آموزش و پرورش شغلي، معمولاً بعد از دو سال در مدرسه و يك سال پروش ضمن خدمت در يك بنگاه، عمدتاً منجر به گواهينامه مهارت يا كارگر ماهر مي‌شود. پروش ضمن خدمت در يك نهاد پرورشي معمولاً با يك سال كار مولد تركيب مي‌شود به نحوي كه شاگردي كلاً دو سال طول بكشد.

در نروژ، هم مدرس و هم بندگاه‌ها براي آموزش متوسطه‌ي شغلي بالاتر مسؤليت برابر دارند، و به مثابه يكي از بزرگترين سازمان براي بنگاه‌ها، كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ بيشترين منافع را در پرورش شغلي دارد.

كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ به عنوان يك ذينفع مهم در كميته‌هاي زير فعالانه شركت مي‌كند:

  • شوراي ملي آموزش و پروش شغلي
  • شوراي ملي هر يك از برنامه‌هاي آموزش شغلي
  • بورد پرورش شغلي كشور

كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ براي برخورد با چالش‌هاي مربوط به رقابت پذيري و تضمين اينكه نروژ نيروي كار مناسبي داشته باشد، هدفش افزايش تعداد شاگرداني است كه دوره پرورش شغلي را كامل مي‌كنند. تعداد شاگرداني كه اين دوره را طي 5 سال كامل نمي‌كنند، 45 درصد است، و تعداد معدودي ابتكار براي كاستن اين رقم موجود است. تمام طرف‌ها با يك «قرارداد اجتماعي» توافق كرده‌اند تا براي تضمين اينكه تا حد ممكن به شاگرداني كه مايلند پرورش شغلي خود را تكميل كنند پرورش ضمن خدمت شغلي ارايه شود. هدف اين است كه تا سال 2015 تعداد پرورش ضمن خدمت 20 درصد افزايش يابد (19800 قرارداد جديد شاگردي در هر سال به 23760 قرارداد برسد).

كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ براي تحقق اين الزام‌ها ابتكارهاي زير را انجام داده است:

1. همراه با 21 فدراسيون بخشي عضو، كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ براي بهبود برنامه درسي مدرسه‌ با دولت صحبت كرده است. شاگردان بايد براي زندگي كاري آمادگي بهتري كسب كنند، و پرورش نظري در مدرسه بايد با تجربه‌هاي حرفه مربوط تر شود.

2. كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ با دولت صبحت كرد تا مسيرهاي پرورش انعطاف‌پذيرتري را تسهيل كند. بسياري از بچه كه مسير شغلي را انتخاب مي‌‌كنند تجربه‌هاي عملي را دوست دارند، و نيازمنند هستند كه پرورش نظري در عرصه كار عملي انگيزه آنان را حفظ كند. به علاوه، مسير‌هاي پرورش انعطاف پذير لازم است تجربه كاري بيشتر به شاگردان بدهد، بنا بر اين، كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ تلاش‌هايي را براي پرورش دوگانه آعاز كرده است، و ترك تحصيل كنندگان مدرسه را با عرضه كارآموزي از آعاز مدرسه متوسطه كاهش مي‌دهد.

3. براي تضمين اينكه مدارس محلي و كسب و كار محلي از مزيت همكاري بهره مي‌برند، كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ، براي 16 سال، با مفهوم «كسب و كار در مدرسه» كار كرده است. در حال حاضر بيش از 3000 موافقتنامه چنين مشاركت‌هايي در كل موجود است.

4. كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژي همراه با كنفدراسيون اتحاديه‌هاي كارگري نروژدست به ابتكاري زده‌اند تا تعداد كسب و كارهاي فعال در پروزش شغلي را افزايش دهند. آن‌ها مشتركاً رهبري در كمپاني‌ها و كاركنان را تشويق كرده‌اند تا در اين پروژه مشاركت كنند. اين دو كنفدراسيون طرح‌هاي محلي را در بسياري از مناطق راه اندازي كرده‌اند كه روي چالش‌هاي محلي تمركز دارند. در هر منطقه نيازهاي متفاوتي وجود دارد و كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ و كنفدراسيون اتحاديه‌هاي كارگري با كمپاني‌ها و مديريت عمومي شهرداري براي اقدام به روش‌هاي مختلف دست به اقدام مي‌زنند.

5. كنفدراسيون بنگاه‌هاي نروژ براي اعضائي كه به طور خاص در پرورش شغلي درگير باشند جايزه‌اي اعطاء مي‌كند. اين كنفدراسيون هر ساله فقط به يك كمپاني عضو خود جايزه مي‌دهد و اين جايزه به برنده‌ي آن در جامعه محلي‌اش و در سطح رسانه ملي اعتبار مي‌بخشد.

6. اين كنفدراسيون فكر مي‌كند كه رقابت‌هاي كاري به شاگردان و كارآموزان انگيزه مي‌بخشد، بنا بر اين در طرح «مهارت‌هاي جهان» مشاكت مي‌:ند. اين كنفدراسيون همراه با «مهارت‌هاي جهان نروژة سمينارهايي را براي رهبران مدارس و كمپاني‌ها برگزار مي‌كند تا تعداد رقابت‌هاي مدرسه‌اي را افزايش دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا