انجمن صنفي توليدكنندگان و فن آوران صنعتي ساختمان در ششم اسفند ماه 1385 به ياري تعدادي از توليد كنندگان و سازندگان صنعتي ساختمان و علاقمندان به توسعه صنعتي ساخت و ساز، فعاليت خود را بطور رسمي آغاز نمود. اين انجمن اميدوار است با تشكل ظرفيت‌هاي موجود ساخت صنعتي در سطح كشور و با تمركز فعاليت‌هاي پراكنده كه معمولا” قرين موفقيت نيست به نيروي پرتوان و موثر دست يابد و نقش تاريخي خود را در تحولي كه ساخت وساز ما آبستن آن است به شايستگي ايفا نمايد.

ساخت وساز بزرگترين بخش اقتصاد كشور است و در حال حاضر 5/30 در صد از تشكيل سرمايه ثابت ملي و 13تا 15 در صد اشتغال كشور را شامل مي شود.

به رغم سرمايه هاي كلان موجود در اين بخش، ساخت وساز ما از فقر فن آوري و مديريت روز آمد رنج مي برد و با انتقادات اساسي نظير كيفيت نازل سرعت كم و قيمت تمام شده نا مناسب مواجه است بعلاوه ساخت و ساز ما نتوانسته است شاخصهاي اساسي ساخت و ساز يا ظرفيتهاي فراكاربردي نظير ايمني،صرفه جوئي در مصرف انرژي، ملاحظات زيست محيطي، پايداري ساختمان(عمر ساختمان) و … را محقق كند و از اين جهت سرمايه هاي كلان ملي در معرض تباهي است. به زعم كارشناسي كه توسعه ساخت و ساز را مطالعه مي كنند توسعه صنعتي ساخت و ساز تنها راهكار راهبردي در عبور از معضلات مبتلا به ساخت و ساز است زيرا: صرفا” در شرايط ساخت صنعتي mass production مديريت بهينه منابع، زمان و كيفيت وجود دارد بديهي است بستر لازم جهت توسعه ساخت صنعتي ساختمان،برنامه ريزي و توليد انبوه است و از آنجا كه ساخت مسكن از مصاديق بارز انبوه سازي است و نياز روز افزون كشور به مسكن و انباشته شدن اين تقاضا، بستر مناسبي جهت برنامه ريزي انبوه و توسعه صنعتي ساخت و ساز فراهم آمده است. در اين شرايط است كه ساخت وساز ما آبستن تحولي تاريخي و سرنوشت ساز است كه محور و جوهر آن ارتقاء فناوري و توسعه صنعتي ساخت وساز مي باشد. بعلاوه نيروهاي متخصص و جامعه عظيم مهندسي ساختمان كشور و كليه منابع لازم در دسترس قرار دارد و فرهنگ غني و پر افتخار معماري ما نيز منبع الهام و عامل موثري در اعتماد به نفس جامعه حرفه اي است در اين شرايط اولويت كشور در عرصه توسعه صنعتي ساخت و ساز و تحديد معضلات مبتلا به ساخت و ساز، هدف گذاري، برنامه ريزي و ايجاد تشكيلاتي كار آمد است. در اين شرايط و دراين فضا است كه تولد انجمن توليدكنندگان و فن آوران صنعتي ساختمان بعنوان يك الزام قطعي و گامي موثر تبيين مي شود و نقشي تاريخي مي يابد.

- توسعه صنعتي ساخت و ساز نيازمند عزم ملي وهمكاري و همياري حرفه مندان و همه دست اندرکاران است. انجمن در آغاز راه است و عظمت كار را نيز درك مي كند و از اين جهت حمايت و همكاري همه علاقمندان را طلب ميكند و دعوت ميكند از:
- •توليد كنندگان و سازندگان صنعتي ساخت و ساز

- •تصميم سازان و برنامه ريزان
- •فرهيختگان و دانشگاهيان
- •بهره برداران و مديران
- •رسانه ها و نشريات تخصصي
- •مشاوران طراح سيتم ساخت تا در اين تحول عظيم مشاركت نمائيم و با ياري و همكاري، ساخت و ساز كشور را از چنبره روشهاي منسوخ و غيرقابل كنترل رهايي بخشيم و اعتماد داشته باشيم كه:

- توسعه صنعتي ساخت و ساز تنها راهكار راهبردي در ساماندهي ساخت و ساز ما است. برنامه ريزي و توليد انبوه mass production ظرفيتي بالقوه كارآمد است كه با روش توليد صنعتي به ميدان مي آيد.
- با برنامه ريزي انبوه و ساخت صنعتي مي توانيم شاخصهاي اساسي ساخت و ساز يا (ظرفيتهاي فراكاربردي) را مديريت كنيم.
- باور داشته باشيم كه در برنامه ريزي خرد ظرفيت لازم جهت تحقق شاخصهاي اساسي وجود ندارد.
- باور داشته باشيم تحقق كيفيات فراكاربردي و اهداف متعالي ساخت و ساز با برنامه ريزي خرد امكان پذير نيست.
-  باور داشته باشيم مي توانيم بر فراز فن آوري پيشرفته از افتخارات معماري خود پاسداري كنيم. روش بهينه در ساخت انبوه، روش صنعتي است. لذا انبوه سازي با برنامه ريزي خرد و غير صنعتي مغلطه بزرگي است كه فضاي ساخت و ساز ما را آلوده كرده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا