وب سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت) روز 31 ژانويه سال 2013 در يك گزارش اجمالي كه فعاليت‌هاي اين سالزمان در سال 2013 را ارايه داده است، يادآوري كرد كه تاجيكستان در سال 2013 به عنوان يكصد و پنجاه و نهمين عضو اين سازمان پذيرفته شده است.

در متن اين خبر آمده است: كار گروه الحاق تاجيكستان از سوي شوراي عمومي روز 18 حولاي 2001 تأسيس شد. تاجيكستان مذاكرات مربوط به عضويت خود را در تاريخ 26 اكتبر سال 2012، هنگامي كه كارگروه بسته الحاقي را به تصويب رساند، تكميل كرد. شوراي عمومي الحاق تاجيكستان را در تاريخ 10 دسامبر سال 2012 به تصويب رساند. تاجيكستان از روز 2 مارس 2013 عضو اين سازمان شده است.

به عنوان نتيجه اين مذاكرات، تاجيكستان با اجراي يك مجموعه تعهدات مهم براي آزادسازي بيشتر رژيم تجاري خود و تسريع در ادغام در اقتصاد جهاني موافقت كرده است. خلاصه اين تعهدات را به زبان انگليسي در اينجا مي‌توانيد مطالعه كنيد. ترجمه بخش‌هايي از اين تعهدات در ادامه تقديم مي‌شود:‌

بعضي از تعهدات تاجيكستان به س.ج.ت

به عنوان بخشي از توافق الحاق، تاجيكستان موافقت كرده است تا يك مجموعه تعهدات مهم براي بازكردن بيشتر رژيم تجاري خود و تسريع در ادغام در اقتصاد جهاني انجام دهد. اين توافق همچنين فضاي شفاف و قابل‌پيش‌ بينيي براي تجارت و سرمايه گذاري خارجي را فراهم خواهد آورد.

تاجيكستان شرايط س.ج.ت را به صورت يك شلكل در سراسر سرزمين خود، از جمله در مناطقي تجاري مرزي، به ويژه مناطق و نواحي ويژه اقتصادي كه تعرفه‌ها، ماليات‌ها و مقررات خاصي مستقر باشند، به كار خواهد بست.

از تاريخ الحاق، تاجيكستان نسب به اجراي كامل تمام مقررات س.ج.ت بدون توسل به هيچ دوره انتقال متعهد شده است. اين كشور متعهد است كه از زمان الحاق به توافقنامه فناوري اطلاعات ملحق شود و تقاضاي عضويب توافقتنامه خريد دولتي را طي يك سال از عضويت تقديم كند. به طور كلي، تعهدات تاجيكستان شامل موارد زير مي‌شود (ترجمه برخي از آن‌ها ارايه شده است):

دسترسي به بازار براي كالاها و خدمات

به عنوان بخشي از الحاق، تاجيكستان شش موافقتنامه دوجانبه در خوصص دسترسي به بازار براي خدمات و 13 موافقتنامه براي دسترسي به كالاها منعقد كرده است.

كالاها

تاجيكستان موافقت كرده است نرخ‌هاي «قطعي»،‌ يعني حداكثر سقف سطوح براي تعرفه‌هاي تمام واردات خود را بذپيرد. تعرفه‌ها فقط «عوارض گمركي اوليه» خواهند بود، تحت سطوح تعهد شه، كه بدون عوارض و هزينه‌هاي اضافي

متوسط تعرفه «قعطي» تاجيكستان براي تمام حصولات 8 درصد خواهد بود، براي محصولات كشاورزي اين متوسط 4 . 10 درصد خواهد بود در حاليكه براي محصولات غيركشاورزي، متوسط آن 6 . 7 درصد است.

Services

خدمات

تاجيكستان تعهدات ويژه‌ي در 11 بخش خدماتي، شامل 111 زيربخش پذيرفته است

شرايط و رويه‌هاي صدور پروانه نبايد به عنوان موانع مستقل در دسترسي به بازار خدمات عمل كنند. شرايط و رويه‌هاي صدور پورانه بايد قبل از اجرا منتشر شوند.

ساير تعهدات از جمله عبارتند از:

  • بنگاه‌هاي تجاري دولتي خريد و فروش‌ خود را كه براي مصارف خود دولت نيستند در انطباق با ملاحظات تجاري صورت مي‌دهند. به كمپاني‌هاي ساير كشور‌هاي عضو س.ج.ت فرصت مناسب ارايه خواهد شد تا در خريد و فروش بنگاه‌هاي حكومتي تاجيكستان رقابت كنند.
  • تاجيكستان تضمين خواهد كرد كه حقوق انحصاري تمام هزينه‌ةا، از جمله سود معقول، در در دوره‌ي اوليه كسب و كارشان را پوشش دهد. تاجكستان كنترل قيمت‌ها را طبق روش س.ج.ت اعمال خواهد كرد.
  • تاجيكستان حق فرجام‌ خواهي نسبت به احكام دولتي را در يك دادگاه مستقل در خصوص مسائل س.ج.ت ، از جمله مسائل مرتبط با مقررات تجاري، سوبسيد‌ها،‌ ارزشيابي گمركي، حقوق مالكيت فكري و مقررات داخلي در خدمات را فراهم خواهد ساخت.
  • به هر شخص طبيعي يا حقوقي، صرف‌نظر از حضور فيزيكي يا سرمايه‌گذاري در تاجيكستان، اين حق اعطاء مي‌شود كه واردكننده سابقه باشد [1]. حقوق كامل براي واردات و صادرات بدون تبعيض و بدون صلاحديد شخصي اعطاء خواهد شد و ثنبت تجاري به الزامات سرمايه‌گذاري و توزيع بستگي نخواهد داشت.
  • تاجيكستان از زمان الحاق به توافقتنامه فناوري اطلاعات خواهد پيوست.
  • نرخ سهميه‌هاي تعرفه واردات در انطباق با قواعد س.ج.ت اجرا خواهد شد.
  • هزينه‌ها و دستمزدهاي خدمات دولتي در انطباق با قواعد س.ج.ت به كار گرفته خواهد شد و اطلاعات مرتبط با تقاضا و سطح اين هزينه‌‌ها منتشر خواهد شد.
  • تاجيكستان ماليات داخلي خود را به روش غير تعبيض آميز براي واردات به كار خواهد برد صرف از كشور اصلي يا محصولات ساخت داخل.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا