نود و هشمين كنفرانس بين‌المللي كار از روز سوم تا نوزدهم ژوئن سال 2009 در ژنو برگزار خواهد شد. برنامه‌ي اين كنفرانس در جزوه‌اي با عنوان «راهنماي كنفرانس» از سوي سازمان بين‌المللي كار انتشار يافت. بخش‌هايي از ترچمه‌ي اين سند در ادامه تقديم شده است. در انتهاي همين نوشه، علامت متن پي.دي.افي اين سند نيز مشاهده مي‌شود. با كليك كردن آن متن اين سند را به زبان انگليسي دريافت خواهيد كرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران درخواست مي‌شود متن كامل اين سند را در اختيار اعضاء تشكل مبتوع خود قرار دهند.

به علاوه، اگر در ميان اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي هستند كساني كه وقت و مهارت ترجمه‌ي اين اسناد به زبان فارسي را دارند، از آنان درخواست مي‌شود با «گروه نويسندگان» مكاتبه و در امر ترجمه به «پيام كارفرمايان»‌ كمك برسانند.

برنامه‌ي نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كاردر 11 بخش تدوين شده است. ترجمه‌ي برخي از آن‌ها:

1. دستور كار كنفرانس

موضوع‌هاي ثابت

I –
- الف) گزارش رئيس و شوراي حكام و دبيركل
- ب) گزارش جهاني از پيگيري بيانيه‌ي آي.ال.او در مورد حقوق و اصول بنيادين در كار [1]

II- برنامه‌ و بودجه‌ي پيشنهادي براي سال 2010 و مسائل ديگر

III- اطلاعات و گزارش‌ها در مورد كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌ها

موضوع‌هايي كه از سوي كنفرايس يا شوراي حكام در دسور كار كنفرانس قرار گرفته است

IV- تشريح يك توصيه خودمختار در مورد اچ‌.آي.وي/ايدز در در دنياي كار – تدوين استاندارد، مذاكره‌ي دوگانه

V- اشتغال و حمايت اجتماعي در متن جمعيت‌شناختي جديد – مذاكره‌ي عمومي مبتني بر رويكرد پكپارچه

VI- برابري جنسيتي محور كارشايسته – مذاكره‌ي عمومي

2. قواعد روشي كنفرانس

قواعد روشي كنفرانس در اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار و در مقررات اجرايي [2] كنفرانس بين‌المللي كار آمده است.

اين متن‌ها، و نيز خلاصه‌ي آن‌ها در دفترچه راهنماي هيأت‌هاي نمايندگي با عنوان «مقررات اجرايي در يك نگاه» در واحد خدمات توزيع اسناد در ژنو قابل دستيابي است و نيز مي‌توان از سايت آي.ال.او آن‌ها را به دست آورد. دفترچه راهنما نيز در وب سايت كنفرانس سال 2009 قرار خواهد گرفت.

3. برنامه كنفرانس

  • سنه‌شنبه 2 ژوتن
    - براي آنكه به كميته‌هاي فني اجازه داده شود تا كار اساسي خودشان را در نخستين روز كنفرانس شروع كنند، نشست‌ گروه‌ها يك روز پيش از افتتاح رسمي كنفرانس برگزار خواهد شد. در نتيجه، روز سه‌شنبه 3 ژوئن، علاوه بر نشست‌هاي معمولي گروه‌هاي دولت، كارفرمايان و كارگران، كه طي آن‌ گروه‌ها مسؤلان خود را انتخاب مي‌كنند، در ارتباط با كميته‌هاي مختلف پيشنهادهاي خود را ارايه مي‌دهند و با رويه‌ي كنفرانس آشنا مي‌شوند، شرابط نشست‌هاي برنامه‌ريزي گروه‌ي براي كميته‌ها نيز تعيين خواهد شد، تا از سوي هر گروه به نحو شايسته به اجرا درآيد. از همين رو اعضاء هيأت‌هاي سه‌چانبه ملي بايد در زمان مناسب به ژنو برسند تا بتوانند در اين نشست‌هاي مهم شركت كنند.

نشست‌هاي كامل گروهي در اتاق‌هاي زير رگزار مي‌شود:

- گروه دولت: در سالن مجمع كاخ ملل
- گروه كارفرمايان: در اتاق شوراي حكام آي.ال.او
- گروه كارگران: در اتاق XIX كاخ ملل

  • چهارشنبه 3 ژوئن

ساعت 10 پ ظنشست افتتاحي در سالن مجمع كاخ ملل. در نشست افتتاحي، هيأت‌ها مسؤلان كنفرانس را انتخاب خواهند كرد، كميته‌هاي مختلف را تشيكل مي‌دهند و ديگر تصميم‌هاي لازم را اتخاذ مي‌كنند. كميته‌ي انتخاب بي‌درنگ پس از نشست افتتاحي كنفرانس تشكيل مي‌شود تا تصميم‌هاي مربوط به ترتيبات كنفرانس را اتخاذ كند.

ساعت 11. پ.ظكميته‌ها كار خود را آغاز مي‌كنند. كميته‌ها به نشست‌هاي خود ادامه مي‌دهند تا گزارش‌هاي خود را در پايان دومين يا آغاز سومين هفته به تصويب برسانند.

  • جمعه 12 ژوتن

ساعت 10 پ.ظ. و 3 ب. ظ. : مذاكره در نشست عمومي گزارش جهاني از پيگيري بيانيه‌ي آي.ال.او در مورد حقوق و اصول بنيادين در كار

  • دوشنبه 15 ژوئن تا جمعه 19 ژوئن

هفته‌ي نشست عمومي، شامل بيانيه‌هاي هيأت‌هاي نمايندگي، پانل‌هاي سطح بالا، اجراي برنامه‌‌هاي خاص، تصويب گزارش‌ها و اخذ رأي در مورد اسناد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا