بيانيه مديركل س.ب.ك در روز بين‌المللي عليه همجنس‌گرا ستيزي و تراجنسيتي هراسي

جهان كار براي پيشتازي در تغيير قانوني، ختم الگوهاي كليشه‌اي و ترويج درك نياز به كرامت تمام ابناي بشر عرصه‌اي حياتي است. س.ب.ك از طريق پيشبرد حقوق محل كار براي زنان، افراد تاتوان و مردم مبتلاء به اچ.آي.وي، در خط مقدم جبهه ي پيشبرد حقوق بشر براي تمام كارگران بوده، هست و خواهد بود. روند به رسمت شناسي حقوق زن‌بازان، مردبازان، دوجنسيتي‌ها و تراجنسيتي‌ها (ز.م.د.ت) [3] در طول دهه‌ي گذشته انكار ناپذير است. با اين حال، چالش‌هاي اصلي باقي است. در اين روز مهم براي شناسايي جهاني برابري براي همه، س.ب.ك تعهد خود نسبت به تلاش براي آزادي محل كار از تبعيض در تمام عرصه‌ها، از جمله بر مبناي جهت‌گيري‌ جنسي و هويت حنسيتي تأكيد مي‌كند.

كشورهاي عضو با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي كار و بيانيه‌ي 1998 در خصوص حقوق و اصولي بنيادين در كار، در امر شناسايي و مخالفت با رفتار ناعادلانه در محل كار هوشيار بوده است؛ اما تا همين حالا، تبعيض عليه ز.م.د.ت روي يك اقدام مشخص متمركز نبوده است. اين عوض شده است و ما اكنون در حال انجام تحقيق هدفمند در تعدادي از كشورهاي منتخب هستيم تا رديابي تبعيض مبتني بر جهت‌گيري حنسيتي و هويت جنسي را، با نگاه به ترويج محل‌ كارهايي كه از برابري و تنوع در تمام اشكال آن دفاع مي‌كنند، آعاز كنيم.

ترويح حقوق محل كار براي زنان و مردان ز.م.د.ت توجهي را بازتاب مي‌دهد كه در ساير سخنگاه‌هاي ملل متحد نسبت به اين حقوق بذل مي‌شود. بيش از 60 كشور عضو در چارچوب كنوانسيون تعبيض (اسخدام و اشتغال)‌، 1958 (شماره 111)، جهت‌گيري حنسيتي را به عنوان يك دليل ممنوع براي تبعيض به رسميت شناخته‌اند؛ و كميته كارشناسان س.ب.ك در خصوص كاربست استانداردها و توصيه‌نامه‌هاي از اين تحول استقبال كرده است.

در حاليكه پيشرفت در روند حقوق ز.م.د.ت، چه در محل كار و چه در بيرون، ترديد‌ناپذير است، كارگران ز.م.د.ت هنوز آزار و تبعيض را تحمل مي‌كنند. به علاوه، از 2011 تا 2012، تعداد كشورهاي با قوانيني كه افراد با جهت‌گيري جنسيتي را مجرم مي‌شناسد، از 76 به 78، افزايش يافته است. در سمت مثبت، در همين دوره، چندين كشور قوانيني به تصويب رسانده‌اند كه از چنين تبعيضي در محل كار پيش‌گيري مي‌كند.

حكم عدالت اجتماعي س.ب.ك به معناي ترويج استخدام در شرايط آزادي، برابري، كرامت و امنيت انساني براي همه است:‌ اين برنامه ماست كه براي حقوق، پذيرش تنوع و تسامح نسبت به تحقق كار شايسته براي تمام زنان و مردان ز.م.د.ت احترام قائل است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا