در ادامه، برگردان بخش‌هاي ديگري از نخستين فصل كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ پايدار» تقديم مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مي‌شود. همين جا از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا) و نيز از كارفرماياني كه اين ايميل‌ها را دريافت مي‌كنند درخواست مي‌شود متن اين نوشته را پرينت بگيرند و در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي صنف و بخش خود بگذارند.

خاطر نشان مي‌شود اين كتابچه از سوي «دفتر اقدامات كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر شده است و از عنوان آن مي‌توان به اهميت آن براي تشكل‌هاي كارفرمايي پي برد.

فصل اول اين كتابچه اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «تشكل كارفرمايي چيست؟». در پاسخ به همين سؤال است كه كاركردهاي كليدي تشكل‌هاي كارفرمايي در 5 محور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. برگردان بعضي از كاركردهاي كليدي تشكل‌هاي كارفرمايي در ادامه تقديم شده است.

1. 2. پاسخ به نياز اعضاء

براي به دست آوردن دل كارفرمايان، و ارايه‌ي خدمات مربوطه، تشكل‌هاي كارفرمايي لازم است سؤال كنند بخش خصوصي از سازمان‌هاي نمايندگي چه انتظاراتي دارند.

كسب و كار سالم به طور مداوم در پي بهبود خواهد بود: دسترسي به نيروهاي با صلاحيت، كسب بازار، و ارتباط نيازهاي مشتري و خريدار. همانند يك عضو كسب و كار، تشكل‌هاي كارفرمايي بايد با زمان پيش‌ بروند و مدرن شوند.

1. 3. نمايندگي

نمايندگي براي يك تشكل كارفرمايي مهم است تا به عنوان صدي اعضاء خود شناخته شود. داوري در مورد خصوصيت نمايندگي تشكل‌هاي كارفرمايي مشكل تر از ساير گروه‌هاست. صرف افزايش عددي واحد‌ها كافي نيست. بنا بر اين، نمايندگي، بايد براساس نتيچه‌ي نهايي مورد داوري قرار بگيرد: آيا تشكل قادر است نظرات واقعي كساني را كه مجبور خواهند بود با نتايج سياست‌هاي اتخاذ شده زندگي كنند ارايه دهد؟‌

عضويت گسترده و جامع نه فقط درآمد 0بشتر ايجاد مي‌كند، بلكه صدا، نفوذ و مشروعيت بيشتر نيز فراهم مي‌آورد. اين امر براي يك تشكل‌ كارفرمايي طيف گسترده‌اي از واقعيت‌ها و تجربه‌ تأمين مي‌كند كه براساس آن‌ها برنامه‌ ريزي كند.

در نتيجه، اگر يك تشكل‌ كارفرمايي گروه وسيع‌تري را نمايندگي كند نفوذ بالقوه‌ بيشتري خواهد داشت. نمايندگي ملي از نمايندگي منطقه‌اي نفذوذ بيشتري اعمال مي‌كند، و نمايندگي كسب و كار از نمايندگي بخش نفوذ بيشتري اعمال خواهد كرد. اگر يك تشكل كارفرمايي واقعاً بتواند براي تمام بخش‌هاي جامعه‌ي كسب و كار و تمام انواع بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ حرف بزند، دولت‌ها و ساير ذي‌نفعان كليدي به آنچه كه گفته مي‌شود با احتمال بيشتر عمل خواهند كرد [1].

وقتي دولت‌ها تشكل‌هاي نمايندگي بخش خصوصي را به تشكيلات مشورتي ملي دعوت مي‌كنند، بايد از ميان تشكل‌هاي كه طرف مشورت قرار مي‌گيرند دست به انتخاب بزنند. در بعضي كشورها اين انتخاب صريح است. در بعضي كشورها اين انتخاب روشن نيست، و اين امر مسؤلان را قادر مي‌سازد تشكلي را انتخاب كنند كه پاسخ مورد جستجوي آنان را بدهد. بنا بر اين، يك شرط مهم براي اعتبار يك تشكل‌ كارفرمايي اين است كه نماينده باشد تا به عنوان صداي كسب و كار شناخته شود.

4. 1. اهليت

بنيادي‌ترين توقع جامعه‌ي كسب و كار اين است كه تشكل‌هاي كارفرمايي اهليت داشته باشند. اهليت به معناي پاسخگويي كارآمد به نيازهاي متغيير اعضاء و يك موجوديت واقعاً تقاضا-محور بودن است.

اهليت مستلزم انطباق‌پذيري با فضاهاي متغيير كسب و كاري، اقتصادي، صنعتي و اجتماعي است. سرعت تغيير در اقتصاد‌هاي توسعه‌ يافته و در حال توسعه، بعضاً ناشي از جهاني‌سازي و فناوري، پردامنه است. فضاي كاري تشكل‌هاي كارفرمايي سريع‌ التغيير، بيشنر پيچيده و كم‌تر مطمئن است.

اقتصادي جهاني شرايط كسب و كار را چنان تحت تأثير قرار مي‌دهد كه تا كنون سابقه نداشته است. در هر لحظه‌‌ي مفروض، تصميم‌هاي دولت‌ها چنان تحت تأثير حوادثي از آن سوي جهان قرار مي‌گيرد كه از حوادث ساير نقاط دنيا متأثر مي‌شود.

تغيير اقتصادي و سياسي جهان نه فقط اقتصاد كه بر جامعه تأثير مي‌گذارد. تغيير اجتماعي بر نيروي كار و رويكردها نسبت به كار تأثير مي‌گذارد. جوامع از كسب و كار و رهبران كسب و كار بيشتر توقع دارند، و رفتار شركت از نزديك زير نظر است. خدمات ارايه شده از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي نيز بايد با اين شرايط هماهنگ شود.

اين شرايط براي تشكل‌هاي كارفرمايي هم تهديد و هم فرصت ايجاد مي‌كنند. نظارت و پيروي ، هميچنين رقابت، افزايش مي‌يابد. خطا در مديريت كسب و كار ريسك‌هاي بيشتري به بار مي‌آورد. پيشبرد كسب و كار بدون دسترسي به مشورت مفيد تشكل‌هاي كارآمد كارفرمايي اقدامي پر خطر است. حتي آگاهي از اينكه در سطح ملي چه رخ مي‌دهد، يا آگاهي از اينكه از كجا از اين مسائل سر در آود، در كسب و كار مهم است. در اين فضاها، تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌توانند در مورد منافع عضويت يك پيام قدرتمند به صنعت بدهند، به شرطي كه خدمات آنان با كيفيت عالي و مناسب باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا