شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامه‌ي شماره‌ي 1753 – 1754 خود كه به تاريخ 28 بهمن ماه 1388 صادر كرد، حكم شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را به صورت قطعي مورد تأييد قرار داد و به اين ترتيب دعواي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ باطل و كانون عالي موازي بي‌ اعتبار و اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون موازي نيز باطل اعلام شد.

با عرض تبريك به تمام ايرانياني كه از هيچ كوششي براي تثبيت حق آزادي انجمن دريغ نورزيده‌ اند، متن كامل اين حكم در ادامه تقديم مي‌شود:

- بسمه تعالي
- به تاريخ: 28/11/88
- شماره دادنامه:1753-1754
- پرونده كلاسه: 88/40ت/1750-1751

مرجع رسيدگي:
- شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران

با حضور امضاء كنندگان ذيل:
- تحديد نظرخواه:
- 1.وزارت كار و امور اجتماعي به نشاني خ. دكتر فاطمي. رو به روي خ حجاب. ساختمان شماره 3 وزارت كار ط 6دفتر حقوقي
- 2. كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي] با وكالت: 1. غلامرضا اميني. خ كريم‌خان. جنب بانك مسكن. پ 57 ط. 1 وحاد 2
- 3. منصور عليزاده . خ بهشتي. خ صابونچي پ 24. ط 1 و احد 50
- 4. كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با وكالت عبدالقادر آژده و محسن تجويدي مجتماً و منفرداً . تهران. خ وليعصر (عج) بالاتر از ميدان ونك خ برادران شريفي. پ 11. ط 5 شماره 504

تجديد نظر خواه:
- به طرفيت يكديگر

تجديد نظر خواسته:
- دادنامه شماره 880575 مورخ 24/7/87 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومي تهران

گردشكار:
- دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي دادگاه

در خصوص تجديد نظر خواهي وزارت كار و امور اجتماعي به طرفيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران و تجديد نظر خواهي كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي] با وكالت آقايان غلامرضا اميني و منصور عليزاده به طرفيت 1 – كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايان 2 – وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 880575 مورخ 24/7/87 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومي تهران كه طي آن حكم به بطلان دعواي وزارت كار و امور اجتماعي و حكم به بطلان و بي‌ اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران و ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور صادر گرديده است دادگاه با ملاحظه‌ي محتويات پرونده و لوايح و مدارك و اظهارات مضبوط در آن، هرچند دادگاه بدوي را‌ي صادره را نسبت به وزارت كار و امور احتماعي به جهت اينكه صرفاً يك مرجع اعلامي است نه طرف ترافع، قطعهي اعلام نموده است، در حاليكه با توجه به اينكه وزارت خانه مذكور يكي از اصحاب دعوي بوده و صرف مرجع اعلامي بودن نمي‌تواند حق تجديد نظر خواهي را از ايشان سلب نمايد و لذا حسب تبصره 3 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني وزارت مذكور نيز حق تجديد نظر خواهي را دارد، اما در خصوص تجديد نظر خواهي‌هاي مذكور نظر به اينكه ايراد موجهي كه موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته شود به عمل نيامده و تجديد نظر خواهي با شقوق ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني انطباق ندارد و با توجه به استدلال‌ دادگاه بدوي ضمن رد تجديد نظرخواهي‌ها دادنامه تجديد نظر خواسته وفق ماده 358 همان قانون تأييد مي‌گردد. اين رأي قطعي است.%ن

رئيس شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران
حسين خسروي

مستشار دادگاه
محمد باقر قربان وند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا