س. ب. کا. از شورای حقوق بشر می خواهد تا قویاً از «کارگروه کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل» حمایت کند.

سازمان بین المللی کارفرمایان (س.ب.كا) از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد تا از قطعنامه گروه اصلی مركب از آرژانتین، غنا، نروژ و روسیه درخصوص فعاليت آیندۀ «کارگروه کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل» حمایت کند. هدف کلیدی این قطعنامه حمایت از ترويج اصول راهنماي سازمان ملل در کسب و کار و حقوق بشر است. این رويكرد صحیح برای تقویت اجرای حقوق بشر در اين عرصه است.

دريافت اصول راهنماي سازمان ملل در سه سال گذشته تحسين‌ برانگيز بوده است: شرکت‌ها در حال اجراي آن‌ها در تمام عملیات خود هستند؛ کشورها در حال تدوين «برنامه‌های اقدام ملی» هستند؛ و سازمان‌های بین المللی (برای مثال شورای اروپا) اجراي خود را ارتقا می‌دهند. این پیشرفت نشان می دهد که اصول راهنماي ملل متحد اهميت دارند.

از سوي دیگر، قطعنامه‌اي که اکوادور و افریقای جنوبی ارائه داده‌اند، می تواند مانع این پویایی‌ها شده و دستاوردهايي را كه تا كنون حاصل شده است به خطر بیاندازد. چه بسا توجه از یک رويكرد عملی به تقویت اجراي حقوق بشر به فعاليت کارگروه بین دولتی متمرکز شود. این به معناي پیگیری رويكردي است که در گذشته موفق نبوده و به تغییراتی در اين زمينه منجر نشود. امروز هم كشور‌ها ملزم به اجرا و اعمال تعهدات حقوق بشري هستند. مشکل اجرای ضعیف این كشورهاست. یک پیمان جدید نمی‌تواند چیزی را در این ارتباط تغییر دهد.

به علاوه، قطعنامه اکوادور و افریقای جنوبی تنها کسب و کار با «خصوصيت فرا ملی» را طرف توجه قرار می دهد نه کسب و کار محلی را. در مقابل، اصول راهنمای ملل متحد در مورد تمام شرکت‌ها به كار مي‌رود. این یک تفاوت مهم است. نادیده گرفتن توان بالقوه مثبت سهم حقوق بشري کسب و کار محلی پیشرفت تا كنون حاصل شده با اصول راهنماي ملل متحد را به تأخير مي‌اندازد.

یک پیمان نامه و ترويج يك قضائيه‌ي فرامرزي دسترسي اکثریت وسیع قربانیان حقوق بشري به جبران را بهبود نمی بخشد. حمایت از دسترسي محلی به جبران‌ها لازم است. س.ب.کا در این رابطه از دفتر شوراي عالی حقوق بشر حمایت می کند. با اين وجود، قضائيه فرامرزي، به عدم قطعيت قانونی و بدین وسیله به سست شدن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر می شود. این می تواند بزرگترین نگرانی را ایجاد کند چرا که سرمایه گذاری «بنگاه‌هاي چند ملیتي» در کشورهای در حال توسعه کلید ایجاد شغل، رشد و ثروت است.

س. ب. کا شدیاً به ارتقای درك بهتر اصول راهنماي ملل متحد در خصوص کسب و کار و حقوق بشر متعهد است. قطعنامه‌ي پیشنهادي از سوي گروه اصلي بهترین راه برای دستيابي به این هدف است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا