شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (جتح‌‌ مف‌ها) [2]

با عنايت به دوران گذار فراهم شده براي كشورهاي عضو با كم ‌ترين توسعه ياففتگي در بند يك ماده 66 موافقتنامه جتح‌‌ ‌مف‌ها (موافقتنامه)؛

با تذكر اينكه اين دوران گذار با تصميم 30 نوامبر 2005شوراي جتح‌‌ مف‌ها تا اول ژوئيه 2013 تمديد شد؛

با عنايت به تقاضاي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي، مورخ 5 نوامبر 2012، براي تمديد بيشتر اين دوران گذار، مندرج در سند شماره آي‌پي/سي/دبليو/583 [3

با اذعان به نيازها و الزام‌هاي خاص كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي، محدوديت‌هاي اقتصادي، مالي و اداري كه همجنان با آن‌ها مواجه هستند، و نيازشان به انعطاف‌ذپيري جهت ايجاد يك اساس فناورانه‌ي بادوام؛

با اذعان به تداوم نيازهاي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي به همكاري‌مالي و فني جهت تحقق هدف‌واره‌هاي فرهنگي، اجتماعي، و فناورانه و ساير هدف‌وارها‌ي توسعه‌ي نظام‌ها مالكيت فكري؛

تصميم‌هاي زير را اتخاذ مي‌كند:

1. كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌ يافتگي ملزم نخواهند بود تا مقررات موافقتنامه‌، به جز موارد 3، 4، و 5 را، تا اول ژوئيه 2021، يا تا تاريخي كه كشور عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي بودن خاتمه مي‌يابد، هرقدر هم كه زودتر باشد، اعمال كنند.

2. با اذعان به پيشرفتي كه كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي جهت اجراي موافقنامه جتح‌‌ ‌مف‌ها كسب كرده‌اند، از جمله انطباق با بند 5 آي‌پي/سي/دبليو/583، كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي تصميم خود براي حفظ و استمرار پيشرفت به سوي اجراي موافقتنامه جتح‌‌ ‌مف‌ها را بيان مي‌كنند. هيچ چيز در اين تصميم كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي را از استفاده كامل از انطاف‌پذيري فراهم شده توسط اين موفقتنامه،‌ از جمله و در ميان ساير اقدام‌ها، اجراي ماده‌ي 2/66 توسط كشورهاي عضو كم‌تر توسعه‌ يافته، براي برخورد با نيازهايشان، حهت ايجاد يك مبناي فناورانه متناسب و با دوام و فائق آمدن بر محدوديت‌هاي ظرفيتشان باز نخواهد داشت.

3. اين تصميم هيچ تغييري در تصميم شوراي جتح‌‌ مف‌ها مورخ 27 ژوئن 2003 در خصوص «تمديد دوره گذار تحت ماده 1/66 موافقتنامه جتح‌‌ مف‌ها براي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي براي بعدضي از الزام‌هاي مرتبط با رعايت محصولات دارويي» آي.پي/سي/25 [4]، و در خصوص حق كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي براي تقاضاي تمديدهاي بيشتر دوره‌ي فراهم آمده در بند 1 ماده 66 اين موافقتنامه ايجاد نمي‌كند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا