‌هاي نابرابر براي زنان در دنياي كار، در جوامع ما به عنوان يك دغدغه‌ي عمده باقي مانده و بايد به مثابه يك اولويت با آن برخورد شود تا منافع اقتصادي و اجتماعي برابري جنسيتي محقق شود.

18. كارگران مهاجر، اعم از آنان كه از مناطق روستايي به مناطق شهري در يك كشور مهاجرت مي‌كنند و چه آنان كه از مرزها مي‌گذرند، در ساختن رفاه منطقه به ما كمك مي‌كنند اما نسبت به استثمار و رفتار تبعيض‌آميز در ميان آسيب‌پذيرترين‌ها قرار دارند.

19. آسيا و اقيانوسيه داراي بيشترين تعداد كارگران درگير در كار خانگي است. به رغم نقش حياتي آنان در كاركرد اقتصادي جوامع، كارگران خانگي، به ويژه مهاجران، خصوصاً در برابر شرايط كاري فقير و نقض حقوق بشر آسيب‌ پذيرند.

20. بسياري از جمعيت عظيم زنان و مردان جوان جمعيت ما نمي‌توانند كاري شايسته كه براي شانس زندگي شايسته‌ي آنان چقدر حياتي است پيدا كنند. اما، به شكلي متناقض، ميليون‌ها كودك كه بايد در مدرسه باشند دارند كار مي‌كنند.

21. بعضي از كشورهاي منطقه با مشكل سالمندي جمعيت و جمعيت كوچك‌تر كار كن مواجه هستند.

22. ما همچنين به صورت فزاينده از تأثير توسعه‌ي اقتصادي بر محيط زيست طبيعي اغلب شكننده‌ي خود آگاه مي‌شويم. تلاش‌هاي منطقه‌اي براي برخورد با تأثيرات تغيير آب و هوا و سبزسازي اقتصادهاي ما فرصت بالقوه بزرگي براي فرصت‌هاي فزاينده‌ جهت كار شايسته ايجاد كرده است.

23. فرصت‌هاي كارشايسته‌‌اي كه منطقه‌ي ما نياز دارد در صورتي ايجاد خواهد شد كه كسب‌ و كارها قادر شوند با كمك كارگران، از مزيت‌هاي محيسط زيست اجتماعي و اقتصادي پايدار بهره ببرند.

گفتگو و هكاري براي اصلاح و توسعه‌ي مداوم

24. تحولات اخير در بعضي از كشورهاي عربي پيامدهاي پرت‌افتادگي اجتماعي، فقدان مشاغل شايسته و انكار حقوق بنيادين را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. تقاضاهاي فراوان براي عدالت اجتماعي، كرامت، مشاغل شايسته، احترام به حقوق بيادين و پايان دادن به پرت افتادگي اقتصادي اهميت «برنامه‌ي كارشايسته» را نشاند داده است.

25. استانداردهاي بين‌المللي كار براي كمك به كشوها و شهروندان آن‌ها جهت جذب شدگي بيشتر اقتصادي، اجتماعي و سياسي مهم هستند. گفتگوي اجتماعي هم براي حل اختلاف‌ها و همچنين براي همكاري بر سر راه‌هاي مورد توافق به سوي رشد بنگاه‌هاي پايدار، بسط فرصت‌هاي كارشايسته، ساخت نظام‌هاي حمايت اجتماعي و استقرار موافقتنامه‌هايي كه از حقوق كارگران حمايت كنند اهميت دارد.

26. ما تلاش خود براي تصويب و اجراي استانداردهاي اصلي نيروي كار و نيز احترام به اصول و حقوق بنيادين در كار را شدت خواهيم بخشيد.

27. گفتگوي اجتماعي و همكاري شعارهاي ما براي اشتياق احياء شده‌ي ما جهت تأمين نيازهاي اعضاء سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) و تحقق هدف‌هاي «دهه‌ي كارشايسته‌ي آسيا و اقيانوسيه» از طريق اقدام‌ ملي، منطقه‌اي و جهاني هستند. «برنامه‌هاي كشوري كارشايسته» (ب.ك.ك.ش) بايد اولويت‌بندي، مداخله و تملك سه‌جانبه‌ي اعضا، را بازتاب دهند. ما نسبت به بسط و اجراي برنامه‌هاي كشوري كارشايسته در منطقه از طريق يك مجموعه اقدامات عملي مشخص ويژه‌ي شرايط متفاوت ملي، مبتني بر چهار ركن «برنامه كارشايسته» متعهد هستيم.

28. دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران منطقه‌ي آسيا و پاسفيك تعهد خودشان را نسبت به «دهه‌ي كارشايسته‌ي آسيا و اقيانوسيه» كه در چهاردهمين نشست منطقه‌اي مطرح شد، تجديد مي‌كنند.

29. با احتساب دستاوردها از آخرين نشست اعضاء، اين جمعبندي اجراي هرچه بيشتر «دهه‌ي كار شايسته‌ي آسيا و اقيانوسيه» تا سال 2015 را وجهه‌ي همت خود قرار مي‌دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا