«دفتر اقدامات كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 كتابچه‌اي با عنوان «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» در 4 بخش منتشر كرد كه برگردان فارسي آن به تدريج در «شبكه اطلاع‌ رساني كارفرمايان ايران»‌ منتشر مي‌شود.

در مورد رهنمودها و جزوه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي توجه به اين نكته بسيار مهم است كه مفاد اين جزوه‌ها معمولاً بر اساس تجربه‌ي تمدن‌ غربي كه طي فرن‌هاي اخير روند جهاني شدن را طي كرده، تنظيم مي‌شوند. در اين رهنمود‌ها بسياري از خصوصيات اجتماعي، مثل احترام به قانون يا رعايت حقوق شهروندان از سوي ساير مردم و دولت‌ها مفروض گرفته مي‌شود. در حاليكه تأمل در رفتار حكومت‌ها و مردم در بسياري از كشورهاي عقب‌ماده نشان مي‌دهد كه اين خصوصيات آنقدرها كه در ابتداء به نظر مي‌رسد ذاتي جوامع نيستند و بسياري از كشورها با حاكم شدن حكومت قانون و رعايت حقوق شهروندي خيلي فاصله‌ دارند. از همين رو، بايد رهمنودهاي اين سازمان‌ها را با توجه به شرايط هر كشور خاص مورد توجه قرار داد.

با اين مقدمه برگردان قسمت‌هايي از بخش اول اين جزوه در ادامه تقديم مي‌شود:

1. تشكل‌ كارفرمايي چسيت؟‌

تشكل‌هاي كارفرمايي (ت‌ها.ك) موجوديت‌هايي هستند كه از منافع جمعي كسب و كار، در تمام بخش‌ها،‌ صرف‌نظر از اندازه‌ي بنگاه حمايت مي‌كنند. از آنجا كه طيف و محتواي اين منافع جمعي از اين كشور به كشور ديگر، فرق مي‌كند، ساختار، مبناي عضويت و كاكردهاي ت‌ها‌.ك بين كشورها تفاوت زيادي دارد.

كار اصلي نمايندگي كارفرمايان و سازمان‌هاي كسب، به نماينديگي از سوي جامععه‌ي كسب و كار دفاع از تحول سياستي و نظارتي است كه يك فضاي اقتصادي سازنده براي خاق بنگاه و توسعه را تضمين خواهد كرد.

در حاليكه كمپاني‌هاي منفرد به دلايل خاص از قبيل دسترسي به بازار يا اطلاعات نظارتي، امكانات شبكه‌ سازي، يا خدمتات خاص (مانند نمايندگي در يك هيأت صنعتي) به يك ت.ك محلق مي‌شوند، مبناي عقلي جوامع ملي كسب و كار براي استقرار و حمايت از سازمان هاي كسب‌وكار عبارت است از كاركرد دفاعي آن‌ها.

شناخته شدن به مثابه يك مدافع كارآمد تصويرعمومي يك تشكل كارفرمايي را، هم در نزد تصميم‌ سازان و هم براي جامعه‌ي كسب و كار تقويت مي‌كند. كاركرد قوي در ميدان دفاع به طور مستقيم به افزايش عضويت منجر خواهد شد. اين نيز اعتبار و شهرت ضروري براي تبليغ ساير خدمات درآمدسازي كه سازمان ارايه مي‌هد را فراهم مي‌آورد. هر هدف دفاعي يك تشكل كارفرمايي بايد كاملاً بر نيازهاي اعضاء استوار شده باشد.

اين نقش به طور فزاينده مهم تر مي‌شود، زيرا در كشورهايي كه به ارتقاء فضاي توانمندساز بنگاه‌هاي پايدار نياز دارند، انگيزه‌ي اين اصلاحات نهايتاً بايد از طريق روندهاي سياسي ملي كه مستلزم بازيگران ملي است تأمين شود. تشكل‌هاي ملي نمايندگي كارفرمايان و سازمان‌هاي كسب و كار چنين بازيگراني هستند.

1.1.كاركردهاي كليدي

  • صورتبندي علائق اعضاء به ميابه يك صداي متحد براي جلب توجه سياست‌ سازان.
  • ملاقات با تصميم سازان براي مذاكره‌ي در مورد مسائل سياسي كليدي و استقرار كانال‌‌هاي ارتباطي و روابط كاري نزديك با كاركنان آنان.
  • تأمين اطلاعات مناسب مرتبط با سياست‌ها براي سياست‌ سازان به ترتيبي كه آنان به طور خود به خودي با مراجعه به تشكل‌هاي كارفرمايي براي مصلحت سنجي كار خود را شروع كنند.
  • مشاركت پيش‌كنشي و واكنشي در امر دفاع (كمك به تدوين دستوركار سياست از طريق بيان علائق و ارايه‌ي سياست‌هاي خاص برخلاف واكنش صرف به طرح‌هايي كه از پيش مطرح شده).
  • حقظ ارتباط نزديك با طرح‌هاي سياستي جاري و در دست بررسي براي ارزيابي كامل موضوع و آماده سازي يك سياست واكنشي مناسب.
  • كمك به جلوگيري از تغييرات مستمر در چارچوب‌هاي قانوني و نظارتي مرتبط با كسب و كار به نحوي كه سرمايه‌گذارن و كارآفريني دلسرد نشوند.
  • پيگيري اجراي سياست‌هاي دفاعي براي تضمين اينكه اين سياست‌ها به شكل منصفانه،‌ هماهنگ، سريع مديريت مي‌شوند و از اين رهگذر حاكميت قانون را تقويت مي‌كنند.
  • تبليغ موفقيت‌هاي «برند» تشكل‌هاي كارفرمايي به عنوان يك بازيگر فعال در تحولات مثبت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا