كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مجموعه‌ي اسناد مربوط به دفاع از حق آزادي و استقلال انجمن‌‌هاي صنفي و تشكل‌هاي مدني (18نامه و حكم دادگاه) را در جزوه‌اي به صورت مكتوب منتشر كرده و در اختيار علاقمند مي‌گذارد.

نخستين سند اين مجموعه، نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي است كه روز 11 آبان ماه 1385(يك روز پس از برگزاري مجمع عمومي) خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شد و طي آن، كانون عالي كارفرمايي را منحل اعلام كرد.

آخرين سند نيز نامه‌اي است از سوي قائم مقاوم وزير كار و امور اجتماعي در امور بين الملل كه روز 30 فروردين 1389 خطاب به مهندس محمد عطارديان بيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نوشته شده و «ضمن ابراز تشكر از اهتمام مشفقانه دبيركل و اعضاء هيأت مديره محترم آن‌ كانون عالي براي دستيابي به يك توافق اصولي براي تعيين نماينده و مشاورين هيأت كارفرمايي در نود و نهمين اجلاسيه كنفرانس بين المللي كار»، متن توافقنامه‌ «نشست وفاق» را ارسال كرده است.

براي كساني كه گذار پر آب چشم جامعه‌ي ايراني از يك استبداد آسيايي به جامعه‌‌اي مدرن و دموكراتيك را با دقت دنبال مي‌كنند، اهيمت تاريخي اين اسناد روشن است: نهال‌هاي نورس فرهنگ و ارزش‌هاي دموكراتيك در همه جا مشاهده مي‌شود كه فرهنگ‌‌ها و ارزش‌هاي استبدادي را به چالش مي‌‌كشند و به پيروزي مي‌رسند و دو رويي و نفاق و فرصت‌ طلبي را افشاء مي‌‌كنند.

بخش قابل توجهي از اين اسناد پيشتر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده است. اما اكنون فهرست مجموعه‌ي اين اسناد در ادامه و در يك صفحه تقديم مي‌شود و به مرور متن پي.دي.افي آن‌ها نيز به آن‌ها افزوده خواهد شد، به نحوي كه هر علاقمندي بتواند با كليك كردن عنوان سند، متن اچ.تي.ام.ال و پي.دي.افي آن‌ها را در اختيار داشته باشد.

تصوير نمادين:‌دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كتاب «آزادي انجمن» از انتشارات سازمان بين‌الملي كار را به حاضران در مجمع عمومي معرفي مي‌كند. اين كتاب از سوي كانون عالي به فارسي ترجمه و منتشر شده است

1. نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي و اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مورخ 12 آذر ماه 1385

2. نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خطاب به «مهندس عطارديان» اخطار در مورد استفاده از عنوان «رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي» و هشدار نسبت به شكايت به مراجع قضايي به خاطر «جعل عنوان»‌

3. نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خطاب به هيأت مديره‌هاي كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و اعلام غيرقانوني بودن مكاتبات مهندس محمد عطارديان تحت عنوان ريئس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي

4. نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خطاب به معاون روابط كار وزير كار و امور اجتماعي و اعتراض نسبت به چاپ نام مهندس محمد عطارديان به عنوان رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در بروشور تبيلغاتي نخستين همايش ملي ايمني در كارگاه‌هاي ساختماني

5. نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي خطاب به دبيرهمايش ملي ايمني در كارگاه‌هاي ساختماني (20 آبان 1387) و اعتراض به ذكر نام كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در بروشور همايش و هشدار نسبت به پيگرد حقوقي و قانوني

6. نامه‌ي آقاي حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خطاب به آقاي نبي‌الله بابايي‌نژاد مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي (15مهر 1387) و دعوت از وي براي اعزام نماينده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي براي نظارت بر روند برگزاري مجمع عمومي

7. نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به نامه‌ي رئيس به رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي و اعلام اينكه «امضاء ذيل نامه‌ ناشناخته مي‌باشد!».

8. دادنامه شعبه 86 دادگاه عمومي تهران نسبت به خواسته‌ي «انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان خواهان مطرح شده است.

گفتني است كه در اين دادخواست، نشاني قبلي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به دادگاه ارايه شده بود در نتيجه دادگاه در غياب نمايندگاني از سوي اين كانون عالي شكايت را مورد بررسي قرار داد و حكم خود را به نفع كانون عالي صادر كرد. اين حكم مدت‌ها از چشم مسؤلان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مخفي نگه داشته شد!

9. دادنامه‌ي شعبه 19 ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نسبت به حكم غيرقانوني مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي. اين داگاه نيز حكم خود را به نفع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر كرد.

10. قرار منع تعقيب كه پيرو شكايت وزارت كار و امور اجتماعي از آقاي مهندس محمد عطارديان مبني بر نشر اكاذيب و تشويق اذهان عمومي صادر شده است.

11. تصميم دادگاه در مورد اعتراض اداره‌ي حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به قرار منع تعقيب.

گفتني است كه در بخشي از اين حكم تاريخي آمده است: . . . انجام مصاحبه با مطبوعات تخصصي و يا طرح شكايت به سازمان‌‌ بين المللي كار هرچند اقدامي خلاف مصالح ملي كشور هم تلقي شود، چون حكايت از اعلام نظر يك كارشناس در مسأله‌اي تخصصي دارد، نمي‌تواند جرم تلقي گردد».

12. رأي دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقيب. گفتني است آقاي حسن رضايي سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي طي شكايتي به دادگاه، آقاي مهندس بيژن سعيدآبادي مديرمسؤل نشريه «پيام كارفرمايان»‌ را متهم كرده بود كه نشريه‌ را بدون كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر كرده است. در اين رأي تصريح شده كه نشريه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي‌شود و در نتيجه به خاطر عدم احراز ارتكاب بزه، قرار منع تعقيب آقاي سعيد‌آبادي مؤرد تأييد قرار مي‌گيرد.

13. رأي دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري. اين رأي تنها رأيي است كه از سوي دستگاه قضايي به نفع وزارت كار و امور اجتماعي صادر شد. اما استدلال‌هاي ارايه شده در اين رأي فاقد استحكام لازم حقوقي بود. در نتيجه با پيگيري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شعبه‌ي تشخص ديوان عدالت اداري اين رأي را نقض و رأي دادگاه اوليه‌ي ديوان عدالت را ابرام كرد.

14. دادنامه يازده صفحه‌اي شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران كه طي آن انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران فاقد مبنا و جايگاه تشخيص داده شد و كانون عالي موازي نيز باطل و بي‌اعتبار شناخته شد.

گفتي است اين حكم گزارش جامعي از روند اين چالش ارايه داده و دلايل حقيوقي محكمي در نفي حكم انحلال كانون عالي كارفرمايي از سوي وزارت كار و امور اجتماعي مطرح كرده است به نحوي كه اين حكم به مثابه يك سند حقوقي تاريخي در دفاع از حق آزادي انجمن، حتي بر اساس قوانين موجود، محسوب مي‌شود.

15. رأي دادگاه تجديد نظر و تأييد حكم شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران كه بر اساس آن رأي آن شعبه به صورت قطعي تأييد شد.

16. رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن رأي دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري نقض و رأي اوليه ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن دستور انحلال كانون عالي كافرمايي به صورت قطعي ابرام شد. صدور چنين حكمي از سوي چنين مرجع معتبري مبني بر اينكه تصميم گيري در مورد امور انجمن‌ها برعهد‌ه‌ي دادگاه است و نه دستگاه‌هاي اجرايي و دولت، يك دستاورد بسيار بزرگ براي قوه‌ي قضائيه و نيز يك دستاورد بزرگ براي تشكل‌هاي جامعه مدني محسوب مي‌شود.

17. نامه‌ي جناب آقاي توكل حبيب زاده قائم مقام محترم وزير كار و امور اجتماعي خطاب به مهندس عطارديان و ارسال موافقتنامه‌ي «نشست وفاق».

18. متن توافق‌نامه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي درخصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين المللي كار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا