يكي از وظايف تشكل‌هاي كارفرمايي «دفاع» از منافع اعضاء است. اما «دفاع» نيز مي‌تواند به شيوه‌ي «هيأتي» صورت بگيرد: بدون برنامه، بدون سازمان و بدون سيستم، و در نتيجه با كم‌ترين كارآئي و اثربخشي.

هدف اصلي سومين راهنما از بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» – كه از سوي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان منتشر شده است ارايه‌ي كمك‌هاي آموزشي به تشكل‌هاي كارفرمايي براي «رسا سازي صداي كسب و كار»‌ است. «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا) تا كنون بخش‌هايي از اين كتاب را ترجمه و منشر كرده است و اين كار ادامه خواهد يافت.

در اين كتاب به تجربه‌ي اتاق بازرگاني ايالات متحده در امر تدوين «دستوركار ملي كسب و كار»‌- كه اساس هر نوع برنامه‌ي دفاعي را تشكيل مي‌دهد- اشاره شده است و «شاكا» نيز اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009 را، به عنوان يك الگو، ترجمه و منتشر كرده است و اين كار ادامه دارد.

آنچه كه در پي آمده، ترجمه‌ي «اولويت‌هاي سياست دفاعي شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد» است كه عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز هست.

از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود ترجمه و اصل اين سند را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند تا به عنوان الگويي براي تدوين «دستوركار ملي كسب و كار» – كه به زودي آغاز خواهد شد- مورد توجه قرار بگيرد. اما متن سند:‌

«شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد» [1] ‌با سياستگذاران آمريكا، جامعه‌ي جهاني تجارت، دولت‌هاي خارجي، و سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و ايجاد اشتغال، همراه با بازارهاي باز به روي كالاها،‌ خدمات و سرمايه‌گذاري ايالات متحده همكاري مي‌كند. شبكه‌هاي منخصر به فرد اين «شورا» در اكناف عالم به اين امداد جهاني مدد مي‌رساند.

دستوركار كسب‌ و كار بين‌المللي تحت‌الشعاع بحران- و همراهي ركود در اقتصاد واقعي- و همچنين درگيري با دولت جديد اوباما و كنگره قرار خواهد گرفت. اولويت‌هاي سياست شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد در پي آن است كه ضمن انعكاس حمايت سابقه‌‌دار ما از بازارهاي آزاد، توسعه‌ي پايدار، رقابت‌پذيري و نوآوري، و كسب و كار مسؤل، نظرات كسب و كار را در چنين شرايطي ارتقاء دهد.

نظارت معقول و اجراي كارآمد

- دفاع از نظارت شفاف بازار- بنياد پشتيبان رشد بخش‌هايي مانند ارتباطات راه‌دور، تجارت الكترونيك، بيوتكنولوژي، و مراقبت از سلامتي
- دفاع از رويكر دانش- و ريسك‌- بنياد نسبت به نظارت تكولوژي‌هاي نوظهور مانند نانوتكنولوژي.
- فشار براي سياست‌هاي رقابت جهاني هوادار بازارهاي آزاد.
- حمايت از نظارت منسجم در بخش‌هاي مالي كه شفافيت بيشتر را تشويق كند در عين حال از بيش‌نظارت ضدبهره‌وري جلوگيري نمايد.
- هدايت تلاش‌ها براي رويكرد بازار- بنياد و نظارتي متوازن نسبت به مديريت شركتي.
- تشويق خود- تنظيمي در بازاريابي و تبليغات.

سياست‌هاي آب‌وهوايي پيشتيبان امنيت انرژي، نوآوري و رشد اقتصادي
- هدايت مداخله‌ي كسب و كار در مذاكرات بين‌المللي براي تشويق راهكارهاي بازار- بنياد و به صرفه براي چالش‌هاي آب‌و هوايي.
- دفاع از سياست‌هاي انرژي كه تنوع تأمين كننده را تضمين كنند و نسبت به الزام‌هاي بلند مدت سرمايه‌گذاري هم در كشورهاي توسعه‌يافته و هم در كشورهاي حال توسعه مسؤل باشند.
- درگير شدن با دولت ايالات متحد و سازمان‌هاي بين‌المللي در مذاكرات مربوط به فصل مشترك تجارت و اقدام‌هاي زيست‌محيطي، به طور خاص اقدام‌هاي مرتبط با سياست‌هاي انتشار گازها و كاربرد تكنولوژي‌ در متن مذاكرات مربوط به آب‌وهوا.
- درگيري با تشكيلات سازمان ملل در مورد «كارهاي سبر» و «نيو ديل سبز».

تجارت و سرمايه‌گذاري وسيع

- درگيري با مسائل ناشي از روابط تجاري و سرمايه‌گذاري ايالات متحد- چين.
- اعمال فشار براي تكميل دور دوهه‌ي دبليو.تي.او با نتايج متوازن و بلندپروازانه.
- تدوين ابتكارهاي پس از دوهه، شامل آزادسازي خدمات، كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، و بسط اعتبار صادرات و تضمين‌ها.
- ضديت با حمايت‌گرايي در سرمايه‌گذاري هم در ايالات متحد و هم در خارج.
- ترويج تلاش‌ها براي مخالفت با فساد و رشوه‌خواري، شامل اجراي كنوانسيون‌هاي ضدرشوه‌خواري سازمان ملل و سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (او.اي.سي.دي)، و ترويج ابتكارهايي تحت رهبري كسب و كار.
- هدايت درگيري كسب و كار در مذاكرات در مورد تجارت، كار و پيوندهاي زيست‌محيطي.
- ترويج تسهيلات بين‌المللي تجارت، و زنجيره‌هاي تأمين جهاني كارآمد.
- كار با ديگر سازمان‌ها براي احياء اختيار مذاكره‌ي تجاري و تصويب موافقتنامه‌‌هاي در دست بررسي تجارت آزاد.
- تلاش براي تداركات ايمن و مطمئن غذا از طريق كاهش موانع فراراه تجارت در محصولات غذايي و كشاورزي.

سياست‌هاي به صرفه‌ي مالياتي

- تضمين اينكه سياست‌هاي مرتبط با ماليات‌بندي بر كمپاني‌هاي چند مليتي رقابت‌پذيري ايالات متحد را ارتقاء مي‌دهد و به منافع درازمدت آمريكا خدمت مي‌كند.
- تضمين ادغام سهم كسب و كار ايالات متحد، هم از نظر فرايند و هم از نظر محتوا، در طرح‌هاي مالياتي «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌» (او.اي.سي.دي)، شامل قيمت‌گذاري تبديلي، ثبات دائم، ابزارهاي سرمايه‌گذاري دسته‌جمعي، ماليات‌هاي مصرف بر خدمات، حل اختلاف و واسطه‌هاي مالياتي.
- ارايه‌ي خدمت به عنوان صداي كسب و كار ايالات متحد در مورد موضوع‌هاي مرتبط با «كنوانسيون ماليات الگو» و تلاش‌ها حذف ماليات دوگانه در نقل و انتقال‌هاي مرزي.

سياست‌هاي توليدي و زيست‌محيطي مناسب و به صرفه‌ي پايدار

- ترويج دستاوردهي ريسك- و دانش- بنياد در مديريت دوره‌ي عمر مواد شيميايي.
- بهره‌گيري از كانال‌هاي بين‌المللي براي دفاع از نظرات كسب و كار در مورد رويكر پايدار به مديريت منابع طبيعي، شامل آب و تنوع‌زيستي.
- دفاع از سياست‌هاي توليد و مصرف پايدار مبتني بر ترويج نوآوري، ايمني، و انتخاب مشتري.
- تشويق انعطاف‌پذيري و شناخت متقابل بيشتر در مقررات بهداشتي و زيست‌محيطي توليد- بنياد.

ايجاد شغل و به‌صرفگي از طريق بازارهاي كار انعطاف‌پذير

- آموزش و كمك به كمپاني‌هاي ايالات متحد در برخورد با توسعه‌ي روابط صنعتي بين‌المللي نوظهور، شامل اتحاديه‌هاي بين‌المللي و چارچوب جهاني موافقت‌نامه‌ها.
- ترويج منافع كسب و كار در «برنامه‌ي كار بهتر» آي.ال.او
- تشويق اتحادها با آي.ال.او در برخوزد با كار كودك و اجباري.
- تشويق آي.اي.سي.دي به حمايت از بازارهاي كار انعطاف‌پذير و سياست‌هاي كار هوادر رشد.

حمايت قوي از مالكيت فكري براي تقويت نوآوري

- حمايت قاطع و جانبدارانه از تمام اشكال مالكيت فكري از طريق كار با سازمان‌هاي بين‌المللي و مذاكرات توافقي.
- فراهم‌‌ سازي چشم ‌اندازهاي كسب و كار و حمايت از مبارزه با جعل و بهره ‌بردار‌هاي غيرمجاز
- همراه با دولت ايالات متحد درگيرشدن در مذاكرات «موافقتنامه ضد بهره‌ برداري‌هاي غيرمجاز تجارت آزاد» [2]، و برنامه‌ي كاري جي-8 در مورد حمايت از مالكيت فكري.
- آموزش سياستگذاران در مورد ارتباط حتمي بين حمايت از مالكيت فكري، نوآوري و توسعه

رشد در تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات راه‌دور، و يك اينترنت امن و با ثبات

- ترويچ فضاي رقابتي و توانبخش براي تكامل خدمات ناشي از تكنولوژي، زيرساختار، و مدل يك پارچه كسب و كار
- تشو.يق ظرفيت‌سازي ُپرسهامدار [3] براي موضوع‌هاي مرتبط با اينترنت و تشويق تداوم رشد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات راه‌ دور و بسط منافع آن به اكناف عالم.
- ارتقاء اعتماد و ترويج
-

مسؤليت مشترك

- تشويق رويكرد داوطلبانه نسبت به مسؤليت مشترك در مذاكرات سياست بين‌المللي.
- درگير شدن در فعاليت‌هاي سازمان ملل براي تدوين اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر.
- پشتيباني از برنامه‌هاي مديريت زنجيره‌ي تأمين از طريق تشويق تلاش‌هاي درون دولتي براي بهبود اجرا و اعمال قوانين ملي
- تشويق شراكت‌هاي بخش خصوصي – عمومي براي برخورد با فشار چالش‌هاي توسعه‌اي.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا