نشست «مقامات ارشد اشتغال» كشورهاي گروه 20 روز پنجشنبه 7 آوريل 2011 (18 فروردين 1390) در پاريس برگزار شد. به همين مناسبت سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشاوره‌اي كسب و كار و صنعت، وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه بيانيه‌‌ي مشتركي در تاريخ 11 آوريل 2011 منتشر كردند كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌سازد رياست اجلاس امسال كشورهاي گروه 20 بر عهد‌ه فرانسه است. براي كسب آخرين اطلاعات در مورد اجلاس امسال گروه 20 اينجا را كليك كنيد.

دولت‌‌ها براي بهبود درازمدت مشاغل و اقتصاد جهاني به تشديد تلاش‌ها براي هماهنگ‌ سازي سياست جامع اقدمات براي بازگرداني اعتماد و پايداري به بازارهاي مالي و دسترس‌‌بودگي سرمايه نياز خواهند داشت. چارچوب‌هاي نظارتي رقابت‌‌-خواه [1] كه پشتيبان نوآوري، بازرگاني و سرمايه‌گذاري باشند، نيز، اصلاحات ساختاري در بازارهاي كار براي احياء اعتماد كارفرمايان و پشتيباني از ينگاه‌هاي پايدار و شغل آفريني همچنان مطلوب‌ هستند.

كارپذيري [2] تمام گروه‌ها‌ از طريق آموزش بهتر، توسعه‌ي مهارت‌هاي اثربخش، از جمله از طريق ارتقاء مداوم آموزش و پرورش شغلي (آ.پ.ش)، و ارتقاء تطابق مهارت‌ها با بازار كار بايد به اولويت كليدي دولت‌هاي گروه 20 بدل شود. هم امروز و هم در آينده، يادگيري عمرمدت [3] افراد كاركن را براي مواجهه با نيازهاي بازار‌هاي كار بهتر آماده مي‌سازد. «استراتژي مهارت‌ها»ي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و «استراتژي يادگيري» سازمان بين‌المللي كار، كه به گروه 20 تقديم شده، از تلاش‌ها در اين زمينه پشتياني مي‌‌كند و نقطه‌ي شروع خوبي براي گروه 20 خواهد بود.

كسب و كار همچنين در پي يك استراتژي اشتغال جوانان است كه سياست‌هاي اندرپيوسته‌ي [4] رشد اقتصادي و شغل‌ آفريني پايدار را در بر بگيرد.شغل‌آفريني بخش خصوصي براي جوانان بايد با اصلاحات ساختاري مانند تضمين انعطاف‌پذيري رويكرد‌ها نسبت به كار و سياست‌هاي حداقل دستمزد اثربخش، كاهش هزينه‌ي كار بي‌مزد و اجراي فعال سياست‌هاي بازار كار متمركز بر جوانان، پشتياني شود. آموزش، يادگيري و تطابق بهتر مهارت‌ها با شغل‌ها، و نيز، ترويج كارآفريني جوانان اساسي ، و همكاري ذي ‌چند نفعي [5] براي مواجهه با چالش‌هاي اشتغال جوانان حياتي خواهد بود.

«مقامات ارشد اشتغال» در مورد اهميت نقش گفتگوي اجتماعي براي سياست‌هاي اثربخش اشتغال و يادگيري عمرمدت توافق دارند. دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي مواجهه با چالش بلندمدت بيكاري را به عنوان شايسته‌ي تمركز مهم و تحليل بيشتر به رسميت شناخته‌اند. در ميان سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله شركاي اجتماعي، كارفرمايان و اتحاديه‌هاي كارگري در پي سياست جامع اشتغال بهتر در سطوح دولت و مناطق هستند. در پي مداخله‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشاوره‌ي كسب و كار و صنعت در مورد نياز به صورت‌بندي اقتصادي غيررسمي، دولت‌هاي نيز تصميم گرفتند اين موضوع را در روند كار گروه 20 بگنجانند.

سازمن بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشاوره‌ي كسب و كار و صنعت براي مواجهه با سياست جامع در روند گروه 20 در 23 مه مشاركت خواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا