روز بين‌المللي ريشه‌ كني فقر

موضوع اين روز- يعني، تمركز بر تبعيض عليه بسياري از زنان و مرداني كه در وضعيت‌هاي افراطي فقر زندگي مي‌كنند- موضوعي به موقع است.

كاهش فقر كاري ادامه يافته است،‌ اما با شتابي آهسته‌تر از ما قبل بحران. هنوز حدود 870 ميليون كارگر با خانواده‌هايشان با كم‌تر از دو دلار ايالات متحد براي هر فرد در هر روز زندگي مي‌كنند، كه از اين عده حدود 400 ميليون در فقر مفرط مي‌زييند. بيش از 660 ميليون كارگر جخ بالاي خط فقر هستند و در خطر سقوط قرار دارند.

مردم فقير،‌ عموماً محكوم به تبعيض و محروميتي هستند كه خصوصيت ناشي از فقرشان است. بي‌عدالتي مضاعف مي‌شود آنگاه كه مباني تبعيض مضاعف مي‌شود، از جمله، تعبيض جنسيتي نيز بازي درمي‌آورد.

مردم فقير خلاقيت عظيمي در فائق آمدن بر وضعيت بي‌واسطه خودشان را به نمايش مي‌گذارند؛ تغييرات و مؤسساتي را كه به تلاش‌هاي آنان براي پيشرفت مدد مي‌رسانند مي‌شناسند. لكن، بيشتر اوقات، وقتي سياست‌ها تدوين مي‌شوند، آنان را ناديده مي‌گيرند. سياست‌هاي مؤثر براي ريشه‌كني فقر طالب مشاركت كساني است كه براي خدمت به آنان تدوين شده‌اند.

توسعه پايدار به معناي برنامه‌هاي مبارزه با فقر و نابرابري و اذعان به وابستگي آنان است. شغل‌ها پيوند بنيادين بين مردم، جماعت‌هاي آنان، جوامع و اقتصاد آنان هستند، و برابري كار در مسير آن روابط مؤثر است. در اين چارچوب، بسط فرصت‌ها براي كار كردن در شرايط آزادي،‌ ايمني،‌برابري و كرامت يك هدف مهم است و اين همه براي مردمي كه در فقر مفرط زندگي مي‌كنند فوري‌تر است. هدف‌هاي كاهش فقر بايد تحت يك فرايند توسعه تدوين شوند كه به تأثير نقش اصلي كار در زندگي مردم و نقش كار شايسته به مثابه راه پايدار خروج از فقر اذعان دارد و به آن اهميت مي‌دهد. چگونه چنين مي‌شود؟

  • فرصت سازي براي اشتغال مولد و يك هدف سياستي مستقيم، كه به صورت نظامند عملياتي باشد، از جمله از طريق دسترسي جامع به تأمين مالي و سياست‌هاي اقتصاد كلان اشتغال زا و تضمين اينكه چنين سياست‌هايي به صورت مؤثر به وضعيت زنان و مردان گرفتار فقر مفرط پاسخ مي‌دهد؛
  • سياست‌هاي ايجاد اشتغال ريشه دار در مبناي احترام به اصول و حقوق بنيادين در كار؛
  • به اذعان به نقش گفتگوهاي اجتماعي و سازماندهي در مساعت به ساخت جوامع محكم بنياد؛ در تقويت مردم فقير و گشودن كانال‌هايي براي شنيدن صداي آنان؛ و
  • تعيين كف‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي كه حمايت اجتماعي اساسي براي همه در وضعيت فقر مفرط را تضمين كند، براي كمك به كاهش آسيب پذيري و ظرفيت‌سازي آنان.

ما نمي‌توانيم بي‌تفاوت باشيم – تغيير مستلزم مسؤليت دسته‌جمعي نسبت به فقير‌ترين و آسيب‌پذيرترين مردم است. بيائيد تجربه‌هايي را كه نشان مي‌دهند رويكرد حقوق بنياد و جامع به توسعه پايدار متمركز بر مشاغل ممكن است، اتخاذ و تقويت كنيم. در واقع اگر هدف تضمين تحقق يك زندگي با كرامت براي همه باشد اين امر اهميت دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا