در پي صدور احكام قطعي ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي مبني بر غيرقانوني بودن انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مسؤلان وقت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1385 و نيز غيرقانوني بودن ثبت يك كانون عالي موازي، و در پي تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم، روز 25 فروردين ماه 1389 «نشست وفاق» با حضور وزير محترم كار و امور اجتماعي و نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي برگزار شد و ضمن توافق در مورد روش انتخاب و معرفي نمايندگان كارفرمايان به نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار، قرار شد مذاكره براي نيل به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي ادامه يابد.

در ادامه‌ي آن گفتگو‌ها، روز دوشنبه 4 مرداد ماه 1389 نيز نشستي با حضور مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نمايندگان ساير تشكلات كارفرمايي تشكيل شد و بر سر برخي موضوع‌هاي مورد اختلاف توافق‌هايي به دست آمد. متن آن توافق‌نامه در ادامه تقديم مي‌شود. . .

در اجراي صورتجلسه نشست مورخ 15 تير ماه 1389 پيرامون برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايي ايران، كه از اين پس كانون عالي خوانده مي شود، به گونه اي كه به عنوان يك تشكل عالي فراگير، دربرگيرنده كليه تشكل هاي كارفرمايي كشور باشد ، جلسه اي در تاريخ 4 مرداد ماه 1389 با حضور جناب آقاي دكتر حبيب زاده ، قائم مقام محترم وزير در امور همكاري هاي بين المللي؛ جناب آقاي ربيعي،مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي؛ جناب آقاي سعادتي، نماينده دفتر امور بين الملل؛ جنابان آقايان عطارديان، شهرياري و فروتن مهر نمايندگان محترم كانون عالي و جنابان آقايان رجبي و مروج حسيني نمايندگان محترم ساير تشكلات كارفرمايي تشكيل و پس از بحث و بررسي در خصوص نتايج مذاكرات جلسات قبلي ، مقرر گرديد:

الف – تركيب اعضاي مجمع عمومي كانون عالي به شرح زير تعيين شود:
1- نمايندگان انجمن هاي صنفي كارفرمايي عضو كانون هاي سراسري حرفه يا صنعت خاص ، از هر استان يك نماينده با انتخاب انجمن هاي صنفي عضو در استان با معرفي كانون سراسري مربوط يا به طور مستقيم.
2- نمايندگان كانون هاي كارفرمايي حرفه يا صنعت خاص استان ها ، از هر كانون حرفه يا صنعت خاص در هر استان يك نماينده به انتخاب كانون هاي مذكور.
3- نمايندگان انجمن هاي صنفي عضو كانون هاي كارفرمايي استان ها به تعداد حرف يا صنايع عضو كانون استان با معرفي كانون استان.
4- انجمن ها صنفي كارفرمايي سراسري از هر حرفه يا صنعت خاص يك نماينده.
5- انجمن هاي صنفي كارفرمايي استاني فاقد كانون هاي مندرج در بندهاي 2،1 و 3 فوق، از هر حرفه يا صنعت -خاص در هر استان يك نماينده.
تبصره 1- هركدام از انجمن هاي صنفي كارفرمايي استاني ( در صورت وجود فقط يك انجمن در يك حرفه يا صنت خاص) يا انجمن هاي صنفي استاني موجود در سطح يك حرفه يا صنعت خاص كه عضويت بيش از يك كانون در كانون هاي مندرج در بند 2،1 و 3 فوق را داشته باشند؛ مي توانند به انتخاب خود فقط از طريق يكي از كانون هاي مذكور نماينده خود را معرفي نمايند.
تبصره 2- نمايندگان معرفي شده از طرف كانون‌ها يا بطور مستقيم از طرف انجمن‌هاي صنفي، در صورتي داراي حق راي در مجمع عمومي هستند كه وروديه و حق عضويت خود را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را به كانون عالي با تاييد دبير خانه كانون عالي داده باشند.

ب– با توجه به وجود نظراتي در خصوص وزن دهي به حضور تشكل ها در مجمع عمومي كانون عالي مقرر شد بررسي لازم توسط آقايان رجبي و مروج حسيني انجام و نظرات نهايي خود را حداكثر تا تاريخ 13 مرداد ماه 1389 جهت جمع بندي و تطبيق با مقررات به اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي ارسال نمايند.

پ– با در نظر گرفتن ابهامات موجود در اساسنامه كانون عالي در خصوص عدم تصريح و عدم اشاره به تبصره 5 ماده 3 آئين نامه انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط و تركيب مجمع عمومي (ماده 8) و عدم وجود فرصت كافي براي اصلاح اساسنامه – كه مستلزم برگزاري مجمع عمومي فوق العاره است- كانون عالي كارفرمايي تعهد مي نمايد ضمن مبنا قرار دادن راهكارمورد اشاره در بالا و پذيرش عضويت جديد ، مجمع عمومي عادي را جهت انجام انتخابات برگزار و حداكثر ظرف يك سال پس از اين تاريخ – ضمن نظر خواهي از اعضا و وزارت كار- نسبت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده و تكميل يا اصلاح اساس نامه با هدف رفع اشكال فوق الذكر و ساير تغيرات مورد لزوم اساس نامه اقدام نمايد. ظمنا با توجه به اختلاف نظر در مبناي قانوني تركيب حائزين شرايط حضور در مجمع عمومي (موضوع ماده 8 اساسنامه) ،مقرر شد در اين خصوص از اداره كل حقوقي وزارت كار استعلام و در صورت اعلام پاسخ و رفع شبهه، بر مبناي مطالب فوق عمل شود. در غير اين صورت ، در زمينه برگزاري مجمع عمومي فوق العاده با مسئولان كانون عالي مذاكره گردد.

ت– مقرر گرديد مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كانون عالي در روز يكشنبه مورخ 14 شهريور ماه 1389 برگزار شود. در صورت حصول حد نصاب مرحله اول مجمع عمومي و پايان مهلت شش ماهه ، مراحل دوم يا سوم مجمع عمومي مطابق اساسنامه كانون عالي برگزار و مشمول گذشت مهلت زماني مذكور نخواهد شد. ضمنا موضوع اخير الذكر به طور كتبي از طريق آقاي دكتر حبيب زاده با تائيد وزير محترم كار و امور اجتماعي به كانون عالي ابلاغ خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا