در اهميت انتشار «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان»‌ از سوي «سازمان تأمين اجتماعي» (ستا) همين بس كه دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) طي نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا، انتشار نخستين شماره‌ي اين بولتن خبري را به اطلاع آنان رسانده و خاطر نشان ساخته كه متن اين بولتن خبري از طريق وب‌سايت‌هاي كعاصكا و «پيام كارفرمايان» در دسترس علاقمندان نيز قرار گرفته است. جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا در پايان نامه‌ي خود تأكيد كرده است كه:‌ «آن تشكل محترم نيز با اطلاع رساني مقتضي به زيرمجموعه هاي خود ، آن سازمان (تأمين اجتماعي)‌ رادر جهت تقويت و كسب نتايج مطلوب ياري نمايد». اين همه حسين نيت دبيركل هيچ انگيزه‌اي ندارد جز كمك به بهبود امور و ارتقاء فضاي كسب و كار و تعميق سه‌جانبه‌گرايي. به قول معروف،‌ جواب «هاي» «هوي» است. وقتي سازمان تأمين اجتماعي – شايد براي نخستين بار – بولتن ويژه‌ي كارفرمايان منتشر مي‌كند، كارفرمايان نيز از چنين اقدامي به نيكي استقبال خواهند كرد. با اين همه، كمك به سازمان تأمين اجتماعي جهت تقويت و كسب نتايج مطلوب، فقط معرفي بولتن نيست. تلاش براي بهتر شدن كيفيت اين بولتن‌ هم شايد بي‌فايده نباشد، و نقدي كه در ادامه تقديم مي‌شود همين هدف را دنبال مي‌كند:‌

بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان يا بريده‌ي جرايد ويژه‌ي مديران؟‌

درست در قسمت پائين صفحه‌ي اول نخستين شماره‌ي «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان»‌، آبان ماه 1390، اين عبارت نيز قيد شده است:‌ «گزيده‌ي اخبار جرايد و خبرگزاري‌ها در حوزه‌ تأمين اجتماعي». مرورمطالب نخستين شماره‌ي «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان» نيزنشان مي‌دهد كه اين توضيح واقعيت را بيان كرده و مطالب اين بولتن چيزي جز گزيده‌ي اخبار جرايد و خبرگزاري‌‌ها كه در گذشته منتشر شده‌اند، نيست. در اين صورت مي‌توان پرسيد كه اين جريده، بولتن خبري است يا بريده‌ي جرايد؟

گفتني است كه تا همين چند سال پيش كه امواج انقلاب اينترنتي جهان را درننورديده بود، بيشتر سازمان‌ها بريده‌ي مطالب جرايد را كه در مورد آن سازمان نوشته شده بود،‌ گردآوري مي‌كردند و به صورت روزانه، هفتگي يا ماهانه در اختيار مسؤلان ارشد سازمان قرار مي‌دادند تا از بازتاب عملكرد سازمان در افكار عمومي و جرايد با خبر بمانند. صرف نظر از اينكه در دهكده‌ي جهاني و به رغم انقلا‌ب‌ مداوم اينترنتي، كاركرد «بريده‌ي جرايد» همچنان محلي از اعراب دارد يا نه، مي‌توان پرسيد نشريه‌اي كه با عنوان «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان» منتشر شده،‌ در اقع بريده‌ي جرايد است يا يك بولتن خبري؟ و اساساً بين اين دو چه تفاوت‌هايي وجود دارد يا بايد وجود داشته باشد؟ پيش از پرداختن به اين پرسش‌ها، لازم است مطالب نخستين شمارة‌ي «بولتن خبري» به اجمال مرور شود.

راه‌ اندازي سرويس اينترنتي ارسال حق بيمه تأمين اجتماعي

نخستين خبر «بولتن خبري» ويژه‌ي كارفرمايان،‌ به نقل از «خبرگزاري فارس» – كه اين خبرگزاري نيز از «تأمين» نقل كرده – به راه‌ اندازي سرويس اينترنتي ارسال حق بيمه تأمين اجتماعي پرداخته است. در اين خبر از جناب آقاي رحت‌الله حافظي مديرعامل محترم سازمان تأمين اجتماعي (ستا) نقل شده كه با راه‌ اندازي سرويس اينترنتي حق بيمه، ارسال ليست و پرداخت حق بيمه به صورت غيرحضوري ميسر مي‌شود. به گفته وي، كارفرمايان تحت پوشش شعبه يك تأمين اجتماعي تهران بزرگ از 5 آبان سال جاري مي‌توانند با مراجعه به اين شعبه و عقد قرارداد و دريافت رمز اينترنتي، ليست حق بيمه كاركنان خود را از طريق اينترنت و بدون حضور در شعبه مربوطه پرداخت كنند. در انتهاي اين خبر ذكر شده است كه اين طرح تا پايان آذر سال جاري در تمام شعب تهران و تا پايان سال 90 در كل كشور اجرايي خواهد شد.

بدون ترديد اين خبر براي تمام كارفرمايان كه براي انجام دستي اين خدمات هزينه‌ها و زحمات زيادي را متحمل مي‌شوند،‌ خبر بسيار مسرت بخشي است. خبرگزاري تأمين و به نقل از آن،‌ خبرگزاري فارس نيز براي مخاطبان خود – كه عموم مردم هستند – خبر شسته رفته‌اي تنظيم كرده‌اند. اما آيا «بولتن خبري» ويژه‌ي كارفرمايان نيز مي‌بايست اين خبر را عيناً از همين خبرگزاري‌ها نقل مي‌كرد؟ يا لازم بود اين خبر، براي آنكه ويژه‌ي كارفرمايان شود، اطلاعات كاربردي خاصي را نيز در اختيار كارفرمايان قرار مي‌داد؟‌ از جمله، شماره‌هاي تلفن تماس با شعبه‌ي يك سازمان تأمين اجتماعي تهران بزرگ، نشاني سايت سازمان، نمونه‌اي از فرم قرارداد و اطلاعات و اسناد مورد نياز براي انعقاد قرارداد، اشخاصي كه براي عقد قرارداد بايد به شعب ستا مراجعه كنند و اطلاعات كاربردي ديگري از اين دست…

پرونده‌ها و ابلاغ احكام مطالباتي كارفرمايان الكترونيكي مي‌شود

دومين خبر نخستين شماره‌ي «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان»‌ به روند الكترونيكي شدن پرونده‌ها و ابلاغ احكام مطالباتي كارفرمايان اختصاص داده شده است. منبع اين خبر ذكر نشده، در نتيجه شايد بتوان نتيجه گرفت كه گروه تحريريه‌ي «بولتن خبري» اين خبر را توليد كرده باشد. هرچند در آن صورت هم بهتر بود كه منبع خبر نقل مي‌شد.

اين خبر از قول جناب آقاي رضا اميني مديركل محترم تأمين اجتماعي شرق تهران بزرگ در نشست شوراي اداري – بدون ذكر تاريخ – نقل شده كه گفته است «طرح تشكيل الكترونيكي پرونده‌ها و ابلاغ‌هاي احكام مطالباتي در شعب تابعه، پس از اتمام آزمايش و اخذ مجوزهاي قانوني، عملياتي و آغاز مي‌شود». در اين خبر توضيح داده نشده كه آزمايش كي تمام مي‌شود و مجوزهاي قانوني كي اخذ خواهد شد و اين طرح در چه زماي عملياتي و آغاز مي‌شود. وي در ادامه فقط توضيح داده است كه اين طرح «براي نخستين بار به صورت آزمانيشي در شعبه 27 تهران آغاز شده است». كي آعاز شده، معلوم نيست. در واقع، چهار پارگراف اين خبر در مورد محاسن الكترونيكي شدن پرونده‌ها و ابلاغ احكام است و اطلاعات كاربردي ويژه‌اي در اختيار مخاطب ويژه – كه كارفرمايان هستند – قرار نمي‌دهد.

اجراي ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مستلزم اختصاص اعتبار است

سومين خبر بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان از خبرگزاري ايلنا (خبرگزاري كار ايران) – آن هم بدون ذكر تاريخ – نقل شده است، اما كل خبر چيزي نيست حز بخش‌هايي از سخنان جناب آقاي دكتر رحمت‌الله حافظي مديرعامل محترمستا.

اينكه نكات مطرح شده از سوي مديرعامل محترم ستا براي كارفرمايان مفيد و لازم هست يا نه، يك مسأله است، اما اينكه «بولتن خبري» سازمان تأمين اجتماعي، سخنان مديرعامل همين سازمان را از خبرگزاري ديگري – آن هم به صورت بريده و ناقص – نقل كند، كمي عجيب به نظر مي‌رسد. عجيب‌تر اينكه در خبر ايلنا قيد نشده كه اين سخنان در كجا و به چه مناسبتي از سوي مديرعامل مطرح شده است. اما لب مطل چيست؟ هيچ. جناب حافظي «اعمال فشار به سازمان تأمين اجتماعي به دليل عدم اجراي ماده 80 برنامه پنجم توسعه را ناروا و غيرمنصفانه دانست».

مي‌دانيم كه براساس بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم دولت مي‌بايست بخشي از سهم حق بيمه‌‌ي كارفرمايان را – طبق شرايطي و به صورت پلكاني – پرداخت مي‌كرد و به اين ترتيب از بنگاه‌هاي جديدي كه مبادرت به استخدام نيروي كار مي‌كردند حمايت به عمل مي‌آورد. ظاهراً همه مي‌پرسند سال به پايان مي‌رسد از تخفيف پلكاني خبري نيست و مديرعامل ستا توضيح داده كه اعتبار لازم براي اجراي اين تخفيف پيش‌بيني نشده است.

شايد انتشار چنين اخباري در كشمكش‌هاي تقريباً بي‌حاصل اما مداوم در ميان بخش‌هاي مختلف حاكميت كاربردي داشته باشد، اما به چه درد كارفرمايان مي‌خورد؟ به علاوه،‌ اگر ارايه‌ي توضيح در اين زمينه ضرور باشد،‌ چرا گروه تحريريه‌ي «بولتن خبري» به صورت دست اول از خود مديرعامل نقل قول نمي‌آورند؟‌

بازنشستگي بيمه شدگان تأمين اجتماعي با 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه

چهارمين خبر «بولتن خبري» از «تأمين» نقل شده است. بر اساس اين خبر «سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه بازنشستگي بيمه شدگان براساس بند 91 قانون بودجه سال 90 كل كشور را به واحدهاي اجرايي اين سازمان ابلاغ كرد».

در ادامه اين خبر آمده است: «بر اساس اين بخشنامه بيمه شدگان مرد با داشتن 60 سال و زنان 55 سال تمام و دارا بودن حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مي‌توانند در خواست بازنشستگي نمايند».

مي‌توان تصور كرد بقيه‌ي مقاد اين خبر مهم از روي بخشنامه‌ي بازنشستگي بيمه شدگان خلاصه نويسي شده و البته، براي مخاطبان عام، به صورت حرفه‌اي تدوين شده است. اما، صحبت بر سر تنظيم خبر براي «مخاطب خاص»‌ است. براي اين كار چه مي‌شد كرد؟

به نظر مي‌رسد درج متن كامل بخشنامه، يا دادن نشاني اينترنتي براي دستيابي به متن اصلي آن، از جمله كارهايي بود كه اين خبر را از يك خبر عام به يك خابر خاص و ويژه‌ي كارفرمايان ارتقاء مي‌بخشيد.

واگداري «شستا» منتفي است

پنجمين خبر نخستين شماره‌ي «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان»‌ از روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» – البته بدون تاريخ و شماره‌ي روزنامه – نقل شده است. مطالب اين خبر بر اساس سخنان جناب آقاي دكتر عبد‌الرضا شيخ الاسلامي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي «در مراسم صبحانه خوري روز گذشته اتاق ايران (چه روزي بوده؟) كه به رسم جلسات دوره‌اي اين بار به بررسي فضاي كسب و كار مي پرداخت» تهيه شده است. اينكه وزير محترم در آن نشست واقعاً‌ چه گفته و چرا گفته، و آن گفته‌ها در خبرگزاري‌ها و جرايد ايران چگونه منعكس شده، مطلب مهمي است و تحليل‌ آن بخشي از سنت روزنامه‌ نگاري در ايران امروز را به نمايش مي‌گذارد. مهم‌ترين ويژگي‌هاي‌ سبك غالب گزارش نويسي از سخنراني‌هاي مسؤلان در ايران امروز، از جمله، عبارت است از: نقل قول‌هاي نسبتاً دقيق اما بي‌ارتباط با روح كلي سخنراني، انتخاب اين نقل قول‌ها براساس تنش‌هاي موجود سياسي، همراه با داوري‌هاي عموماً غيرحرفه‌اي و غيرمنصفانه. با اين ويژگي‌ها بايد حدس زد كه جگر مسؤلان مختلف از نحوه‌ي بازتاب سخنانشان در خبرگزاري‌ها و جرايد بايد خون باشد! هرچند مخاطبان اين جرايد هر روز با نمونه‌هاي فراواني از اين دست مواجه هستند، اما به عنوان نمونه فقط به يك مورد در گزارش روزنامه‌ي دنياي اقتصاد كه در بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان نقل شده اشاره مي‌شود.

بر اساس اين گزارش – البته آنطور كه در «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان» آمده – شيخ الاسلامي در آن مراسم صبحانه‌خوري اتاق ايران از جمله گفته است‌: «دولت به هيچ عنوان نبايد در امور تعاون دخالت كند و بايد صرفاً به امر حاكميت در اين بخش اكتفا شود».

درست پس از همين نقل قول مي‌خوانيم: «در اين نشست عباس وطن پرور، دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور تندترين انتقادها را به روند اصلاح قانون كار وارد كرد و در نقد اظهارت وزير كار به مشكلات موجود در اقتصاد كشور اشاره و به اين تريبت استدلال كرد كه با وجود اين مشكلات اصلاح قانون كار كارگشاي فضاي كسب و كار نخواهد بود! (علامت تعجب از ماست)

وطن پرور بر اساس نظريه‌هاي علمي سياست‌هاي اشتغال كشور را غيركارشناسانه ارزيابي كرد و گفت: «اشتغال يارانه‌اي،‌ اشتغال صدقه‌‌اي و دستوري از شاخصه‌هاي اقتصاد غيرعلمي در جهان است حال انكه متأسفانه سياست‌هاي اشتغال ايران صدقه‌‌اي و سياست‌هاي كاري كشور دستوري است».

از نقل بقيه‌ي افاضات اين آقاي وطن‌پرور صرف نظر مي‌شود. اما جاي اين پرسش وجود دارد كه گزارشگر روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد»‌ از كجا به اين نتيجه رسيده است كه آقاي وطن پورر «بر اساس نظريه‌هاي علمي»‌ سياست‌هاي اشتغال را غيركارشناسانه ارزيابي كرده است؟‌ آيا وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي حق نداشت در همان نشست صبحانه ‌خوري اتاق اعلام كند: «تلاش من اين است كه از فضاي سياسي و رسانه‌اي كاذب پرهيز كنم، چرا كه مصلحت مملكت در اين روزنامه بازي‌ها و سياست‌ بازي‌ها از بين مي‌رود». گزارشگر محترم روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» در ادامه نوشته است:‌«البته پس از اين كه به طور مخفيانه در اين مورد تذكري به شيخ الاسلامي داده شد،‌ او با اشاره به اين تذكر، اظهارات خود را اصلاح كرد و گفت: البته برخي از رسانه‌ها نيز وجود دارند كه با حسن نيت به انتشار اخبار مي‌پردازند». آيا واقعاً‌ چنين رسانه‌ها و روزنامه‌هايي باقي مانند‌ه‌اند، يا اينكه تيتر‌هاي اول روزنامه‌ها و خبرهاي صدا و سيما را نيز ميزان پولي تعيين مي‌كند كه به عناوين مختلف بايد پرداخت شود؟‌ و آيا مسؤلان «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان» با اين امور جاري و عادي شده بيگانه‌اند؟‌

به عنوان يك نمونه‌ي ديگر بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه آقاي وطن‌ پرور مدت‌هاي مديد است كه هيچ سمتي در «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» نداشته است و اين شورا بارها در مورد يدك كشيدن القابي مانند دبير يا سخنگوي اين شورا به وي هشدار داده است. با اين همه،‌ و به رغم تذكرات متعدد، در جرايد و خبرگزاري‌ها، نقل قول از وي هميشه با همين القاب قلابي همراه مي‌شود. آيا اين امر صرفاً تصادفي يا از سر ناآگاهي گزارشگران است؟ آيا خبرنگاران و سردبيران نمي‌دانند مسؤليت درستي مطالبتي كه حتي از ديگران نقل مي‌كنند برعهده‌ي آنان است؟‌

راه‌اندازي سرويس اينترنتي ارسال حق بيمه

آخرين خبر نخستين شماره‌ي «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان»‌ از «عصر ايرانيان»‌ نقل شده (آن هم بدون تاريخ). عصر ايرانيان هم،‌ از قول جناب آقاي رحمت‌الله حافظي همان مطالب مربوط به راه‌اندازي سرويس اينترنتي اراسل حق بيمه را كه در نخستين خبر بولتن خبري – به نقل از خبرگزاري فارس و آن‌ هم به نقل از خبرگزاري «تأمين»، نقل شد، دوباره نقل كرده است. بخوانيد: «حافظي اظهار داشت اين سرويس به صورت آزمايشي در حال اجراست و طي چند ماه آينده به صورت فراگير در كل كشور قابل استفاده خواهد بود و كارفرمايان تحت پوشش شعبه يك تأمين اجتماعي تهران بززگ از 5 آبان سال جاري مي‌توانند ليست حق بيمه كاركنان خود را از طريق اينترنت پرداخت كنند». تكرار اين خبر به اين شكل خلاصه شده چه ضرورتي داشته است؟

بريده‌ي جرايد يا بولتن خبري؟

در حال حاضر نزديك به تمام روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها تحت كنترل حلقه‌هاي قدرت هستند كه با يكديگر درگير نزاعي بي‌پايان شده‌اند. در اين فضاي رسانه‌اي، خبرنگاري فعاليتي پروفشنال، مبتني بر تخصص و اتكيز، بي‌طرفانه، حقيقت جو و حقيقت گو نيست. خبر بيشتر براي زيرآب‌زني و رو‌كم كني و غرق كردن رقيب توليد مي‌شود. در اين فضاي مسموم و فاسد با پرداختن پول بيشتر است كه مي‌توانيد خبر خود را به تيتر يك بدل كنيد. دنبال كردن كوران‌هاي رسانه‌اي شايد براي مسؤلان سازمان‌هاي دولتي بسيار واجب باشد، چرا كه هر لحظه بايد مراقبت كنند كه كدام حلقه دارد زيرآبشان را مي‌زند. در چنين شرايطي توليد «بريده جرايد» لازم است. اما نه به صورت ماهانه و كاغذي بلكه به صورت آنلاين و الكترونيكي. در اين صورت، اين بولتن خبري كاغذي ماهانه به درد ايفاي نقش بريده‌ي جرايد در جهان اينترنتي نمي‌خورد.

با اين همه،‌ كارفرمايان به كسب اخبار دست اول سازمان تأمين اجتماعي واقعا‌ً نياز دارند و به همين خاطر است كه دبيركل كعاصكا در نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا به معرفي «بولتن خبري ويژه‌ي كارفرمايان»‌مي‌پردازد و عملاً به استقبال اين ابتكار مي‌رود. اما مرور خبرهاي نخستين شماره‌ي اين نشريه نشان مي‌دهد كه اگر مسؤلان محترم روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي واقعاً‌ در پي خبر رساني به معناي دقيق كلمه هستند، حتماً‌ بايد از كپي پيست كردن خبرهاي غيردقيق، غيرحرفه‌‌اي، مغرضانه، و در خوشبينانه‌ ترين داوري، خبرهايي كه ويژه‌ي كارفرمايان نيستند،‌ دست بردارند و خودشان نسبت به توليد خبرهاي ويژه‌ي كارفرمايان اقدام كنند. براي انتشار اين خبرها نيز به صرف هزينه‌ي چاپ و توزيع و انتظار ماهانه چندان نيازي نخواهد بود. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران – با بيش از 50 هزار عضو، كه همچنان رو به افزايش است – آمادگي خود را براي انتشار آنلاين خبرهاي سازمان تأمين اجتماعي اعلام مي‌كند. از اين مهم‌تر، آماده است بخشي را در اختيار مسؤلان محترم روابط عمومي آن سازمان قرار دهد تا خودشان به صورت مستقيم و بي‌واسطه با بيش از 50 هزار كارفرما و بنگاه توليدي ارتباط برقرار كنند. براي عملياتي كردن اين پيشنهاد كافي است لب تركنند!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا