1. بالاترين اولويت ما افزايش رشد جهاني براي عرضه استانداردهاي بهتر زندگي و شغل‌هاي كيفي براي مردم سراسر جهان است. ما از رشد بيشتر در بعضي از اقتصادهاي كليدي استقبال مي‌كنيم. اما بهبود جهاني آهسته، ناموزون و براي ايجاد شغل‌هاي مورد نياز ناكافي است. اقتصاد جهاني با افت تقاضا به عقب مي‌رود، در حاليكه برخورد با محدوديت‌هاي تأمين براي ارتقاي رشد بالقوه كليدي است. ريسك‌ها، از جمله در بازارهاي مالي و ناشي از تنش‌هاي ژئوپولتيك استمرار دارند. ما متعهد مي‌شويم براي ارتقاي رشد، تسريع انعطاف اقتصادي و توقيت اقتصاد جهاني همكاري كنيم.

2. ما مصمم هستيم بر اين چالش‌ها فائق آئيم و تلاس‌هاي خود را براي دستيابي به رشد قوي، پايدار و متوازن و ايجاد شغل افزايش دهيم. ما در حال اجراي اصلاحات ساختاري براي ارتقاي رشد فعاليت بخش خصوصي هستيم و اذعان مي‌كنيم كه بازارهاي خوش‌كاركرد بنياد رفاه را فراهم مي‌آورند. ما تضمين خواهيم كرد كه سياست‌هاي اقتصاد كلان ما براي حمايت از رشد، تقويت تقاضا و ارتقاي بازتوازن جهاني مناسب باشند. ما به اجراي راهبردهاي مالي به نحو انعطاف‌پذير ادامه خواهيم داد، شرايط اقتصادي كوتاه مدت را به حساب خواهيم آورد، در حاليكه بدهي را به عنوان بخشي از جي.دي.پي در يك مسر پايدار تلقي خواهيم كرد. مقامات پولي ما به حمايت از بهبود و برخورد با فشارهاي ضد توري هنگام نياز و منطبق با اختياراتشان متعهد شده‌اند. ما مراقب تأثيرات جهاني سياست‌هاي خود خواهيم بود و براي مديريت سرريزي‌ها همكاري خواهيم كرد. ما براي استفاده از تمام اهرم‌هاي سياستي براي تحكيم اعتماد و بهبود آماه خواهيم ماند.

3. ما امسال يك هدف بلندپروزانه براي رسيدن به رشد اضافي دو درصدي در جي.دي.پي گ20 تا سال 2018 تعيين كرديم. تحليل‌ صندوق بين‌الملل پول – سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه نشان مي‌دهد كه تعهدات ما، اگر كامل اجرا شود، منجر به 2.1 درصد خواهد شد. اين رشد بيش از 2 تريليون دلار آمريكا به اقتصاد جهاني خواهد افزود و ميليون‌ها شغل ايجاد خواهد كرد. اقدام‌هاي ما براي افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش تجارت و رقابت‌ذپيريف و تسريع اشتغال، همراه با سياست‌هاي اقتصاد كلان ما، از توسعه و رشد فراگير حمايت خواهد كرد، و به كاهشي نابرابري و فقر مدد خواهد رساند.

4. اقدام‌هاي ما براي تقويت رشد و ايجاد شغل‌هاي كيفي در «كارنقشه بريزبين» و در راهبردهاي رشد جامع ما تشريح شده است. ما – آگاه از تحليل‌سازمان‌هاي بين‌المللي – براي اجراي تعهدات خود و پيشرفت عملي به سويي رشد بلند پروازنه مراقب يكديگر خواهيم بود. ما تداوم راهبردهاي رشد خود را تضمين خواهيم كرد و در نشست آتي پيشرفت‌ را مورد بازنگري قرار خواهيم داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا