س.ك.ك خرسند است كه در گرامي‌ دشت اين روز بين‌المللي تعاوني‌ها به جامعه جهاني بپيوندد.

موضوع «بخش تعاوني در دوران بحران قوي باقي مي‌ماند» در زمانه‌‌‌اي كه اعتماد به كسب و كارها و احترام آن‌ها به ارزش‌هاي اساسي بشري و اصول اخلاقي اغلب به سختي متزلزل مي‌شود، تصريحي مثبت و تشويق كننده است.

بحران در جهان كار، از بيكاري به ويژه در ميان جوانان، تا نابرابري و بي‌عدالتي در بازار كار و فقدان وسيع حمايت اجتماعي، همراه با بحران‌هاي سوخت و غذا، تأثير تغيير آب و هوا و فجايع طبيعي، كه با بحران مالي و اقتصادي احاطه و وخيم‌تر شده، همه، بي‌اميدي و بي‌مددي و احساس عميق بي‌عدالتي ايجاد مي‌كنند.

بزرگداشت روز جهاني تعاوني‌ها تذكري به جا بر اينكه همبستگي قوت و ظرفيت ساخت ايجاد مي‌كند، كه الگو‌هاي كسب و كار و سازماني كارآمد مي‌توانند بر ارزش‌هاي عدالت و همبستگي بنا شوند.

در سراسر قاره‌ها، بنگ‌ا‌هاي تعاوني، كه مستقيماً به نيازهاي اعضاي خود پاسخ مي‌دهند، از وضعيت‌هاي بحراني خارج شده‌اند. امروز وقتي‌ ايده‌آل‌هاي آن‌ها محقق مي‌شود، كارآمدي خود را به نمايش مي‌گذارند.

تحقيق اخير س.ب.ك، «انعطاف پذيري در ركود: قدرت مالي تعاوني‌ها» نشان داد كه تعاوني‌هاي مالي، پيش، در و پس از بحران مالي جهاني در 2007 و 2008 از بانك‌هاي سرمايه‌گذار-مالك عملكرد بهتري داشتند و ثبات دراز مدت آن‌ها را به نمايش گذاشت.

تعاوني‌هاي كارگري در واكنش به واقعيت‌هاي جديد اقتصادي در حال رشد هستند و نرخ بقاي چنين تعاوني‌هايي در چندين كشور با بنگاه‌هاي متعارف برابر يا بيشتر بود. تعاوني‌ها همچنين در عرضه طيفي از خدمات اجتماعي به اعضاي خود از بوته‌ آزمايش زمان سرفراز بيرون آمدند در حاليكه تعاوني‌هاي مصرف به هزينه زندگي به آن‌ها كمك كردند.

شالوده ثبات بنگاه‌هاي تعاوني‌ ارزش‌ها و اصولي هستند كه از راهبرد كسب و كار آنان خبر مي‌دهند؛ نزديكي بين تعاوني‌ها و اعضاي آن‌ها؛ عمككردي كه به جاي خود‌ عني‌سازي مديران خدمت رساني را تقويت مي‌كنند؛ مديريت دموكراتيك؛ و يك جهت‌ گيري دراز مدت براي خاطر جمعي اعضا. اين عوامل همچنين پايداري تعاوني‌ها را در مقايسه با بنگاه‌هاي متعارف توضيح مي‌دهند.

توصيه نامه ترويج تعاوني‌هاي س.ب.ك مصوب2002 و مبتني بر همين اصول، امروز نه فقط براي مواجهه با بحران‌ فوري بلكه همچنين براي شكل دهي به آينده جهان كار و توسعه الگو‌هاي بنگاه‌داري‌‌ كه كارآمدي اقتصادي و مسؤليت پذيري اجتماعي و زيست محيطي را به نحو كارآمدي تركيب مي‌كنند، مفيد هستند.

در حاليكه توجه جهاني به چالش توسعه پايدار معطوف است، تعاوني‌ها مي‌توانند و بايد به مثابه بنگا‌ه‌هاي خلاقي كه به عرصه‌هاي نوين و نوآورانه‌اي از بازيافت تا انرژي‌هاي تجديد پذير وارد مي‌شوند، دانش فني، خروجي‌ها را به قيمت منصفانه و به تأثير زيست محيطي كم به مردم ارايه مي‌دهند، نقش كليدي ايفاء كنند. در انجام اين كار آن‌ها به انتقال به راه توسعه پايدار كم كربن كمك ارزشمندي ارايه خواهند داد. از منظر دنياي كار، بنگاه‌هاي تعاوني‌ها براي آنكه در پيشبرد جنبه‌هاي كار شايسته‌ي يك انتقال عادلانه رهبر شوند در جاي مناسبي قرار دارند.

در طلب بنگاه‌هاي پايدار و توسعه پايدار، الگوي تعاوني يك راه امتحان شده را عرضه مي‌كند. س.ب.ك مشتاقانه در انتظار نيروهاي مشترك در چارچوب خانواده‌ي ملل متحد و ائتلاف بين‌المللي تعاوني‌ها در اين سفر تعاوني به سر مي‌برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا