مقدمه: امروزه کمتر کسی است که نام سازمان ملل /United Nations را نشنیده باشد و یا با آن آشنایی نداشته باشد. سازمانی که در سال 1945 میلادی تاسیس شد. زمانی که کشورها در انبوهی از ویرانیو تخریب های ناشی از جنگ جهانی دوم خواستار برقراری صلح شدند و به این ترتیب با پایان گرفتن این دومین جنگ بزرگ جهانی، سازمانی تحت عنوان سازمان ملل را بر پا نمودند.

پس از شکل گیری و تآسیس این نهاد بین المللی، آژانس های تخصصی بسیاری بصورت سازمان های بین المللی مستقل به لحاظ: حقوقی، شرایط عضویت، ارگان های متشکله، بودجه و منابع تامین مالی، و خلاصه با اساسنامهها و مقررات و ضوابطی متفاوت از یکدیگر و خاص خود، از طریق توافقات حاصل از مذاکرات و گفتگوهای انجام شده با آن سازمان (ملل) به آن مرتبط شده و به صورت آژانس های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل در آمدند.

سازمان ملل خود بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی تاسیس یافت لیکن برخی از آژانس های تخصصی که پس از آن به پیوند با آن در آمدند یا همزمان با آن سازمان تاسیس شدند، و یا برخی دیگر بعد از سال های 1945 توسط خود آن نهاد و به منظور رفع نیازهای پیش آمده بر اثر تحولات زمانی ایجاد شدند. این در حالی است که برخی دیگر از آژانس های تخصصی حتی بسیار قبل تر آز خود سازمان ملل هم موجودیت داشتند و تآسیس آن ها حتی به زمان جنگ جهانی اول باز می گردد. در این زمره می توان به یکی از مهمترین و قدیمی ترین نهاد تخصصی بین المللی به نام سازمان بین المللی کارInternational Labour Organization / یا ساده تر بگوییم آی-ال-او اشاره کرد.

سازمان بین المللی کار (آی-ال-او)، اکنون در سال 2015 میلادی هستیم. بیش از صد سال پیش، دقیقآ در تاریخ 28 جولای سال 1914 میلادی جنگ جهانی اول، یا جنگ بزرگ The Great War /، با کانون درگیری ها در اروپا آغاز شد. این جنگ بعد از چهار سال تخریب و ویرانی در تاریخ 11 نوامبر سال 1918 میلادی پایان یافت. در شرایطی که این جنگ بیش از 9 میلیون نظامی و 7 میلیون غیر نظامی کشته بر جای گذارد و علاوه بر بن بست های تاکتیکی، میزان تلفات را با پیجیدگی های تکنولوژیکی و صنعتی در هر یک از کشور های طرف متخاصم شدت داد. این یکی از مرگبارترین نبردها در طول تاریخ بود، ولی راه را نیز برای بروز برخی تغییرات عمده سیاسی و غیر سیاسی، (از جمله انقلاب صنعتی سال 1919) در کشور های درگیر هموار ساخت.

هدف از طرح موضوع فوق یقیناً پرداختن به مقوله جنگ و تخریب های ناشی از آن، آنهم پس از گذشت نزدیک به صد سال(دقیقآ 97سال)، نیست. بلکه می خواهیم بنا به ارتباط موضوع به این حقیقت برسیم که با پایان گرفتن جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی و امضای قرار داد صلح میان طرف های درگیر، این اندیشه به آرامی شکل گرفت و مطرح شد که رفع تنش ها و مناقشات، و برقراری صلح و آرامش جهانی تنها بر پایه تحقق عدالت اجتماعی می تواند استوار باشد.

به این ترتیب با انعقاد قرار داد صلح تحت نام “معاهده ورسای” که به جنگ جهانی اول پایان داد، این اصل محوری در آن بازتاب یافت که صلح پایدار تنها بر پایه عدالت اجتماعی محقق می شود. و بر همین اساس به عنوان تحقق بخشی از آن معاهده (ورسای)، سازمان بین المللی کار/ Interbational Labour Organization / ILO در سال 1919 میلادی تآسیس یافت.

سازمان بین المللی کار با دیرینه ای بسیار بیشتر از سازمان ملل، در سال 1946 میلادی به سازمان ملل پیوست و امروزه به عنوان یکی ازمهمترین و با سابقه ترین نهاد ها در ردیف 15 آژانس تخصصی وابسته به سازمان ملل، در کنار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی، یونسکو (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد)، سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان های جهانی فعالیت می کند.

در سال 1969 میلادی، این سازمان جایزه صلح نوبل را برای ترویج صلح، و بهبود تعامل و سازش مثبت میان طبقات جامعه، پیگیری اصل کار مناسب و شایسته، و عدالت برای نیروی کار همچنین ارایه همکاری های فنی به کشور های در حال توسعه دریافت نمود آی-ال-او طیف بسیار گسترده ای از کشورها از مناطق مختلف جهان، آنهم با تفاوت های فاحش قومی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی را در بر می گیرد، برخی در زمره ثروتمندترین کشورها و برخی دیگر از میان فقیرترین آنها.

ساختـار استثنـایی و به راستـی منحصـر به فـرد سه جانبـه گرایی ایـن سازمان، جایگاهی یکسان و برابر برای دولت ها کارگران و کارفرمایان فراهم می آورد تا اطمینان حاصل شود که نظرات، نگرانی ها و مواضع کاری همه طرف های ذیربط و به ویژه شرکای اجتماعی کاملاً در تدوین و تصویب مقررات و قوانین و استانداردهای بین المللی و در شکل گیری سیاست ها و برنامه های اجرایی کاملآ بازتاب یافته و لحاظ می گردد.

این سازمان شکایات مربوط به نقض مقررات پذیرفته شده بین المللی و عدم اجرای استاندارد های بین المللی را ثبت و بررسی می کند و کشور های ناقض این حقوق را در عرصه بین المللی به چالش می کشد. آی-ال-او خود مکانیسم تحمیل تحریم علیه دولت ها را در اختیارندارد. لیکن دولت ها خود به لحاظ حفظ شأن و منزلت کشور و ملت متبوع خویش تلاش بسیار دارند تا با انجام تعهدات بین المللی که خود آزادانه و به انتخاب خود آنها را پذیرفته اند خود را در چالش سیستم نظارت های آن سازمان نیندازند.

اهداف آی-ال-او، این سازمان چهار هدف استراتژیک را در قالب اصل “کار شایسته” دنبال می کند:
-  تحقق و ترویج اصول و حقوق پایه و بنیادی در کاربرای نیروی کار،
-  تحقق اصل برابری و ایجاد فرصت های مناسب و برابر برای زنان و مردان برای اشتغال و کسب درآمد شایسته،
-  ارتقای پوشش حمایتهای اجتماعی برای همه وموفقیت طرح های آن،
-  تقویت سه جانبه گرایی (تعامل دولت و کارفرما و کارگر) و گفتگوی اجتماعی میان شرکای اجتماعی (نمایندگان ملی کارگری و کارفرمایی)

در حمایت از این اهداف، این سازمان اطلاعات، دانش، آگاهی و تخصص نمونه، استثنایی و بی نظیر خود در مسائل مرتبط با دنیای کاررا که در طول 90 سال پاسخگویی به نیازهای انسانی به کار شایسته، ارتقای استاندارد زیست باحفظ شآن و منزلت انسانی، در هر گوشه از جهان کسب کرده است در اختیار کشورها قرار می دهد و با اجزاء سه گانه و سه جانبه خود، که اجزا اصلی یک جامعه را تشکیل می دهند ، همکاری نموده و به طرق مختلف خدمات شایسته به آنها ارایه میکند. از جمله:
-  تدوین سیاست و برنامه های بین المللی جهت ارتقای حقوق پایه برای انسان ها، بهبود شرایط کار و زیست، و افزایش فرصت های شغلی
-  ایجاد استانداردهای بین المللی کار به پشتیبانی یک سیستم منحصر به فرد کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آنها
-  برنامه گسترده همکاری فنی بین المللی که با مشارکت فعال با خود اجزا سه گانه کشورها تدوین و به اجرا گذارده می شود، و برای مساعدت با کشورها به منظور به اجرا گذاردن این سیاست ها به نحوی موثر در عمل.
-  فعالیت های آموزشی پرورشی وپژوهشی به منظور مساعدت به پیشبرد تمامی این تلاش ها.

این سازمان در طول مدت زمانی نزدیک به یک قرن از فعالیت خود، در مجموع 399 سند شامل 189 مقاوله نامه‌(Convention)، 6 توافق‌نامه(Protocol) و 204 توصیه‌نامه (Recommendation) (آخرین مورد در اجلاسیه اخیر در ماه ژوئن سال 2015 میلادی) را مدونساخته است. بسیاری از کشورها این اسناد را پذیرفته‌اند و با الحاق به آنها، مفاد والزامات آنها را در کشورهای متبوعشان جاری ساخته اند. برخی دیگر اجرای آنها را غیر میسر دیده اند و به آن نپیوسته اند. این در حالی است که به تصویب آنها رآی مثبت می دهند.

از این اسناد 8 مقاوله نامه تحت عنوان مقاوله‌نامه های اصول و حقوق بنیادین در کار که متضمن حقوق پایه نیروی کار است، 4 مقاوله نامه تحت عنوان مقاوله نامه‌های با اولویت، و 177 مقاوله نامه دیگر تحت عنوان مقاوله نامه‌های فنی‌ توسط آی-ال-او گروه ‌بندی شده‌اند. اجلاسیه های سالانه کنفرانس بین المللی کار،

سازمان های تخصصی بین المللی با برگزاری کنفرانس ها و اجلاس های پیوسته فرصت ارزنده ای برای کشور ها فراهم می آورند تا در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت نموده و مواضع اصولی خود را با توجه به شرایط و منافع ملی همچنین سطح و میزان توسعه یافتگی و پیشرفت شان مطرح نمایند و به عنوان یک اهرم در جریان تصویب مصوبات مشارکت جدی نمایند.

سازمان بین المللی کارهم همه ساله در ماه ژوئن سال میلادی یک اجلاسیه تحت عنوان “کنفرانس بین المللی کار” در شهر ژنو سوئیس برگزار می کند، جایگاهی که در آن قوانین و مقررات و استاندارد ها، پروتکل ها و توصیه نامه های بین المللی به صورت پیش نویس تنظیم، تدوین، و پس از بحث های طولانی به تصویب می رسد. زیرا که این سازمان همچنین به عنوان یک پارلمان تنظیم کننده و وضع کننده قوانین و مقررات بین المللی در مسائل مرتبط با کار و امور اجتماعی شناخته شده است.

کنفرانس بین المللی کار بالاترین ارگان تصمیم سازی در آی-ال-او است که همه ساله در ماه ژوئن سال میلادی نمایندگان سه جانبه از 186 کشور عضو ان سازمان را گرد هم می اورد. کنفرانس متشکل از یک مجمع عمومی با حضور تمامی اعضای سه جانبه و همچنین کمیته های فنی است که به دلیل همزمانی نشست های آن، هر هیات با تقسیم وظایف میان اعضای نمایندگی خود (هر سه گروه) در آن شرکت می کنند. نشست های مجمع عمومی در سالن اجتماعات مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار می شود. نشست های فنی نیز در سالن های مختلف سازمان ملل بر پا می شود.

کنفرانس همه ساله با توجه به دستور کار اجلاسیه هر سال و موضوعات فنی مندرج دردستور کار آن کمیته های فنی مربوطه را تشکیل می دهد.

هر کشور عضو با اعزام، چهار نماینده، شامل دو نماینده دولت، یک نماینـده کارفرمـا و یـک نماینـده کارگـر در هـر کنفرانس دارد. تمام این نمایندگان دارای حق رای مستقل و انفرادی هستند.، تمامی آراء هر یک از نمایندگان صرف نظر از میزان وسعت، بزرگی، توسعه و پیشرفت کشور یا حتی جمعیت آن یکسان و با هم برابراست.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی با توافق سازمان های ملی حائز اکثریت نمایندگی کارگری و کارفرمایی به کنفرانس اعزام می شوند. عمومآ نمایندگان کارگری تمامی کشورها آرای خود را با یکدیگر هماهنگ می کنند همانطورکه نمایندگان کارفرمایی همه کشورها نیز مواضعشان را با یکدیگر متحد و هماهنگ می سازند . نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای هر بند مندرج در دستور کار هر اجلاسیه دو مشاور فنی از کارشناسان آگاه به موضوعات محتوایی کنفرانس همراهی می کند. طریق رای گیری و ارزش رای همه نمایندگان که از طریق سیستم کامپیوتری اتخاذ می شود یکسان و برابر است.

104 امین اجلاسیه کنفرانس سالانه بین المللی کار سال جاری،

امسال یک صد و چهارمین اجلاسیه سالانه کنفرانس بین المللی کار در تاریخ 1 تا 12 ماه ژوئن سال 2015 میلادی برابر با 11 تا 22 خرداد ماه سال 1394 در شهر ژنو سوییس، کانون بزرگترین کنفرانس ها، مذاکرات و تعاملات بین المللی برگزار شد.

این اولین اجلاسیه ای بود که برنامه کاری اش در دوران تصدی مدیر کل جدید آی-ال-او از سه هفته به دو هفته تقلیل یافته بود.(مدیر کل جدید آی-ال-او، آقای گای رایدر، متولد سال 1956، در شهر لیورپول انگلیس، فارغ اتحصیل دانشگاه کمبریج است که در سال 2012 میلادی در جریان یک رای گیری توسط کشورها به عنوان مدیر کل آی-ال-او (و جایگزین مدیر کل داوطلبانه مستعفی آی-ال-او آقای [وان سوماویا) رای آورد. وی دهمین مدیر کل آی-ال-او است.)

افتتاحیه کنفرانس در روز دوشنبه اول ماه ژوئن برابر با 11 خرداد و اختتامیه آن در روز جمعه 12 ژوئن برابر با 22 خرداد انجام گرفت. کمیته های فنی نیز مطابق بند های مندرج در دستور کار بلافاصله بعد از مراسم افتتاحیه کنفرانس کار خود را اغاز کردند و در روز چهارشنبه دهم ماه ژوئن نیز به کار خود پایان دادند. سپس گزارش های آن کمیته ها تسلیم مجمع عمومی گردید و در آنجا به تصویب رسید.

موضوعات کنفرانس امسال شامل: بند های مندرج در دستور کار اجلاسیه، همانند سال های پیشین، شامل دو بخش: بند های ثابت (که همه ساله در دستور کار کنفرانس است) و بند های غیر ثابت (که موضوعات فنی است و همه ساله متغیر است) بود به این شرح:

بند های ثابت:
- 1. گزارش رییس هیات مدیره و مدیر کل آی-ال-او
- 2. برنامه و بودجه پیشنهادی برای سازمان برای سال های 2016 و 2017 میلادی
- 3. اطلاعات و گزارش ها اجـرای استانــداردهای کار / مقاوله نامه ها و توصیهنامه ها،

و بند های غیر ثابت و فنی شامل:
- 4. واحد های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال مولد و شایسته، در قالب بحث عمومی
- 5. تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی، در قالب تدوین استاندارد شور دوم
- 6. اهداف استراتژیک حمایت اجتماعی / حمایت از کار، در چارچوب پیگیری بیانیه عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه سال 2008 آی-ال-او.

(نشست یک روزه هیات مدیره سازمان هم بلافاصله پس از پایان کار کنفرانس، در روز شنبه 13 ژوئن برابر با 23 خرداد برگزار شد که در آن جناب آقای مهندس محمد عطاردیان به عنوان نماینده کارفرمایی ایران که عضو هیات مدیره سازمان بین المللی کارهم هستند در آن شرکت نمودند.)

کنفرانس امسال بین المللی کار در قالب یکصد و چهارمین اجلاسیه درتاریخ 1 تا 12 ماه ژوئن سال میلادی جاری (2015) مطابق همیشه در شهر ژنو از کشورسوییس، کانون بزرگترین کنفرانس ها، مذاکرات و تعاملات بین المللی برگزار شد.

همچنانکه در بالا اشاره شد این اولین کنفرانس بین المللی بود که پس از انجام برخی اصلاحات و تغییرات توسط هیات مدیره سازمان بین المللی کار در شکل و محتوای کنفرانس به مدت کوتاه شده دو هفته ای بجای سه هفته همیشگی برگزار می شد. کوتاه کردن زمان کنفرانس از موارد درخواستی گروه کارفرمایان بود که ابتدا با مخالفت گروه کارگران مواجه گردیده بود که البته چالش محدودیت زمانی هم برای کل کار کنفرانس مطرح بود. ولی با بررسی و بحث در خصوص موضوع و تصمیم هیات مدیره مدت کنفرانس به دو هفته تقلیل یافت و برگزاری آنهم با رعایت زمان های اختصاص داده شده برای هر کار با موفقیت همراه شد. ارزیابی پروسه کار دو هفته ای این کنفرانس یقینآ به بهتر شدن اجلاس های آتی کمک خواهد نمود.

توافقات و مصوبات کنفرانس امسال،
- 1 ) اجلاسیه سال گذشته با مشکلات جدی در رابطه با کار کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس که از مهمترین و حساس ترین کمیته های فنی-سیاسی هر اجلاسیه است مواجه بود. زیرا با توجه به اختلاف میان دو گروه کارگری و کارفرمایی هیچ توافقی در جمع بندی و درج نتایج بررسی تعدادی پرونده کشورهای مطرح در کنفرانس حاصل نشد. (در گزارشات سال های پیشین کنفرانس که همه توسط دبیر خانه کانون عالی ثبت و ضبط می باشد موضوعات بطور گسترده آمده است و قابل مطالعه می باشد.)

پیرو مذاکرات و تلاش های بسیار انجام شده توسط گروه های مربوطه در طول سال گذشته که عمدتاً اوج آن به نشست ماه مارس هیات مدیره آی-ال-او باز می گردد، یک درک و توافق مشترک برای ادامه کار بدست آمد. و نتیجه آن شد که کنفرانس سال جاری در فضایی آمیخته از همکاری بر پا شد و نتایج مهمی نیز حاصل گردید. در مورد تمامی پرونده های خاص کشورهای مطرح در کمیته استانداردها “جمع بندی” بدست آمد و به مجمع عمومی تسلیم گردید که در آنجا به تصویب ( بدون رای گیری) نیز رسید. پروسه بهبود مکانیسم نظارتی آی-ال-او، از جمله بازنگری در استانداردهای موجود بین المللی کار هم از طریق سیستم نظارتی آی-ال-او آغاز شد.

2 ) در اجلاسیه بین المللی کاری که امسال بر گزار شد،همچنین “توصیه نامه تسهیل انتقال از اقتصاد غیر رسمی به رسمی” باشماره 204 بهتصویبرسید. نکات قابل توجه اینکه اولآ این موضوع با پیشنهاد قبلی گروهکارفرمایاندردستورکارکنفرانسقرارگرفتهبود و دوم اینکه این اولین سند بین المللی است که به تمامیت موضوع اقتصاد غیر رسمی پرداخته، و سوم آینکه این موضوع با استقبال عمومی همه اجزاء سه جانبه آی-ال-او مواجه شد. همچنانکه تصویب آن با رأی گیری انجام شد که 484 رأی مثبت و موافق بدست آورد،درحالی که تنها یک رأی مخالف داشت و 5 رأی هم ممتنع داده شد.

اهمیت این مصوبه آن است که راهنمایی های لازم برای تسهیل انتقال از بخش سازمان نیافته غیر رسمی به بخش مدیریت شده رسمی، به لحاظ قوانین و مقررات مربوطه را، بدون در بر داشتن تعهدات حقوقی و الزامی، در اختیار کشور ها قرار می دهد.

در بحث های انجام شده در کمیته مخصوص این موضوع، با مشارکت و پایداری گروه کارفرمایان این توافق عمومی (میان گروههایکارگروکارفرماودولتکمیته) حاصلشدکهدولتهامیباید اولاً استراتژیرشدوتوسعهخود رابرمبنایارتقایگسترشبخشرسمیوایجاداشتغالمولد پایهگذاریکنندودوم (کهعمدتاًبهنفع بخشخصوصیاست) فضایکسبوکاروسرمایه گذاری را بهبود بخشیده و ترویج دهند.

این توصیه نامه (همانند دیگر توصیه نامهها) جنبهارایهراهنماییهایکاربردیبرایاعضاداردوفاقدالزاماتتعهدآورحقوقیبرایدولتها است.

1) همچنین نتایج بحث عمومی از موضوع واحد های کوچک و متوسط که توسط گروه کارفرمایی درخواست درج آن در دستور کار کنفرانس شده بود مفید بود زیرا بر پایه رویکرد “بنگاه های پایدار” که در سال 2007 میلادی تصویب شده بود بحث ها انجام گرفت. هدف آن گذاشته شد که آی-ال-او چگونه می تواند فضای کسب و کار را در جهت ایجاد اشتغال بهبود بخشد. توصیه اصلی و کلی در بحث ها این بود که مقررات پیچیده مربوط به کسب و کار باید ساده و آسانترشود. ولی البته چالش اصلی آن است که این نتیجه در عمل چگونه اجرایی شود.

2) هــدف از بحـث دوره ای “حمایت اجتماعی” که در چـارچـوب مکانیسم پیگیری “بیانیه عدالت اجتماعی آی-ال-او” در سال 2008 میلادی به تصویب رسید این بود که مشخص شود اقدامات آی-ال-او همچنین کشورها در اجرای اهداف چهارگانه استراتژیک آی-ال-او که در قبلآ هم به آن اشاره شد (و در گزارشات قبلی کنفرانس هم آمده است) تا چه حد در عمل موفقیت همراه داشته است تا بر اساس آن اقدامات آتی آی-ال-او و همچنین کشورها ترسیم شود. بحث های امسال چالش هایی را هم در رابطه با موضوعات حساسی مثل ساعات کار، ایمنی و بهداشت کار، مرخصی زایمان و سیاست های دستمزد به همراه داشت.

3) از دیگر مصوبات کنفرانس امسال موافقت اعضا و پیوستن مجموعه جزایر کوچک کوک / Cook Islands به جمع خانواده 185 عضوی آی-ال-او بود. کوک آیلندز (شامل چند جزیره کوچک) با جمعیت 19 هزار نفری واقع در اقیانوسیه جنوبی است که حاکمیت تمام و کمال ندارد و در برخی زمینه ها دارای وابستگی به نیوزیلند است ولی در بسیاری از دیگر سازمان های بین المللی عضو است و فعالیت شایسته نیز دارد.کوک آیلند رسماً درخواست عضویت خود در آی-ال-او را ارایه کرده بود. نیوزیلند هم که کوک آیلند وابسته به آن است خود از مدافعان پیوستن کوک آیلند به آی-ال-او بود ولی آمریکا به ادعای عدم حاکمیت کامل کوک آیلند از مخالفان این پیوستن بود. با رای گیری کامپیوتری که در مجمع عمومی کنفرانس امسال انجام گرفت کوک آیلند با رای اکثریت قاطع اعضا به عضویت آی-ال-او درآمد و تعداد آعضای آنرا به 186 کشور رساند. این عضویت از جانب نمایندگان سه جانبه کوک آیلند که در مجمع عمومی حضور داشتند همچنین نمایندگان کشورهای حاضر در اجلاس با شعف و استقبال عمومی مواجه گردید.

4) از دیگر مصوبات امسال کنفرانس برنامه و بودجه پیشنهـادی مدیر کل آقای گای رایدر به کنفرانس بود که عیناً به تصویب رسید.

نکته پایانی هم مربوط به گزارش امسال مدیر کل آی-ال-او به کنفرانس است. در این ارتباط چند نکته قابل ذکر است:

مدیر کل آی-ال-او موضوع گزارش امسال خود را “آینده کار” انتخاب نموده بود آنهم به گفته خودش با امید به تجدید حیات فعالیت های آی-ال-او در آستانه یک صد و مین سالگرد تآسیس سازمان در سال 2019 میلادی.این موضوع در قالب ابتکار سده “آینده کار” / عنوان شده است.

The Future of Work Century Initiative

مدیرکلآی-ال-اودوسالپیشدراولینگزارشکوتاه 28 صفحهایکهازخودبهاجلاسیهسال 2013 کنفرانسارایهنمودمختصراً هفت موضوع را تحت عنوان ابتکارات هفت گانه، برای بهبود عملکرد آی-ال-او، به صورت کلی مطرح نمود. عناوین: ابتکار حاکمیت، ابتکار استانداردها، ابتکار سبز، ابتکار بنگاه ها، ابتکار پایان دادن به فقر، ابتکار زنان در کار و ابتکارسده آینده کار” به مناسبت یک قرن فعالیت آی-ال-او بود.

با توجه به حمایت کلی که از موضوعات وضرورت بازنگری در ساختار آی-ال-او به عمل آمد، امسال مدیر کل با نزدیکی به سال 2019 / یک قرن فعالیت آی-ال-او به موضوع “آینده کار” باز گشته و در قالب یکی از ابتکارات هفت گانه یاد شده در فوق، ابتکار سده آینده کار را در آستانه سال 2019 میلادی مطرح نموده بود.

گزارش مدیر کل نگاهی کلی به وضعیت کار کنونی داشته و آمارهایی هم از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و بیکاری و فقر و ….. ارایه کرده که طی آن ضمن اینکه گفته پیشرفت هایی بوده ولی هنوز بار آمارهای منفی بالا است.

مدیر کل پیشنهاد نمود که در موضوع ابتکار سده آینده کار، یک گفتمان و کسب نظر گسترده و عمومی، با تشکیل واحدی در آی-ال-اوانجام گیرد. برای این ابتکار سده آینده کار از تمامی گروههای داخلی و خارجی سازمان از جمله اعضای سه جانبه خود آی-ال-او، اندیشمندان و صاحب نظران خارجی و خلاصه همه استفاده شود. با تاکید بر اینکه حاکمیت اصل سه جانبه درتصمیم گیری نقض نمی شود.

ماحصلویافتههایآنواحدمتشکله،نهایتآدرقالبگزارشیتسلیماجلاسیهسال 2019 میگردد. سپسبعدازبحثهایانجامشدهدراجلاسیهمذکور،رونداجراییتصمیمات شکل گیرد. ضمنآ مدیر کل در این روند سه بعدی به تآمین اعتبار واحدی که تشکیل می شود نیز اشاره کرده است. (تشکیل واحد تنظیم گزارش ابتکار سده آینده کار، بودجه واحد برای اجرایی کردن و تسلیم گزارش در سال 2019.)

با در نظر گرفتن موارد فوق و تحولات جاری اعم از اقتصادی/اجتماعی/طرز تفکر مردمی و همچنین موج تنش ها و ناآرامی های سیاسی گروه های بازمانده طالبان و القاعده، بوکوحرام، دولت اسلامی یا آی-سیز (که نه دولت است و نه اسلامی) متن سخنرانی نماینده کارفرمایی ایران، جناب آقای مهندس عطاردیان در مجمع عمومی با هماهنگی های ضروری قبلی در بامداد اولین روز شروع سخنرانی ها، توسط ایشان قرائت شد. در مجموع از محتوا گزارش و پیشنهاد مدیر کل حمایت شد.

نشست های حاشیه ای در اجلاسیه امسال:
- 1. در حاشیه اجلاسیه سال جاری، چندین نشست دیگر نیز مربوط به گـروه کارفرمـایی کشـورها برگـزار و نماینـدگان کارفرمـایی ایران در آن شرکت نمودند، از جمله:
- 2. نشست مشترک کنفدراسیون کارفرمایی آسیا و آقیانوسیه با کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، که در روز 5 ژوئن برگزار شد. موضوع چشماندازاقتصادی منطقه (آسیا و اقیانوسیه) وچالشهایملیموضـوع گزارشـی بود که شرکت کننـدگان باید در نشسـت ارایـه می نمودند. از طریق گروه کارفرمایی ایران گزارشی در قالب چشماندازاقتصادیجهان،چشماندازاقتصادیمنطقه، نگاهیبهایـرانوچالشهایملیازدیدگاهکارفرماییو بخش خصوصی کشور تنظیم و در نشست قرائت شد که در سایت پیام کارفرمایان به مشارکت گذارده شده است.
- 3. “دومین اجلاس سالانه رهبران و صاحبان کار”، به تولیت سازمـان بین المللی کارفرمایان و با حضور نمایندگان کارفرمایی ایران در روز 10 ژوئن برگزار شد.
- 4. دهمین نشست مجمع عمومی کنفدراسیون های کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه نیز برای روز 10 ژوئن برنامه ریزی شده بود و نمایندگان کارفرمایی ایران در آن شرکت داشتند.

صرفاً جهت یادآوری:

ایران یکی از اولین کشورهایی بوده است که در همان اولین سال تأسیس سازمان بین‌المللی کار، یعنی در تاریخ 28 ژوئن سال 1919 میلادی به آن ملحق شده است. در ایران برنامه ملی کار شایسته در چارچوب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور به تصویب رسیده و محتوای آن در برنامه چشم‌انداز 20 ساله نیز لحاظ گردیده است. برنامه ملی کار شایسته در ایران عملاً اجرایی و محقق نشده است. دست اندرکاران بر این اعتقادند که هنوز عوامل لازم برای این کار فراهم نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا