مهم‌ترين ويژگي

مهم‌ترين ويژگي‌ اين كارگاه دو روزه اين بود كه تقريباً تمام آنچه يك تشكل كارفرمايي بايد بداند، و دفتر فعاليت‌‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار نيز، بهترين تجربه‌هاي موفق‌ترين تشكل‌هاي كارفرمايي جهان را در همين زمينه‌ها گردآوري، تحليل و بسته‌بندي كرده و در شكل‌ها و روش‌هاي آموزشي متنوع در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار داده است، در اين كارگاه مطرح شد، و مهم‌تر اينكه تمام اين تجربه‌ها از زبان كسي روايت و تشريح شد كه در پس و پشت هر اظهار نظرش يك دنيا تجربه‌ي عملي نهفته بود:‌ آرنوت دي كاسنر، مدير دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار.

البته، جناب آقاي گوتابا داساناياكا، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي در دفتر منطقه‌اي جنوب آسياي سازمان بين‌المللي كار مستقر در هلي نو، كه قبلاً نيز به تهران آمده بود و كارگاه ديگري براي توانمندسازي كعاصكا برگزار كرده بود، با صراحت در كارگاه اخير اعلام كرد كه آقاي دكاسنر بر من منت گذاشت كه به رغم مشغله‌هاي بسيار زياد به دعوت من براي شركت در اين كارگاه لبيك گفت. بله، فقط كساني كه در اين كارگاه حضور داشتند و وجودشان تشنه‌ي درك و جذب نكات بديع و عالي بود به ارزش واقعي اين كارگاه پي بردند و حتماً از كعاصكا به خاطر برگزاري چنين كارگاهي تشكر مي‌كنند.

گفتني است كه زبان اين كارگاه انگليسي بود اما دو مترجم حرفه‌اي به صورت متناوب و همزمان، با توجه به ظرائف زبان‌هاي فارسي و انگليسي مسؤليت برقراري تفاهم بين مربيان و كارورزان را بر عهده داشتند و انصافاً اين مسؤليت دشوار را به عالي‌ترين شكل ممكن انجام دادند. هرچند برخي مشكلات پيش پا افتاده فني اين روند عالي تفاهم دو جانبه را گهگاه مختل مي‌كرد.

تدارك برگزاري اين كارگاه نيز عالي بود و بايد از كاركنان دبيرخانه كعاصكا و نيز مسولان انجمن شركت‌هاي ساختماني تشكر كرد.

هرچند مجموعه اسناد مربوط به «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» به صورت كتاب، سي.دي، نوار صوتي و تصويري موجود است و انتظار مي‌رود تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور از آن‌ها بهترين بهره را ببرند، اما هيچكدام از اين‌ها جاي يك مربي خلاق، حرفه‌اي و توانمند را – به ويژه در ميان جمعي از كارورزان علاقمند و پر شور، نخواهد گرفت.

از سوي ديگر گوش سپردن يا ديدن نواره‌هاي صوتي و تصويري اين كارگاه نيز، مثل تماشاي خوردن يك غذاي بسيار خوشمزه توسط ديگران است كه فقط دهن تماشاگران را آب مي‌اندازد اما سير نمي‌كند. در اين صورت چگونه مي‌توان از اين كارگاه به كساني كه شانس حضور در آن را نيافتند، برگ سبزي هديه داد؟‌

كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي

كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي عنوان يكي از بخش‌هاي وب‌سايت پيام كارفرمايان است كه روز جمعه 28 آذر ماه 1387 راه‌اندازي شده و اسناد مربوط به ارتقاء كارآمدي و اثربخشي تشكل‌هاي كارفرمايي در آن ارايه مي‌شود. در حال حاضر اين بخش از سيزده زير بخش تشكيل شده است و تعدادي از اين بخش‌ها به ارايه نشريات و اسناد دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار اختصاص داده شده است. در واقع تمام آنچه كه در كارگاه دو روزه اخير مورد بررسي قرار گرفت، قبلاً در قالب كتاب‌ها و گزارش‌هايي از سوي همين دفتر منتشر شده است و وب‌سايت پيام كارفرمايان ترجمه بعضي از اين اسناد را به فارسي منتشر كرده است.

به عنوان نمونه، حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي عنوان يكي از اين بخش‌هاست كه در آن يكي از كتاب‌هاي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار با عنوان «حكمراني» در آن معرفي شده است.

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي عنوان يكي ديگر از زيربخش‌هاي «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه در آن يكي ديگر از كتاب‌هاي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار معرفي شده است.

يكي از محورهاي اصلي در كارگاه دو روزه اخير موضوع «دفاع» از منافع اعضا بود كه يكي از كاركردهاي ذاتي هر تشكل كارفرمايي است. گفتني است كه دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي س‌ب‌ك كتاب بسيار ارزشمندي با همين عنوان منتشر كرده است كه در زيربخش حمايت از منافع اعضا در تشكل‌هاي كارفرمايي مورد بررسي قرار گرفته است.

درآمدسازي در تشكل‌‌هاي كارفرمايي – به ويژه كارفرمايان در جوامعي كه كسب و كار آن بر اساس توزيع در‌آمد نفت تنظيم نشده است – مسأله بسيار با اهميتي است. در اين تشكل‌ها بحث بر سر درآمدهاي چند درصدي است و اداره يك تشكل كارفرمايي بيشتر به سرپا نگاه داشتن يك بنگاه در يك اقتصاد رقابتي و بدون رانت شبيه است كه مثل دوچرخه، به محض اينكه ركاب نزنيد سقوط مي‌كند. در چنان تشكل‌هايي است كه – به ويژه با وجود تشكل‌هاي كارفرمايي رقيب – حفظ اعضاي قديمي و جذب اعضاي جديد براي كسب درآمد به مسأله مرك و زندگي يك تشكل‌ كارفرمايي بدل مي‌شود. بديهي است براي بنگاه‌هايي كه در نهايت با هدف بهره‌مندي از رانت نفت تأسيس مي‌شوند، پرداختن به اين موضوع‌ها محلي از اعراب ندارد. با اين همه، كساني كه علاقمند به دنبال كردن اين مباحث باشند، براي آشنايي با كتاب «راهنماي درآمدسازي» كه يكي ديگر از سري كتاب‌هاي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي س‌ب‌ك است، مي‌توانند به اين زيربخش مراجعه كنند.

ارتباط اقناعي: شينده‌ سازي صداي كسب و كار يكي ديگر از زيربخش‌هاي «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه روز يكشنبه 19 دي ماه 1389 راه‌اندازي شد و يكي ديگر از كتاب‌هاي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي س‌ب‌ك با همين عنوان در آن معرفي شده است.

اجناس س‌ب‌ك در ترازوي كعاصكا

تمام كساني كه در كارگاه‌ دو روزه اخير كعاصكا و س‌ب‌ك حضور داشتند اذعان خواهند كرد كه اجناس ارايه شده در اين كارگاه، بهترين تجربه‌هاي موفق‌ترين تشكل‌هاي كارفرمايي بود كه به بهترين شكلي بسته‌بندي و عرضه شده است. اما يك سؤال بسيار مهم باقي مي‌ماند كه وظيفه كارشناسان و مشاوران كعاصكاست كه به آن پاسخ بدهند: آيا اين اجناس عالي به درد كعاصكا خواهد خورد؟‌

به نظر مي‌رسد هرچه جلوتر مي‌رويم و خاورميانه لايه‌هاي پنهان خودش را براي جهانيان آشكارتر مي‌سازد، بهتر در مي‌يابيم مردمي كه در اين منطقه‌ از جهان زندگي مي‌كنند، نه بر اساس اصول و قواعد انتزاعي عقلي، كه بر اساس مفهوم «مخالفت متوازن» رفتار مي‌كنند كه قرن‌ها قبل از سوي متفكران يونان باستان و بعدها از سوي ابن‌خلدون شناسايي و تعريف شد و اكنون نيز در ميان دانشگاهيان مدافعان فراوان دارد. بر اين اساس همه‌ي آنچه كه علوم انساني غربي تحت عنوان علوم انساني توليد كرده و مي‌كند مربوط به انساني است كه مي‌تواند در چارچوب قواعد و اصول انتزاعي رفتار كند. به همين خاطر، بسيار ساده است كه تك تك اجناس ارايه شده از سوي س‌ب‌ك را با ترازوي نيازهاي واقعي كعاصكا سنجيد و نشان داد كه هيچ كدام از اين اجناس به درد انسان خاورميانه نخواهد خورد و مردم خاورميانه و از جمله ما ايرانيان، اگر قرار باشد به دموكراسي و حقوق بشر و حاكميت قانون برسيم، به چيزهاي ديگري نياز داريم و اگر قرار باشد جيب خودمان را پر كنيم را‌ه‌هايش را خيلي بهتر از آرنوت دي كاسنر و گوتابا داساناياكا مي‌دانيم . . .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا