پانزدهمين روز از دوازدهمين ماه از هزار و سيصد و هشتاد و پنجمين سال هجري شمسي براي جنبش مستقل كارفرمايي ايران يك روز تاريخي است. در شامگاه چنين روزي، نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران گردهم مي‌آيند تا به داستان پُر آب چشم آنچه كه بر اين كانون عالي گذشت گوش فرادهند و در پي تصويب اصلاحات اساسنامه، اعضاء سومين دوره‌ي هيأت مديره و بازرسان كانون عالي كارفرمايي را برگزينند. برگزاري مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره‌ امري رايج است. در نتيجه، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا چنين روزي يك روز تاريخي خواهد شد؟ اين نوشته مي‌كوشد تا ضمن برشمردن عوامل تاريخي شدن پانزدهمين روز از دوازدهمين ماه هزار و سيصد و هشتاد و پنج هجري شمسي، اهميت ملي و بين‌المللي مشاركت هر چه فعال‌تر كارفرمايان در اين مجمع عمومي را نيز توصيف كند.

كساني كه تاريخ جنبش نوپاي سه‌جانبه‌گرايي در ايران را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه چگونه در پي ابقاء هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي در شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي به استناد بند 2 ماده 42 اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، اين كانون عالي را منحل اعلام كرد و عده‌اي از اعضاء كانون عالي كارفرمايي نيز،‌ به جاي دفاع از مشروعيت «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، هلهله كنان، به پيشواز دستور قتل كانون عالي كارفرمايي رفتند و با تشكيل مجمع مؤسسان در دژ نفودناپذير صدا و سيما و در پرتو حمايت مقامات وزارت كار و امور اجتماعي، كانون محبوبي موازي با كانون مشروع اما مغضوب را عّلّم كردند. و در كمال ناباوري،‌ رئيس هيأت مديره‌ي اين كانون عالي دولت‌ساخته، كه عضو علي‌البدل هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است، طي نامه‌اي به آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان، كانون دولت ساخته را ادامه‌ي سازمان ملي كارفرمايي ايران جا مي‌زند.

اگر قوانين و مقررات موجود در اين زمينه صراحت نداشتند، اگر منتخبان شما در هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با تمام وجود از بقاء مشروع و قانوني اين كانون عالي حمايت نمي‌كردند، اگر «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» با صدور بيانيه‌ي تاريخي خود به حمايت قاطع از كانون عالي كارفرمايي نمي‌پرداخت، و از همه مهم‌تر، اگر قاضي محترم شعبه 19 ديوان عدالت اداري با استناد به قوانين و مقررات موجود دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را به صراحت ابطال نمي‌كرد، و اگر با درايت مقامات وزارت كار و امور اجتماعي، روش غيرقانوني برخورد با كانون عالي كارفرمايي به سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان كشيده نمي‌شد، و اگر تفرقه‌افكنان در صف متحده‌ كارفرمايان ايران كمي‌ بردباري و تدبير از خود نشان مي‌دادند، چه بسا كه كشتي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تلاطم اين همه رفتارهاي غيراصولي ذينفعان ماجرا، تا كنون غرق شده بود و جز حباب‌هاي تأسف چيزي در چشم‌انداز جنبش كارفرمايي ديده نمي‌شد. اما چنين نشد، و كشتي «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، شُراع كشان،‌ سينه‌ي اقيانوس مشكلات را مي‌شكافد و به پيش مي‌تازد. با چنين سابقه‌اي است كه گفته مي‌شود،‌ پانزدهم اسفند ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و پنج، كه ناوخدايان جديد سكان اين كشتي را در دست مي‌گيرند، يك روز تاريخي براي جنبش سه‌جانبه‌گرايي در ايران است. نيست؟ ترديدي نيست! اما اهميت ملي و بين‌المللي اين روز در چيست؟

● از نظر حقوقي، اين يك دستاورد ملي است كه يكي از شعب ديوان عدالت اداري، دستور غيرقانوني مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي را ابطال مي‌كند. ملت ايران بيش از يك قرن است كه براي حاكميت قانون تلاش كرده است و صدور چنين حكمي حاكي از آن است كه اين تلاش‌ها هرگز بيهوده نبوده است. مشاركت فعال نمايندگان انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي در مجمع عمومي اين كانون عالي نشان مي‌دهد، كه بر خلاف عده‌اي كارفرمانماي تفرقه‌افكني كه به سياق سنت ديرينه اهل حزب باد هستند، قدر اين دستاورد ملي را مي‌دانند و براي تحكيم آن از هيچ كوششي دريغ نمي‌ورزند.

● در شرايطي كه عالي‌ترين مقامات كشور اجراي درست اصل 44 قانون اساسي را مقدمه‌اي ضروري براي برون‌رفت از تنگناهاي اقتصادي مي‌دانند، و اجراي درست اين اصل در گرو فراهم ساختن زيرساخت‌هاي نر‌م‌افزاري براي مشاركت واقعي بخش خصوصي در اقتصاد كشور است، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، با مداخله‌اي غيرقانوني در مديريت عمده‌ترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي، به صراحت بر خلاف خواست مقامات و نهادهاي عالي جمهوري اسلامي عمل مي‌كند. از همين رو، مشاركت فعال كارفرمايان در مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي حمايت از تعميق روند خصوصي‌سازي اصولي در كشور نيز محسوب مي‌شود و اهميت تاريخي مي‌يابد.

● متأسفانه، و براي بي اعتبار ساختن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ نماينده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي نزد سازمان بين‌الملل كار، ترجمه‌ي اطلاعيه‌ي اعتراضي عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي به كانون عالي كارفرمايي را در اختيار «بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي» آن سازمان گذاشته‌ است. اين اعتراض‌ها واقعاً ناوارد هستند و هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در چند نوبت به آن‌ها پاسخ داده است. با اين همه، مسؤلان سازمان‌ بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان،‌ هيأت نمايندگي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را براي ارايه‌ي توضيح پيرامون اين اعتراض‌ها به ژنو فراخواندند و اين هيأت نمايندگي نيز، با استناد به مقررات،‌ قوانين، اساسنامه، شواهد و مدارك متعدد و از همه مهم‌تر، با استناد به حكم ديوان عدالت اداري، غيراصولي بودن تمام اعتراض‌ها را براي تمام مسؤلان آن دو سازمان بين‌المللي توضيح دادند، به نحوي كه اكنون، آن دو سازمان بين‌المللي مدعي دفاع از حقوق پايمال شده‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شده‌اند و به اين ترتيب، و با دست مقامات دولت، پرونده‌اي تازه عليه جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي گشوده شده است.

شايد مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي به تبعات منفي تصميم حيرت‌انگيز خود واقف نباشد. اما كارفرمايان ايران كه با اين مسائل كاملاً آشنا هستند، با مشاركت فعال خود در مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خواهند كوشيد، با تثبيت كانون عالي كارفرمايي، تا آنجا كه ممكن است، اثرات منفي پرونده عليه دولت جمهوري اسلامي ايران را، در اين شرايط بسيار حساس خنثي كنند.

با توجه به مجموعه‌ي اين دلايل است كه انتظار مي‌رود، كارفرمايان ايراني در پاسخ به مسؤليت‌هاي كارفرمايي و ملي خود، پانزدهمين روز از دوازدهمين ماه اين سال پر فراز و فرود را به نقطه‌ي اوج جنبش سه‌جانبه‌گرايي بدل سازند، و چنين خواهند كردند. خواهيم ديد.■

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا