بند سوم از دومين موضوع دستور كار نشست «شوراي عومي سازمان بين المللي كارفرمايان»‌ كه روز سه شنبه 11 خرداد ماه 1389 (اول ژوئن 2010) يك روز پيش از آغاز به كار سازمان بين المللي كار در ژنو برگزار خواهد شد، «بازنگري در اولويت‌ها، ساختار و سازماندهي سازمان بين المللي كارفرمايان» است. به همين مناسبت، اين سازمان سندي را با همين عنوان در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو قرار داده است كه توجه به مفاد آن براي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز مفيد خواهد بود. از همين رو ترچمه‌ي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود.

پس زمينه

هيأت مديره در نشست اول ژوئن 2009 خود تصميم گرفت كه اولويت‌ها،‌ ساختار و سازماندهي سازمان بين المللي كارفرمايان را، با همكاري يك تسهيل كار [1]، [2]، با چشم انداز دستيابي به اثربخشي بيشتر و مواجهه با چالش‌هاي مالي كه بحران جهاني اقتصادي احتمالاً سازمان را با آن مواجه خواهد ساخت، مورد بازنگري قرار دهد.

گزاررش

در طول ژوئن و چولاي 2009، يك نظرسنجي در مورد اولويت اعضاء‌ انجام شد و جمع‌بندي‌ آنف كه ناشي از پاسخ‌ 55 درصد از اعضاء بود، در گزارش اين بازنگري گنجانده شد. بين ژوئن تا نوامبر سال 2099، آقاي او سوليوان با پروفسور نكولو رئيس هيأت مديره، و با دبيركل نايب رئيسي اجرايي نايب رئيسان منطقه‌اي ، خزانه‌دارد و قائم مقام وي و بيشتر اعضاء هيأت مديره سازمان بين المللي كارفرمايان همكاري نزديكي داشت. وي همچنين با مدير بخش اقدام‌هاي كارفرمايي نيز مصاحبه‌هايي انجام داد.

اين گزارش عرصه‌هاي زير را در بر مي‌گيرد:
1. ساختار
2. مالي
3. چشم انداز آينده

جمع‌بندي

آقاي او سوليوان در نشست روز 13 نوامبر سال 2009 به هيأت مديره ارايه داد. پس از مذكرات طولاني در مورد توصيه‌هاي ارايه شده در گزارش، تصميم‌هاي زير را اتخاذ كرد:

1. اعضاء از انتقال به مديريت و رويه‌هاي مديريتي مدرن پشتيباني مي‌كنند؛

2. رويه‌ي مدرن سازي‌اي مورد نياز است كه مستلزم هزينه‌ي اضافي نباشد و انگيزه‌ي دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان را نيز حفظ كند؛

3. لازم است بين سازمان بين المللي كارفرمايان و بخش اقدام‌ها كارفرمايي (سازمان بين المللي كار) يك تفاهم نامه تدوين شود؛

4. تركيب فعلي هيأت مديره بايد حفظ شود؛

5. كميته‌هاي مالي، پاداش و معرفي نامزد‌ها، و سياست‌گذاري هيأت مديره بايد راه‌ اندازي شوند و هنگام ضرورت، پشت به پشت هيأت مديره و كنفرانس بين المللي كار جلسات خودشان را برگزار كنند. با راه‌ اندازي كميته مالي، سمت قائم مقام خزانه دار نالازم مي‌شود. در فاصله نشست‌هاي هيأت مديره اعضاء مي‌توانند به صورت الكترونيكي با يكديگر ارتباط داشته باشند؛

6. در قرارداد آتي دبيركل بايد يك مدت ثابت مشخص شود؛

7. با توجه به توسعه‌ي همگويي‌هاي [3] خارج از سازمان بين المللي كار وضعيت موجود در ارتباط با نايب رئيس اجرايي بايد حفظ شود؛

8. دبيركل بايد تا مارس 2010 نقشه‌ي كار اجراي اقدام‌هاي مورد توافق براي مدرن سازي دبيرخانه را به هيأت مديره ارايه دهد.

9. فعاليت سازمان بين المللي كارفرمايان در سازمان بين المللي كار، شامل كار با گروه 20 همچنان فعاليت اصلي اين سازمان باقي خواهد ماند؛

10. اينكه سازمان بين المللي كار به مثابه «صداي جهاني كسب و كار» در سطح بين المللي شناخته شود، موضوع مذاكرات بيشتر هيأت مديره خواهد بود؛

11.سازمان بين المللي كارفرمايان همچنان به همكاري با آقاي او سوليوان در تدوين پيشنهادهاي مشخص براي كميته‌ها و اعاده‌ي آن‌ها به نشست مارس هيأت مديره ادامه خواهد داد؛

12. ميزان حق عضويت سازمان بين المللي كارفرمايان بايد مورد بررسي قرار بگيرد؛ [4]

13. گزارش اين بررسي شامل وضعيت اجاري توصيه‌هاي هيأت مديره، به شوراي عمومي 2010 ارايه مي‌شود

اجراي توصيه‌ها

رئيس در نشست 19 مارس هيأت مديره، در پاسخ به فقره 11، پيشنهادهايي براي سه كميته‌ي مورد توجه هيأت مديره ارايه داد. با توجه به درخواست‌ ارايه‌ي توضيح كه از سوي اعضاء‌هيأت مديره مطرح شده بود، اصلاحيه‌هاي انجام شد، و براي تصويب به نشست روز 31 مي هيأت مديره تقديم شد.

در نشست 19 مارس همچنين دبيركل در پاسخ به فقره 8 فوق گزارش كاملي از اجراي نقشه‌ي كار براي مدرن سازي سازمان و رويه‌هاي دبيرخانه ارايه داد. برخي از تغيرات و پيشرفت‌ها عبارت‌اند از: انتصاب مشاوران منطقه‌اي با مسؤليت‌هاي افزايش يافته، بهبود ارتباط به دبيركل از طريق برگزاري نشست‌هاي هفتگي، پيش نويس طرح سازماني [5]، منشور مسؤليت‌ كاركنان براي ترويج درك روشن از مسيرهاي گزارش دهي و نقش‌ها در دبيرخانه، تدوين تفاهم نامه بين سازمان بين المللي كارفرمايان و بخش اقدام‌هاي كارفرمايي، توسعه‌ي اقدام‌ها، براي خلق درآمد اضافي، و ارتقاء ظرفيت‌هاي تكنولوژيك سازمان بين المللي كارفرمايان.

ترويج سازمان بين المللي كارفرمايان به مثابه «صدي جهاني كسب و كار»، از طريق مشاركت رسمي با كميته‌ي كسب و كار و صنعت سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، كه از طريق درگير شدن با روند گروه 20 به نمايش درآمد، آغاز شده است.

بررسي مقدماتي ميزان حق عضويت يكي از موضوع‌هاي دستور كار نشست 31 مي سال 2010 هيأت مديره بود.

گام‌هاي بعدي

سه كميته هيأت مديره كار خودشان را طبق آنچه كه مورد توافق هيأت مديره قرار گرفته كار خودشان را آغاز خواهند كرد.

بررسي ميزان حق عضويت ادامه خواهد يافت و گزارش آن به نشست نوامبر سال 2010 تقديم خواهد شد.

افزايش همكاري در بخش اقدام‌هاي كارفرمايي از طريق ارتقاء آگاهي از اقدام‌هاي هر يك طرفين، اشتراك‌ گذاري اطلاعات، و افزايش نشست‌هاي مشترك آغاز شده است.

مداخله در روند گروه 20 هرگاه كه فرصت دست دهد ادامه خواهد يافت.

روند مدرن سازي دبيرخانه ادامه در مسير اقدام‌هايي كه پيش تر تعيين شده، و اقدام‌هايي كه در سال جاري با تكميل تحقيقات اضافي تعيين مي‌شود، خواهد يافت.

- از شوراي عمومي درخواست مي‌شود به اين گزارش عنايت كند و نظرات و توضيح‌هاي خود را ارايه دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا