آخرين سخنران همايش نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي كه به دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران روز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه 1387 در سالن همايش هتل فردوسي تهران برگزار شد آنتونيو پيالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان بود كه چند روز پيش از برگزاري نود و هفتمين همايش بين‌المللي كار(خرداد ماه – در ژنو) به تهران سفر كرده بود. وي در سخنان خود از شكوه همايش و تفرقه در ميان كارفرمايان ايراني براي مديريت فقط 20 درصد اقتصاد كشور اظهار حيرت كرد.

گفتني است كه پيش از وي دكتر عيسي كلانتري دبيركل خانه‌ كشاورز، عليرضا حيدري دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر ومهدي مختاري مشاور حقوقي كانون عالي انجمن‌ها صنفي كارفرمايي ايران در مورد موضوعات مرتبط با تشكل‌هاي بخش خصوصي سخناني مطرح كرده بودند.

آنتونيو پنالوزا در آغاز سخنانش با تعجب خاطر نشان ساخت فكر نمي‌كردم اجتماع امشب ما اينقدر بزرگ و با شكوه باشد. وي كه به خاطر ملاقات‌هاي پي در پي با مسؤلان ايراني فرصت تدوين متن سخنراني خود را نيافته بود اعلام كرد كه در مورد سازمان بين‌المللي كارفرمايان نكاتي را مطرح خواهد ساخت و پس از آن به پرسش‌هاي حاظران پاسخ مي‌دهد. فشرده‌ي اين بخش از سخنان وي:

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) درسال 1920 تأسيس شد و امرروز بزرگ‌ترين شبكه انجمن‌هاي بخش خصوصي در سطح جهان است. در حال حاضر 146 تشكل كارفرمايي از 140 كشور عضو اين سازمان هستد. آي.او.اي تنها صداي جامعه‌ي تجاري در سازمان بين‌الملل است. اين سازمان با 14 آژانس و سازمان بين‌المللي از جمله سازمان ملل و سازمان بين‌المللي كار ارتباط دارد.

شرايط عضويت در آي.او.اي

اگر سازماني تقاضاي عضويت در آي.او.اي را داشته باشد،‌ عملكرد آن سازمان پيش از پذيرش عضويت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين بررسي‌ها بايد نشان دهد كه سازمان متقاضي كاملاً مستقل از دولت است.

نگاهي به وضعيت امروز

جوامع انساني در قرن بيست و يكم ديگر مانند گذشته عمل نمي‌كنند. فعاليت اين جوامع ديگر در مرزهاي ملي محدود و محصور نمي‌ماند، بلكه در سطح بين‌المللي بازتاب مي‌يابد.

جامعه‌ي جهاني امروز يك جامعه‌ي باز و متحول است و در چنين جامعه‌اي تناقضات و مناقشات سنتي سنتي مانند مبارزات ميان كارگران و كارفرمايان ديگر موضوعيت ندارد.

امروز اتحاديه‌هاي كارگري و جامعه‌ي تجاري با يكديگر همكاري مي‌كنند و براي حل معضلاتي مانند اشتغال جوانان و ايدز/اچ‌.آي.وي، همايش‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي مشترك به راه مي‌اندازند.

آي.او.اي رابطه‌ي بسيار سازنده‌اي با كارگران دارد و به رعايت اصول و حقوق بينادين كار كه در مقاوله‌هاي سازمان بين‌المللي كار تدوين شده، پايبند است. اين اصول ستون‌هاي تشيكل‌دهنده‌ي جامعه‌ي ما محسوب مي‌شوند و حتي اگر كشوري هم برخي از اين مقاوله‌ها را تصويب نكرده باشد جز رعايت اين اصول و احترام به آن‌ها چاره‌اي ندارد. چرا كه اصول بنيادين، اصول اساس سازمان بين‌المللي كار محسوب مي‌شوند

اختلاف تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني

آنتونيو پنالوزا پس از بيان تاريخچه‌ي بسيار كوتاه آي.او.اي به وضعيت تشكل‌هاي كارفرمايي در ايران پرداخت و در اين زمينه اظهار داشت وفتي از مسؤلان محترم شنيدم كه گفتند بخش خصوصي فقط 20 درصد از اقتصاد كشور را مديريت مي‌كند شوكه شدم كه چطور ممكن است كارفرمايان اين بخش كوچك اينقدر از يكديگر دور هستند و اتحاد عمل ندارند. وي در ادامه افزود در ملاقات خود با معاون محترم وزير كار و امور اجتماعي توضيح دادم كه شما هم مانند ما تلاش مي‌كنيد تا بخش خصوصي را متحد كنيم. نقشي كه بخش خصوصي در جوامع ما ايفا مي‌كند بسيار مهم است و به همين خاطر نبايد متفرق باشد.

بديهي است كه اگر بخش خصوصي متحد باشد منافع عالي ملي تأمين خواهشد شد و جامعه با سرعت زياد پيشرفت خواهد كرد. براي تحقق همين هدف‌ها دولت‌مردان محترم بايد شرايط اتحاد عمل كارفرمايان را فراهم آورند. بنا بر اين من امكانات خود را در اختيار دولت‌مردان قرار مي‌دهم و اميدورام براي اتحاد كارفرمايان تلاش‌هاي جديد صورت بگيرد.

حمايت از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

آنتونيو پلانوزا در ادامه‌ي سخنان خود تأكيد كرد كه با اين همه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران عضو آي.او.اي است و جامعه‌ي بين‌المللي تجاري نيز اين كانون عالي را به رسميت مي‌شناسد و همانطور كه به مسؤلان محترم نيز گفتم، اين كانون عالي بخشي از مشكل نيست بلكه بخشي از راه حل است.

دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در بخش پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد كه مشكلات موجود در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي در آينده‌ي نزديك رفع شود و تعامل ميان آن‌ها از نو آغاز شود.

تفاوت‌هاي كوچك و شخصي

قسمت پاياني وقت سخنراني آنتونيو نپالوزا به ارايه‌ي پاسخ به پرسش‌ها اختصاص يافت. وي در اين بخش از سخنان خود و در پاسخ به اين پرسش كه تفاوت دو كانون عالي را در چه مي‌بيند اظهار داشت به نظر من اختلاف‌هايي كه الأن وجود دارد از احساسات و قضاوت‌هاي فردي ناشي مي‌شود. وي با اشاره به آشنايي شخصي خود با برخي از افراد كانون عالي كارفرماي موازي خاطر نشان ساخت به نظر من تفاوت‌هاي اساسي بين اين دو كانون عالي وجود ندارد. يك سري اختلاف نظرها هست كه اميداورم بتوانيم آن‌ها را برطرف سازيم.

وي در پايان اين بخش از توضيح‌هاي خود تأكيد كرد در حال حاضر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي عضو اصلي آي.او.اي است و امكان ندارد كانون عالي كارفرمايان ايران بتواند به عنوان جايگزين، عضو آي.او.اي بشود.

تفاوت‌ها شخصي نيست

گفتني است كه در اين بخش از برنامه، يكي از حاضران در همايش، در واكنش به اظهار نظر پنالوزا، كوچك و شخصي قلمداد كردن اختلاف نظر بين دو تشكل كارفرمايي را رد كرد و ضمن تأكيد بر اقتدار و توانمندي‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي خاطر نشان ساخت كه اين اختلاف‌ها بيشتر ناشي از مداخله‌ي دولت و تأسيس تشكل‌هاي دولت‌ساخته و حمايت از آن‌ها به منظور تضعيف تشكل‌هاي مستقل است.

وي در ادامه‌ي پرسش خود نسبت به حمايت از سازمان‌هاي وابسته به دولت نگراني خود را بيان داشت و به پنالوزا توصيه كرد تا براي حمايت سازمان‌هاي بين‌المللي از تشكل‌هاي مستقل بخش خصوصي و تشويق دولت به پذيرش مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 تلاش كند.

آنتونيو پنالوزا در پاسخ به اين توصيه‌ها اظهار داشت كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با دولت اختلاف نظراتي داشت و من يك سال و نيم پيش شكايتي را به آي.ال.او تقديم كردم و آن موضوع ارتباطي با تصوي مقاوله‌نامه 87 ندارد. اگر كشوري عضو آي.ال.او باشد، به اجبار بايد مقاوله‌هاي مختلف و از جمله مقاوله‌ي 87 را رعايت كند.

به علاوه، موضوع حمايت از تشكل‌هاي مستقل و آزادي انجمن از سوي اتحاديه‌هاي كارگري در سازمان بين‌المللي كار پيگيري شده است. بسيار بديهي است كه كارفرمايان و كارگران موضوع آزادي انجمن را پيگيري خواهند كرد. تشكل‌هاي مستقل بخش خصوصي بايد مطمئن باشند كه تنها نيستند و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي از آن‌ها حمايت مي‌كنند.

فقدان تضمين براي آزادي انجمن

در ادامه‌ي پرسش و پاسخ، يكي از حاضران با اشاره به اينكه تعداد نمايندگان دولت‌ها در سازمان بين‌المللي كار دو برابر نمايندگان كارگران و كارفرمايان است، خاطر نشان ساخت كه در نهايت نظر دولت‌ها اعمال مي‌شود و مكانيسم‌هاي تعيين شده آزادي فعاليت انجمن‌هاي را تضمين نمي‌كند.

در پاسخ به اين پرسش آنتونيو پنالوزا اظهار داشت كه آي.ال.او اسلحه در دست ندارد تا دولت‌ها را مجبور به رعايت اصول خود كند اما يك سري فشارهاي بين‌المللي و اخلاقي مي‌تواند به دولت‌هات وارد كند و هيچ دولتي نيز مايل نيست اين فشارها را تحمل كند.

نقش آي.ال.او در دفاع از آزادي انجمن در كشورهاي استبدادي، ضرورت ايجاد يك سازمان بين‌المللي در دفاع از آزادي انجمن و تأثير فعاليت‌هاي سازمان بين المللي كار در نهادينه شدن آزادي انجمن از جمله پرسش‌هاي ديگري بودند كه آنتونيو پنالوزا به آن‌ها پاسخ گفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا