اقتصاد جهاني در وضعيت آسيب‌پذير باقي مانده است. كسب و كار عميقاً نگران است كه ما به سطوح رشد بالاتر و پايدار برنگشته‌ايم، كه بعضي از اقتصاد‌ها به ركود مي‌لغزند، و سطح استخدام بالقوه پائين است. منابع عمومي در بسياري از كشورها ناياب است، در حاليكه سياست‌هاي مالي و پولي به آخر خط مي‌رسند. بيكاري جوانان در بسياري از كشورها به سطوح بحراني رسيده است.

تلاش‌ها براي بهبود چارچوب شرايط بازارهاي رقابتي و باز بايد در كانون سياست‌ها و هماهنگي‌هاي گ 20 براي تشويق رشد، يك مبناي اساسي براي ايجاد شغل پايدار، قرار بگيرد. بديهي است كه بازگشت دائمي رشد و شغل‌سازي پاددار آشكارا در بخش خصوص قرار دارد. قطعاً جانشيني براي بخش خصوصي با اعتماد، سالم، سرمايه‌گذار، نوآوري و رشديابنده براي تقويت رشدي كه مبناي رشد و ثبات جوامع ماست وجود ندارد.

با اين همه، اين رشد بدون چارچ.‌هاي سياستي‌ توانمند ساز و سرمايه انساني به صرفه حاصل نمي‌شود. كمپاني‌ها به نيروي كار ماهر و سيار، مديريت خوب، و سياست‌هاي قابل اتكاء بريا سرمايه‌گذاري و ايجاد استخدام جديد نياز دارند.

كسب و كار از فرصت حضور در روند وزيران كار گ 20 استقبال مي‌كند و نخستين نشست مشترك وزيران كار و مالي گ 20 را، كه معتقديم بايد از يك رويكرد سياسي جامع در برخورد با شغل سازي، استخدام‌پذيري، و سياست‌هايي كه افراد را به كار فعال سازد، خوشامد مي‌‌گويد.

ما از موضوع‌هايي كه تحت رياست روسيه بر گ 20 مورد بررسي قرار مي‌گيرند استقبال مي‌كنيم، و خرسنديم كه نظرات كارفرمايان را در خصوص نكات زير كه تحت روند وزارتي گ 20 مورد بررسي قرار مي‌گيرند ارايه دهيم:

1. شغل‌سازي – چارچوب‌هاي توانمندساز براي بخش خصوص كه منجر به رشد و ايجاد شغل شود

2. فعال‌ سازي كار، برابري و فراگيري

3. روند پيگيري اجراي دستوركار گ 20 در خصوص ستخدام و پيشنهادهاي براي كار آتي

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا