اتحاديه كنفدراسيون بخش‌ خصوصي منطقه‌ي درياي مازندران و سياه (اتحاديه)، نخستين سازمان مستقل و داوطلبانه‌ي كسب و كار در منطقه‌ي درياي سياه و درياي مازندران، پنجمين نشست مجمع عمومي خود را روز 13 مارس 2012 در استانبول، تركيه، با حضور نمايندگان عالي سازمان‌هاي بخش خصوصي منطقه برگزار كرد.

اين نشست، به ميزباني كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه (كنفدراسيون)، با خوشامد‌گويي رئيس (كنفدراسيون) و نايب رئيس (اتحاديه) آقاي طغرل خداقوبليغ گشايش يافت، در حاليكه ميتات رنده مديركل امور چندجانبه، انرژي و محيط زيست وزارت امور خارجه‌ي تركيه به عنوان مهمان افتخاري سخنراني ويژه‌اي ايراد كرد. ميتات رنده در سخنان خود اهميت همكاري منطقه‌اي در حوزه‌ي درياي سياه را خاطر نشان ساخت و اركان اصلي چشم‌انداز جديد ‌ را كه تركيه مي‌خواهد براي بيستيمن سالگرد استقرار «همكاري اقتصادي درياي سياه»(هادس) اعلام كند با حاضران در ميان گذاشت.

مجمع عمومي خانم سدا (ككنل) جاتالكايا را به عنوان دبيركل جديد اتحاديه منصوب كرد و از آقاي مراد زنگور، دبيركل قبلي، به خاطر مساعدت، راهنمايي، و رهبري برجسته‌اي كه در طول دوران دبيركلي خود به اتحاديه ارايه داده بود، صميانه قدرداني به عمل آورد.

اين مجمع همچنين درخواست عضويت كنفدراسيون كارفرمايان بخش خصوصي لهستان را به عنواتن عضو وابسته تصويب كرد، و در هماهنگي با روند همبستگي انجمن‌ كارفرمايان در اكراين، رضايت خود را از جايگزيني كنفدراسيون كارفرمايان اكراين با فدراسيون كارفرمايان اكراين در اتحاديهاعلام داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا