آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان، جان گي كارير دبيركل اتاق بازرگاني بين‌المللي و تاداهيرو آسامي دبيركل كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در بيانيه‌ي مشتركي به پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امر كسب و كار و حقوق بشر، نظرات اعضاء سازمان‌هاي متبوع خود را در مورد «اصول راهنماي» ارايه شده از سوي جان راگي ارايه دادند.

خاطر نشان مي‌شود، پيش از اين آنتونيو پنالوزا با ارسال نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، پيش نويس اين بيانيه‌ را براي آن‌ها ارسال كرده و از آنان خواسته بود تا نظرات خودشان را در اين مورد با وي در ميان بگذارند. «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] نيز متن كامل آن بيانيه را در اختيار علاقمندان قرار داد تا بتوانند نظرات احتمالي خودشان را به آنتونيو پنالوزا منعكس كنند.

خاطر نشان مي‌شود كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

در ادامه، ترجمه‌ي نامه‌ي سه دبيركل به پروفسور جان راگي تقديم مي‌شود. با اين اميد كه مورد توجه كنشگران حقوق بشر در ايران قرار بگيرد:

جان عزيز

همانطور كه مي‌دانيد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب‌ و كار وابسته به «سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه»‌، كه با هم صداي بيشترين نمايندگي كسب و كار جهاني را شكل مي‌دهند، فعاليت شما را از نزديك پيگيري كرده‌اند و هر وقت مقدور بوده به آن مدد رسانده‌اند. ما از گزارش شما به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در طول مدت مأموريت خود استقبال كرده‌ايم و همانند ديگران، از چارچوب «حمايت، احترام، جبران» جنابعالي پشتيباني نموده‌‌ايم. اين چارچوب تفكيك روشني بين وظايف دولت‌ها و شركت‌ها در عرصه‌ي كسب و كار و حقوق بشر قائل شده است. رويكرد عملگرايانه‌ي شما اجازه داد تا اين چارچوب از جريان يك مشاوره‌ي صريح و قوي با تمام علاقمندان به نتيجه‌ي كار شما سربرآورد.

ما از فرصت پيش آمده براي ملاقات شما در پاريس در تاريخ 5 اكتبر به خوبي بهره برديم و از درخواست كمك به شما براي تدوين «اصول راهنما» كه محتواي اصلي گزارش آخر شما به شوراي حقوق بشر خواهد بود استقبال مي‌كنيم. به همان منظور، اين سه سازمان بعد از نشست 5 اكتبر با اعضاء خود وارد مذاكره شدند و بسيار خرسند هستند كه اين نظرات و توصيه‌ها را تقديم حضور جنابعالي كنند.

ما اميدواريم كه اين توصيه‌ها در تدوين «اصول راهنما» براي شما مفيد باشد،‌ اصول راهنمايي كه نه فقط با نقش كليدي دولت‌ به عنوان نخستين وظيفه در گنجاندن حقوق بشر در حوزه‌ي قضائي‌اش با صراحت برخورد مي‌كند بلكه همچنين با مسؤليت شركت در رعايت احترام به نحوي كه بتواند پايدار باشد و تمام كمپاني‌ها صرف‌نظر از اندازه و موقعيتشان آن را رعايت كنند نيز برخورد كرده است.

روشي كه بر اساس آن ما مي‌توانيم مالكيت را در ميان اعضاء‌ خود توسعه بدهيم در موفقيت چارچوب جنابعالي كليدي است. اين امر به ميزان بسيار زيادي بستگي به اين دارد كه چارچوب جنابعالي تا چه مي‌تواند اجرا شود يا خواهد شد. به همين دليل، ما توچه شما را به اين واقعيت جلب مي‌كنيم كه كسب و كار خواهد خواست تا از هر سوء تفسير و مغايرت احتمالي در آينده در چارچوب سازمان ملل براي حقوق بشر اجتناب شود. از همين رو، ما از هر نوع پيگيري بالقوه كه در هر سطح صورت بگيرد تا هم سطحي ميدان بازي را تضمين كند استقبال مي‌كنيم. همچنين، از نقطه نظر ما مهم است كه به اين واقعيت اذعان شود كه كسب و كار، به عنوان يك طرف قانوني،‌ در حوزه‌ي قلمروي وظيفه‌ي دولت در امر حمايت، نيز حقوق بشر دارد و اينكه ساير بازيگران اجتماعي نيز در اين فرايند مسؤليت‌هاي خودشان را براي احترام به همان حقوق بشر حفظ كنند. ما اميدورايم كه ساير ذينفعان در چارچوب وظايف و مسؤليت‌هاي خودشان عمل كنند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت براي تحقق نتايج مثبت و ارزشمند در كنار شما خواهند ماند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا