سازمان بين‌المللي كارفرمايان پيش‌نويس كارنقشه‌ي سال 2011 اين سازمان را براي نظرخواهي در اختيار تشكل‌هاي عضو اين سازمان، و از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كافرمايي ايران قرار داده است. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] برگردان اين سند را طي چند نوبت تقديم علاقمندان مي‌كند.

خاطر نشان مي‌شود اين كارنقشه بر اساس چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تدوين شده است. در اين كارنقشه‌، براي هر يك از عرصه‌هاي مهم و با اولويت سازمان بين‌المللي كارفرمايان، فهرستي از اقداماتي كه بايد انجام شود مشخص كرده‌اند. روش انجام كارها و نتايج مورد انتظار و نيز جدول زماني انجام آن كارها پيش‌ بيني شده است.

مرور كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان نشان مي‌دهد كه تدوين چنين سندي به مهارت‌هاي خاصي نياز ندارد و اعضاء هيأت مديره‌ي هر تشكل‌ كارفرمايي مي‌تواتند با تأمل در كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان از ساختار اين سند براي تدوين كارنقشه‌ي خودشان الهام بگيرند.

در ادامه‌‌، برگردان پيشگفتار كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تقديم مي‌شود:

تدوين يك برنامه‌ي استراتژيك جامع و درازمدت، كه هرگز اجرايي نخواهد شد، پيش‌كش،

پيشگفتار

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011، كه در مشورت با هيأت مديره تدوين شد، ساختار مصوب 2010 در پيوند زدن اقدام‌ها با محورهاي «چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌ها 2009 تا 4014» را تكرار مي‌كند. طراحي اين كارنقشه براي كمك به اعضاء است تا اقدام‌ها را بهتر بفهمند و نيز، اجازه‌ي ارزيابي نظام‌مند فعاليت سازمان و تآثير آن را در اين دوره‌ي زماني فراهم مي‌آورد.

همانند نقشه‌هاي قبلي، اين سند در پي ترسيم تمام فعاليت روزانه‌ي دبيرخانه در پشتياني از اعضاء و بيان جزئيات كارنقشه‌هاي سالانه‌ي كاركنان اعضاء نيست. هدفش بيشتر پررنگ كردن نتايج كليدي است كه در هر عرصه‌ي با اولويت بايد دنبالشان بود.

به رغم ترويج پيش‌دستانه‌ي تنوعي از مسائل در اين كارنقشه، سازمان بين‌المللي كارفرمايان به عملكرد در واقعيت اقتصاد جهاني كه هنوز به پيامدها و چالش‌هاي بحران 2009 واكنش مي‌كند، ادامه مي‌دهد. به بيان دقيق‌تر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان بايد بتواند به مسائل، رويدادها و نشست‌هاي جهاني، مانند نشست سران «گ20» و ديگر بازيگران جهاني، به محض بروز واكنش نشان بدهد. با عنايت به پيوندهاي ذاتي اين سازمان با فعاليت سازمان بين‌المللي كار، در اين كارنقشه‌ انعطاف‌پذيري لحاظ شده تا مشاركت در ابتكارهاي آتي سازمان بين‌المللي كار را كه بر اعضاء تأثير مي‌گذارند مقدور سازد.

اين ماهيت جهاني فعاليت سازمان بين‌المللي كارفرمايان همچنين با گنجاندن چهار كارنقشه‌ي منطقه‌اي براي آفريقا، آمريكا، آسيا و اروپا، كه از 2010 شروع شد، و مشاور ارشد سازمان مسؤل هر منطقه در همكاري با نايب رئيس نماينده‌ي هر منطقه ترسيم شد، مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين امر تضمين مي‌كند كه در ميان طيفي از فعاليت سازمان، به نيازهاي اعضاء در يك موقعتيت منطقه‌اي نيز به صورت كارآمد برخورد مي‌شود.

بسياري از اقدام‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به خاطر ماهيتشان از طريق ارتباط، يا با حايت بخش كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار و/يا به صورت كلي‌تر، خود آن سازمان صورت مي‌پذيرد. در هر دو مورد، منابع محدود و به شكل فزاينده متكي به تأمين مالي بخشندگان است كه تحقق آن حتمي نيست. آن واقعيت مي‌تواند بر نتايج كارنقشه تأثير بگذارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا