كتاب «آزادي انجمن» در 1125 بند تدوين شده است. بندهاي 15 تا 23 كتاب به « تعهدات بنیادین کشورهای عضو درخصوص حقوق بشر وحقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی» ارتباط دارد كه در قسمت دوم از بخش اول كتاب آمده است. ترجمه‌ي اين قسمت در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي ساير مقالات اين بخش، عنوان آن‌ها را در قسمت پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.

15.درصورت تصمیم گیری یک کشور جهت الحاق به سازمان بین المللی کار ، آن کشور موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن سازمان و اعلامیه فیلادلفیا که اصول آزادی انجمن نیز شامل آن می گردد می باشد .

( به نشریهDigest- 1996 بند 10 گزارش 329 ، پرونده شماره 2183/2177 بند 630 ؛ گزارش 330 پرونده شماره 2196/2180/2173/2166 ، بند 288 ؛ گزارش 333 پرونده شماره 2268 بند 732 ؛ گزارش 335 ، پرونده شماره 2187 بند 116 ؛ گزارش 336 پرونده شماره 2027/1937 بند 141 ؛ گزارش 338 پرونده شماره 1890 بند 179 و پرونده شماره 2252 بند 306 مراجعه شود .)

16.الحاق یک کشور به سازمان بین المللی کار همواره آن کشور را که با آزادی کامل نسبت به پذیرش اصول آزادی انجمن و مقاوله نامه های مربوطه اقدام نموده است متعهد به اجرای کامل اصول مزبور می نماید .

( به گزارش 300 پرونده شماره 1793 بند 263 مراجعه شود .)

17.مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن برعهده دولت ها می باشد .

( به گزارش 304 پرونده شماره 1852 بند 493 مراجعه شود .)

18. مسئولیت دولت عبارت است از تضمین به کارگیری مقاوله نامه های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن که دولت ها در آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده و باید توسط کلیه مقامات کشوری از جمله مقامات قضایی ، محترم انگاشته شوند .

(به گزارش 313 پرونده شماره 1952 بند 300 ؛ گزارش 318 پرونده شماره 1991 بند 269 مراجعه شود.)

19 حقوق مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی ، همانند سایر حقوق اساسی بشری ، باید صرف نظر از سطح توسعه هر کشور ، محترم انگاشته شوند .

( به نشریهDigest- 1996 بند های 17و 41 و گزارش 321 ، پرونده شماره 2031 بند 166 مراجعه شود .)

20.کمیته بر اجرای مفاد اعلامیه سه جانبه درخصوص اصول مربوط به بنگاه های اقتصادی چند ملیتی و سیاست های اجتماعی مصوب ارگان حاکم آي.ال.او در نوامبر سال 1977 تاکید می نماید . این اعلامیه در بند 46 خود که در نوامبر سال 2000 به نحو مقتضی مورد اصلاح قرار گرفت تصریح می دارد : ” در شرایطی که دولت های میزبان تسهیلاتی خاص را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهند ، تسهیلات مربوطه نباید به هیچ گونه محدودیت نسبت به اعمال حق آزادی انجمن و یا حق سازمان دهی و انجام مذاکرات جمعی کارگران منجر گردد .”

( به نشریهDigest- 1996 بند 12 مراجعه شود .)

21. شورها مختار نمی باشند با استناد به مباحث انحرافی نسبت به انجام تعهدات خود در قبال اجرای موافقت نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار اقدام نمایند .

( به نشریهDigest- 1996 بند 13 ، گزارش 330 ، پرونده شماره 2194 بند 791 مراجعه شود .)

22. میزان حمایت پیش بینی شده جهت اعمال حقوق مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی که از مفاد و اصول مربوط به مقاوله نامه های 87 و 98 ناشی می گردد حداقل استاندارد معمول بوده و جای تکمیل دارد . در این خصوص ارائه سایر تضمین های مکمل ناشی از موارد مصروحه در قوانین اساسی و حقوقی هر کشور ، شامل آداب و رسوم و سنن قبلی مربوط به روابط کاری ، اقدامات تشکل های کارگری و کارفرمایی ، مباحثات و رایزنی های صورت گرفته میان احزاب نیز قابل لحاظ می باشند .

( به نشریه Digest- 1996 بند 14 مراجعه شود .)

23.کمیته در مواجه با ادعاهای طرح شده علیه یکی از دولت ها درخصوص نقض حقوق مربوط به تشکل های کارگری ، خاطر نشان می سازد که یک دولت متعهد در محدوده قلمرو مربوط به خود ، مختار نیست به بهانه اقدامات و رویدادهای صورت گرفته در مدت تصدی دولت قبلی ، نسبت به انجام مسئولیت های خویش کوتاهی نماید . در هرصورت دولت جدید مسئولیت برخورد با عواقب حاصل از ضعف های گذشته و یا تغییر نظام سیاسی را بر عهده خواهد داشت . در هر صورت ، دولت جدید باید با اتخاذ سیاست های مورد لزوم جهت حذف تاثیرات و عواقب نامطلوب نسیت به رفع شکایات و پاسخگوئی به ادعاهای مربوطه اقدام نماید . در این ارتباط مسائل و مشکلات حاصل از اقدامات انجام شده در طی تصدی نظام سیاسی قبلی نیز باید مرتفع گردد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا